Trwa ładowanie...

Wymień swój piec, a od miasta otrzymasz nawet 20 tys. zł!

Miasto dofinansuje wymianę pieców.

Wymień swój piec, a od miasta otrzymasz nawet 20 tys. zł!
d2wb24m
d2wb24m

Miasto dofinansuje wymianę pieców oraz przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej. To kolejne działanie mające na celu poprawę jakości powietrza w stolicy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Osoby, które zdecydują się na wymianę pieca na ekologiczny, mogą otrzymać nawet 20 tys. zł dofinansowania.

- Choć w Warszawie notujemy systematyczny spadek zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM2,5 to poziom benzo[a]piranu wciąż pozostaje niezmienny. Ten rakotwórczy związek trafia do powietrza z dymem. Najczęściej podczas spalania w domowych piecach i kotłowniach niskiej jakości paliw stałych. Chcemy przeciwdziałać temu zjawisku i ograniczyć źródła tzw. niskiej emisji. Stąd uchwała, która pozwoli warszawiakom na wymianę nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ogrzewania - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dotacje do modernizacji kotłowni

Modernizacja domowych pieców i kotłowni jest bardzo kosztowna. Dlatego, aby zachęcić mieszkańców do przeprowadzenia takich prac Warszawa wprowadza dotację na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Tego typu działania są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji w stolicy.

d2wb24m

Jak możemy przeczytać w projekcie uchwały warszawiacy będą mogli otrzymać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

  1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:

a. 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b. 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

  1. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć: a. 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; b. 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
d2wb24m

Obok niedawno przekazanych specjalistycznych radiowozów straży miejskiej służących pomiarom jakości powietrza to właśnie dotacje na wymianę pieców wpłyną na obniżenie niskiej emisji na obszarach stolicy najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem.

Skąd pieniądze?

Dotacje będą udzielane ze środków budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę ponad 23 milionów złotych. Jeśli zaistnieje konieczność sfinansowania dodatkowych działań środki te będą mogły zostać zwiększone.

Wciąż można ubiegać się o dofinansowanie innych przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na:

  • likwidację zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego;
  • usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz
  • wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej.
d2wb24m

W 2016 roku dotacje z budżetu m.st. Warszawy w ten sposób uzyskało 579 projektów na łączną kwotę ponad 7,3 miliona złotych.

Więcej informacji na temat procedur dofinansowania realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej na stronie BIP Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy .

Wkrótce rozpocznie się również przygotowana przez Warszawę kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie ograniczania zjawiska niskiej emisji i skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza. Kampania poza podniesieniem wiedzy i świadomości mieszkańców co do zagadnień związanych z jakością powietrza ma ich również nakłonić do wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne. W kampanii wykorzystywane będą plakaty, ulotki i spoty emitowane w komunikacji miejskiej.

Źródło: (UM Warszawa)

d2wb24m
d2wb24m
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2wb24m
Więcej tematów