Trwa ładowanie...

Wybory 2019. Czym zajmuje się Okręgowa Komisja Wyborcza? Jej rola jest bardzo ważna

Czym jest Okręgowa Komisja Wyborcza? Kto wchodzi w jej skład? I jakie są jej obowiązki w wybory 2019? Wszystko, co warto wiedzieć jednym z organów czuwających nad organizacją i przebiegiem wyborów 2019.

Share
Wybory 2019. Czym zajmuje się Okręgowa Komisja Wyborcza? Jej rola jest bardzo ważna
Źródło: WP.PL
d3tydim

Okręgowa Komisja Wyborcza składa się od 5 do 11 sędziów, w tym z komisarza wyborczego, który jest jej przewodniczącym. Sędziowie są zgłaszani przez Ministra Sprawiedliwości najpóźniej w 52 dniu przed wyborami. Jedynym ograniczeniem co do dołączenia do okręgowej komisji wyborczej jest wiek. Sędzia nie może mieć więcej niż 70 lat, ale może być w stanie spoczynku. Powołanie okręgowych komisji wyborczych musi nastąpić najpóźniej w 48 dniu przed wyborami.

Pierwsze spotkanie komisji organizowane jest z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej przez dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Podczas jego trwania wybieranych jest dwóch zastępców. Sekretarzem natomiast zostaje dyrektor, który zwołał pierwsze spotkanie lub osoba przez niego wskazana. Ma on jedynie głos doradczy, nie podejmuje żadnych wiążących decyzji. Skład komisji musi zostać podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej powołaniu. Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia techniczno – materialne warunki pracy komisji.

Wybory 2019. Zadania Okręgowej Komisji Wyborczej

Do głównych zadań okręgowej komisji wyborczej należy: sprawowanie nadzoru nad pracami rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, rejestrowanie list kandydatów na posłów i senatorów, zarządzanie drukowania kart do głosowania, ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania, rozpatrywanie skarg na działalność rejonowych i obwodowych komisji, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez PKW. Okręgowa komisja wyborcza swoje decyzje podejmuje na drodze uchwały w zakresie swoich ustawowych uprawnień.

d3tydim

Wygaśnięcie mandatu członka Okręgowej Komisji Wyborczej może nastąpić w skutek jego śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania. PKW może odwołać członka okręgowej komisji wyborczej w przypadku niewykonania lub zaniedbania obowiązków członka komisji lub na uzasadniony wniosek Ministra Sprawiedliwości. Uzupełnienie składu komisji po wygaśnięciu mandatu następuje na tych samych zasadach co w przypadku pierwszego powołania składu komisji.

Prace oraz sposób powołania Okręgowej Komisji wyborczej reguluje Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r.

d3tydim

Podziel się opinią

Share
d3tydim
d3tydim
Więcej tematów