Trwa ładowanie...

Referendum ogólnokrajowe. Można głosować korespondencyjnie

Zamiar głosowania w takiej formie można zgłaszać do swoich urzędów dzielnic, w godzinach ich pracy.

Referendum ogólnokrajowe. Można głosować korespondencyjnie
d3tvvv6
d3tvvv6

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkaniec wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do poniedziałku, 24 sierpnia. Referendum odbędzie się 6 września.

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- nazwisko i imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
- wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może prosić o przesłanie mu wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Osoba uprawniona zostanie skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęta w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji do spraw referendum, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

d3tvvv6

Osoba uprawniona, nie później niż 7 dni przed dniem referendum, otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych osobie uprawnionej, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli osoba uprawniona we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, pakiet ten we wskazanym terminie (aż do dnia 4 września 2015 r.) będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu).

W skład pakietu referendalnego przekazywanego osobie uprawnionej wchodzą:
- koperta zwrotna,
- karta do głosowania,
- koperta na kartę do głosowania,
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
- instrukcja głosowania korespondencyjnego
- ewentualnie nakładka na kartę do głosowania. sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli osoba uprawniona poprosiła o jej przesłanie.

Głosować korespondencyjne nie mogą osoby uprawnione, które udzieliły pełnomocnictwa do głosowania oraz umieszczone są w spisach osób uprawnionych w:

- obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach karnych i aresztach śledczych,
- domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

d3tvvv6

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do swoich urzędów dzielnic, w godzinach ich pracy (poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

d3tvvv6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3tvvv6
Więcej tematów