Trwa ładowanie...
d1m9bzc

Witold Waszczykowski pisze list do Timmermansa. "Szereg nieścisłości"

Minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski wysłał list do pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa z prośbą o wyjaśnienie niektórych kwestii objętych zaleceniem KE w sprawie praworządności w Polsce.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Witold Waszczykowski pisze list do Timmermansa. "Szereg nieścisłości"
(Agencja Gazeta, Fot: Jan Rusek)
d1m9bzc

Jak informuje komunikat MSZ, strona polska dostrzegła w zaleceniu szereg nieścisłości, których wyjaśnienie jest konieczne do sformułowania odpowiedzi w sprawie działań rekomendowanych Polsce przez Komisję Europejską.

Pytania i wątpliwości strony polskiej dotyczą m.in. podstaw prawnych niektórych rozwiązań proponowanych Polsce przez Komisję, wskazania konkretnych aktów prawa UE, w oparciu o które Komisja ocenia wprowadzaną w Polsce reformę sądownictwa, a także doprecyzowania przez Komisję niektórych zgłoszonych przez nią wniosków.

d1m9bzc

Komunikat stwierdza, że odniesienie się przez Komisję do pytań i wątpliwości strony polskiej jest niezbędne do kontynuowania dialogu w sposób merytoryczny i efektywny.

Zobacz: Timmermans: KE daje Polsce miesiąc na zmiany i rozwiązanie problemów

Komisja zareagowała na zmiany w Polsce

Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą ustawą o sądach powszechnych.

d1m9bzc

26 lipca wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił, że podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o sądach powszechnych uzasadnia uruchomienie unijnej procedury. KE dała Polsce miesiąc na rozwiązanie problemów.

Główne zastrzeżenie Komisji w odniesieniu do tej ustawy dotyczy "dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku wcześniejszego przejścia na emeryturę dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski". Zdaniem Komisji jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

W ramach tej samej procedury o naruszenie unijnych przepisów Komisja zamierza przedstawić również Polsce zastrzeżenie w związku z uprawnieniem ministra sprawiedliwości do weryfikacji i przedłużania kadencji prezesów sądów i sędziów, jak również do odwoływania i powoływania prezesów sądów. To uprawnienie jej zdaniem podważy niezależność polskich sądów.

Z kolei w zaleceniach wydanych w ramach toczącej się od 2016 roku procedury praworządności, Komisja zwraca się do polskich władz, by nie podejmowały żadnych działań, które doprowadziłyby do odwołania sędziów Sądu Najwyższego. Grozi to bowiem uruchomieniem art. 7 traktatu unijnego, który dopuszcza sankcje.

d1m9bzc

Zobacz także: Weta prezydenta Andrzeja Dudy ws. ustaw o SN i KRS

d1m9bzc

Podziel się opinią

Share
d1m9bzc
d1m9bzc
Więcej tematów