Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
certyfikat
26-10-2018 14:43

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co powinno się o nim wiedzieć?

Decyzja o prowadzeniu firmy transportowej lub spedycyjnej wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Aby założyć przedsiębiorstwo w jednej z wymienionych branży, niezbędne jest zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych. Czym on jest? W jaki sposób się go wydaje?

Artykuł sponsorowanyArtykuł sponsorowany
Certyfikat kompetencji zawodowych. Co powinno się o nim wiedzieć?
d4an5ko
d4an5ko

Certyfikat kompetencji zawodowych - najważniejsze informacje

Certyfikat kompetencji zawodowych można zdobyć, korzystając ze szkolenia dostępnego na https://star.edu.pl/certyfikat-kompetencji-zawodowych. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin, na podstawie którego przyznawany jest certyfikat - bez dokumentu niemożliwe jest uzyskanie licencji na prowadzenie działalności.

Celem kursu przeprowadzanego przez Star w miastach takich jak Wrocław, Kielce, Poznań, Łódź, Warszawa i Ostrów Wielkopolski jest przekazanie przewoźnikowi wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków zawodowych. W czasie szkolenia przekazuje się kursantom zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, handlowego, socjalnego i podatkowego oraz informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania finansami firmy. Ponadto uczestnicy szkolenia dowiadują się o technicznych aspektach działalności i bezpieczeństwie drogowym.

Obowiązek posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych spoczywa na przewoźnikach, czyli osobach zarządzających firmą transportową lub spedycyjną. Kierowcy nie potrzebują dokumentu, by pracować w zawodzie. Do niedawna obowiązywał podział certyfikatów na cztery kategorie, jednak aktualnie szkolenia przygotowują wyłącznie do zdawania egzaminu na jeden Certyfikat Unijny.

Jak wygląda szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych?

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, należy zdać egzamin państwowy. Dokumenty wydaje Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Egzamin składa się z części teoretycznej i problemowej, dlatego by skutecznie przygotować się do testu, powinno się przejść specjalistyczne szkolenie. Kursy przygotowujące do egzaminu pomagają usystematyzować wiedzę i szybciej przyswoić nowe zagadnienia. Dzięki nim test przeprowadzany przez ITS rozwiązuje się bez żadnych problemów, a jego wynik jest pozytywny.

d4an5ko

Kurs trwa 20 godzin, które zwykle realizuje się w ciągu czterech dni. Firma szkoleniowa przygotowuje materiały dla kursantów, dzięki którym przyswojenie wiedzy jest łatwiejsze. Dodatkowo szkoleniowcy udostępniają przykładowe testy na certyfikat kompetencji zawodowych, dzięki którym osoby biorące udział w kursie mogą sprawdzić, jak radzą sobie z pytaniami teoretycznymi i problemowymi.

Jak przebiega egzamin?

Według rozporządzenia wymóg kompetencji zawodowych oznacza, że podmioty transportowe i spedycyjne muszą posiadać określoną wiedzę na temat transportu krajowego i międzynarodowego. Jej brak uniemożliwia prowadzenie działalności zgodnie z prawem, dlatego osoby zarządzające firmą są zobowiązane do zdania egzaminu pisemnego.

Jak zostało wspomniane, egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych składa się z dwóch części. Pytania są zamknięte i otwarte. Część egzaminu to test z pytaniami wielokrotnego wyboru lub wymagającymi udzielenia odpowiedzi bezpośredniej. Druga część egzaminu polega na rozwiązywaniu zadań problemowych, które sprawdzają, w jaki sposób zdobyta wiedza jest wykorzystywana w praktyce. Do uzyskania wyniku pozytywnego niezbędne jest udzielenie 60 procent prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych - komu przysługuje?

Aby skorzystać ze zwolnienia z części teoretycznej egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, należy spełnić jeden z kilku warunków. Taka możliwość przysługuje osobom, które ukończyły studia drugiego stopnia, studia podyplomowe lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zagadnienia wymienione w rozporządzeniu. Jeżeli w programie studiów omówiono jedynie część zagadnień, skorzystanie ze zwolnienia z egzaminu jest niemożliwe.

d4an5ko

Niektóre osoby są zwolnione z posiadania certyfikatu, dlatego nie są zobowiązane do przystępowania do egzaminu. W tym gronie znajdują się przewoźnicy, którzy wykonują transport drogowy, lecz:

  • przewożą nie więcej niż 9 osób, licząc wraz z kierowcą;
  • zajmują się transportem rzeczy pojazdami o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony;
  • zajmują się ratownictwem medycznym;
  • świadczą usługi transportu sanitarnego.

Gdzie zgłosić się na kurs na certyfikat kompetencji zawodowych?

Aby zapisać się na szkolenie przygotowujące do egzaminu ITS, wystarczy wejść na stronę firmy Star i znaleźć kurs w dogodnej lokalizacji. Kursy rozpoczynają się przynajmniej raz w miesiącu, dlatego możliwe jest ukończenie szkolenia w terminie umożlwiającym szybkie przystąpienie do egzaminu. Po naciśnięciu przycisku „zapisz się” i uiszczeniu opłaty wystarczy zgłosić się na szkolenie. Co ważne, w przypadku kursu w innym mieście, firma szkoleniowa może pomóc w znalezieniu noclegu na kilka dni.

d4an5ko

Jeżeli żaden z terminów nie odpowiada kursantowi, może skontaktować się z biurem obsługi klienta i ustalić inny termin szkolenia. Jest to rozwiązanie, które poleca się osobom, którym zależy na czasie i konkretnej lokalizacji odbycia kursu.

Artykuł sponsorowany
d4an5ko

WP Wiadomości na:

d4an5ko
Więcej tematów