Trwa ładowanie...
d3o9p4l

Znamy już wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów podczas tegorocznego ogólnopolskiego egzaminu to 31,67 punkt na 50 możliwych z części humanistycznej i 26,03 pkt na 50 z części
matematyczno-przyrodniczej - wynika ze wstępnych informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnych.

Share
d3o9p4l

CKE opublikowała je na swojej stronie internetowej.

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z części humanistycznej egzaminu wynosił 30 punktów, z części matematyczno-przyrodniczej - 27 punktów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w części humanistycznej tegorocznego egzaminu uczniowie lepiej radzili sobie z testem sprawdzającym umiejętność "czytania i odbioru tekstów kultury". Średni uzyskany wynik to 18,33 pkt na 25 możliwych. Za "tworzenie własnego tekstu" można było dostać również 25 pkt, średni wynik uzyskany to 13,34 pkt.

W części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z "wyszukiwaniem i stosowaniem informacji" - średni wynik to 8,22 pkt na 12 możliwych.

d3o9p4l

Gorzej poszło z "umiejętnym stosowaniem terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu" - średni wynik to 7,74 pkt na 15 możliwych, oraz z "wskazywaniem i opisywaniem faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych" - średni wynik to 7,22 pkt na 15 możliwych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najsłabiej uczniom wyszło "stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów" - średni wynik to 2,85 pkt na 8 możliwych.

Tak jak w latach poprzednich, średni wynik uczniów z miast jest wyższy niż uczniów ze szkół na wsi (z części humanistycznej średni wynik uczniów wiejskich wyniósł 30,88 pkt, z części matematyczno- przyrodniczej - 24,96 pkt). Najwyższe średnie wyniki uzyskali uczniowie z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (odpowiednio: 33,32 pkt i 28,13 pkt).

W teście z wiedzy humanistycznej znajdowały się pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Test matematyczno-przyrodniczy sprawdzał wiedzę z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki.

d3o9p4l

W tym roku po raz pierwszy gimnazjaliści rozwiązywali też test ze znajomości języka obcego. Średni wynik z języka angielskiego to 30,63 pkt na 50 możliwych, z niemieckiego - 33,03 pkt, z rosyjskiego - 33,32 pkt, z francuskiego - 34,14 pkt, z hiszpańskiego - 34,89 pkt i z włoskiego - 39,56 pkt.

CKE w swoim komunikacie zaznacza, że "średnich wyników tegorocznego sprawdzianu nie wolno bezpośrednio porównywać ze średnimi wynikami sprawdzianu z lat poprzednich".

Pełne opracowanie i szczegółowe informacje dotyczące egzaminu, wraz z opracowaniami dotyczącymi sprawdzianu dla szóstoklasistów i matury, ma być przedstawione pod koniec sierpnia.

Pod koniec kwietnia (22, 23 i 24) do egzaminu przystąpiło blisko 480 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.

Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.

d3o9p4l

Podziel się opinią

Share
d3o9p4l
d3o9p4l
Więcej tematów