Trwa ładowanie...
d3gret3

Ustawa antyterrorystyczna do prezydenta. Poprawek nie ma

• Senat nie wprowadził poprawek do tzw. ustawy antyterrorystycznej
• Nie przyjęto wniosku senatorów PO o odrzucenie ustawy
• Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Ustawa antyterrorystyczna do prezydenta. Poprawek nie ma
(PAP, Fot: Leszek Szymański)
d3gret3

Senat nie wprowadził poprawek do tzw. ustawy antyterrorystycznej. Wcześniej nie przyjął wniosku mniejszości zgłoszonego przez senatorów PO, by odrzucić ustawę w całości. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Za decyzją Senatu, by bez poprawek przyjąć ustawę o działaniach antyterrorystycznych, głosowało 55 senatorów, 28 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Senat nie głosował nad poprawkami zgłoszonymi do ustawy podczas środowych obrad oraz zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne i przejętych przez senatora Przemysława Termińskiego (PO). Rano w czwartek poprawki Biura - redakcyjne i uściślające - poparły połączone komisje pracujące nad ustawą. Podczas prac w Senacie sekretarz stanu w kancelarii premiera wiceminister Maciej Wąsik przekonywał jednak, by przyjąć ustawę bez poprawek.

d3gret3

Senat w związku z przegłosowaniem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek nie decydował o innych zmianach zgłoszonych w debacie przez senatorów PO i zmierzających m.in. do wprowadzenia kontroli sądowej nad działaniami ABW wobec cudzoziemców, wyłączenia spod tych zapisów obywateli UE oraz posiadaczy Karty Polaka.

Podstawowym celem ustawy ma być podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli - uzasadniał rząd, który przygotował ustawę. Ma ona doprowadzić do lepszej koordynacji działań służb.

Zakłada ona, że głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiadał za przygotowanie do takich zdarzeń, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na nie.

Ustawa określa zasady m.in. wprowadzania stopni alarmu terrorystycznego; przy trzecim i najwyższym, czwartym minister spraw wewnętrznych będzie mógł zarządzić zakaz zgromadzeń publicznych lub imprez masowych - sam albo na wniosek szefa ABW lub komendanta głównego policji.

d3gret3

Szef ABW w celu zapobiegania zamachom będzie koordynował czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W ustawie przewidziano także prowadzenie przez szefa ABW wykazu osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. ABW uzyska też dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową oraz do baz danych prowadzonych przez instytucje państwa - w przypadku spraw dotyczących zagrożenia terrorystycznego.

Szef ABW będzie mógł zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną - na okres do 3 miesięcy - niejawne prowadzenie czynności polegających np. na nagrywaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. Oprócz odcisków palców i wizerunku twarzy od cudzoziemców będzie można pobierać materiał biologiczny do badań DNA.

Zgodnie z ustawą sąd będzie mógł zdecydować "w celu zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz ścigania ich sprawców" o blokowaniu treści w internecie na 30 dni, a jednokrotnie przedłużyć ten czas jeszcze o trzy miesiące.

d3gret3

Przepisy dotyczące działań kontrterrorystycznych, to przede wszystkim uprawnienie do wykonania strzału snajperskiego. Przepisy ustawy określają też m.in. tryb unieszkodliwiania lub przejmowania dronów.

Ustawa ma wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia. 30 dni od ogłoszenia wejdzie w życie przepis dotyczący obowiązku podawania danych osobowych przy zakupie kart przedpłaconych telefonii komórkowej. Do 1 lutego 2017 r. abonenci już zakupionych kart prepaid będą musieli podać swoje dane osobowe operatorom - jeśli tego nie zrobią, usługi zostaną po tej dacie wyłączone.

Organizacje broniące praw człowieka i Rzecznik Praw Obywatelskich krytykowali podczas prac nad ustawą część jej zapisów, m.in. dot. ograniczenia wolności zgromadzeń, blokowania treści w internecie, postępowania wobec cudzoziemców oraz obowiązku rejestracji kart prepaid.

d3gret3

Podziel się opinią

Share
d3gret3
d3gret3
Więcej tematów