Trwa ładowanie...

Wojciech Kaczmarczyk pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania

• Wojciech Kaczmarczyk został nowym pełnomocnikiem rządu
• Będzie zajmował się kwestiami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
• W zakresie jego obowiązków będą także kwestie równego traktowania

Share
Wojciech Kaczmarczyk pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania
Źródło: PAP, Fot: Radek Pietruszka
dat143i

Wojciech Kaczmarczyk został pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i do ds. równego traktowania - poinformował w piątek wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Kaczmarczyk będzie ministrem w kancelarii premiera.

- Dzisiaj powołany został na stanowisko sekretarza stanu, ministra w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Wojciech Kaczmarczyk. W zakresie obowiązków Wojciecha Kaczmarczyka będą kwestie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, czyli będzie pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ds. równego traktowania - powiedział Gliński na konferencji prasowej.

dat143i

Wicepremier dodał, że Kaczmarczyk jest wieloletnim działaczem sektora organizacji pozarządowych, ma także doświadczenia w pracy naukowej, dydaktycznej, eksperckiej. - Poznałem pana ministra wiele lat temu jako działacza organizacji pozarządowych. Sam przez 30 lat zajmuję się kwestiami społeczeństwa obywatelskiego, od trzech lat blisko współpracujemy - powiedział Gliński.

Dodał, że Kaczmarczyk jest współautorem programu PiS rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. - Dzisiejszy akt nominacji wychodzi naprzeciw naszym zobowiązaniom wyborczym. Myśmy w kampanii wyborczej wielokrotnie mówili, że zależy nam na poszerzaniu, rozwijaniu polskiej demokracji w kierunku demokracji partycypacyjnej, obywatelskiej - powiedział Gliński.

Sam Kaczmarczyk powiedział, że jego zadaniem "będzie przygotowanie narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie wdrażania tego programu, koordynacja i monitorowanie polityki państwa, która jest rozsiana w różnych resortach, współpracy państwa z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji obywatelskich".

Zapowiedział, że będzie to robić poprzez "kilkanaście rozmaitych działań". - To jest rozpisane bardzo precyzyjnie w programie ogłoszonym na konferencji programowej PiS w lipcu zeszłego roku - te działania dotyczą kwestii instytucjonalnych, kwestii reformowania i tworzenia nowych funduszy, które będą wspierały działania organizacji pozarządowych - mówił.

dat143i

- Przede wszystkim, to co w tym momencie jest ważne, to zadeklarowanie z mojej strony, że będąc pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego chciałbym realizować te działania w bardzo ścisłej współpracy z całym sektorem obywatelskim, bo tylko współpraca administracji państwowej i organizacji pozarządowych może przynieść efekty - powiedział Kaczmarczyk.

Dodał, że stworzony przez PiS "program interwencji państwa na tym obszarze jest chyba najbardziej rozwiniętym programem dla organizacji pozarządowych i dla społeczeństwa obywatelskiego, jaki został sformułowany przez kogokolwiek z sił politycznych".

Kaczmarczyk przedstawił też swoich przyszłych współpracowników - Agnieszkę Rymszę i Piotra Grygiela, których określił jako "działaczy, pracowników i badaczy trzeciego sektora z ogromnym doświadczeniem".

Działania na rzecz sektora instytucji obywatelskich, o których mówiono podczas lipcowej konferencji programowej PiS, to m.in. konstytucyjne umocowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego, nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zamiarem jej większego otwarcia dla organizacji słabszych i mniejszych, zmniejszenie obciążeń biurokratycznych sektora przy zachowaniu zasad jego transparentności, w szczególności wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu rachunkowości i sprawozdawczości.

dat143i

Zapowiadano również wprowadzenie narodowego systemu formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej i wychowania patriotycznego oraz powołanie specjalnych redakcji programów obywatelskich we wszystkich mediach publicznych.

Wskazywano także na potrzebę wzmocnienia roli Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, utworzenie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych wspierającego tworzenie i rozwój małych szkół, wprowadzenie Funduszu Grantów Instytucjonalnych, którego zadaniem byłaby budowa tzw. kapitałów żelaznych.

Kaczmarczyk będzie również odpowiadał za sprawy związane z równym traktowaniem. Zgodnie z tzw. ustawą antydyskryminacyjną, która wdrożyła do polskiego prawa przepisy europejskie dotyczące równego traktowania, za zadania z tym związane odpowiadają Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Pełnomocnik podlega Prezesowi Rady Ministrów, jest nim sekretarz stanu w KPRM, która zapewnia mu obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową.

dat143i

Podziel się opinią

Share
dat143i
dat143i
Więcej tematów