Trwa ładowanie...

Sztuka rozwoju. Na Pomorzu Zachodnim na innowacje patrzymy szeroko

O tym, jak ważne dla konkurencyjności regionów jest wspieranie innowacyjności i inwestowanie w rozwój inteligentnych specjalizacji, mówi się już od jakiegoś czasu. A jak wygląda to w praktyce? Czy regionalne wsparcie innowacyjnych inicjatyw wychodzi poza branże ICT i przemysł? Na Pomorzu Zachodnim na ten temat patrzy się dużo szerzej, stawiając na innowacyjność nie tylko w rejonach bliskich gospodarce, ale też w nauce, a nawet sztuce.

Materiał sponsorowany przez Województwo Zachodniopomorskie
 Źródło: materiały partnera
d4f5ikq
d4f5ikq

Oczywiście, duży nacisk kładzie się tutaj na działania będące odpowiedzią na wciąż rozwijający się trend transformacji cyfrowej. Od 2011 r. działa Klaster ICT Pomorze Zachodnie, skupiający się na 5 obszarach – szkoleniach, organizacji wydarzeń, rynku pracy, współpracy ze szkołami wyższymi i średnimi oraz współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej. Jego inicjatywy służą tworzeniu warunków odpowiednich do rozwoju i ekspansji firm IT, kooperacji, dzielenia się wiedzą i budowania prężnego ekosystemu ICT na Pomorzu Zachodnim.

W chemii stawiamy na zieleń

Kolejnym filarem działań proinnowacyjnych regionu jest Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia". Jest to inicjatywa badawczo-rozwojowa obejmująca szeroko pojętą branżę chemiczną i biotechnologiczną. Jednym z głównych celów jest tutaj zaangażowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w projekty pozwalające ograniczać szkodliwy wpływ procesów chemicznych w przemyśle. Co więcej, w ramach klastra opracowuje się tzw. zielone produkty i usługi umożliwiające aktywne wykorzystywanie zdobyczy nowoczesnej chemii do poprawy stanu środowiska naturalnego. Klaster działa przede wszystkim w obszarach biogospodarki, opakowań, odzysku materiałów i energii oraz zdrowej żywności. Bierze udział w licznych projektach międzynarodowych promując za granicą rodzimy biznes i naukę oraz czerpiąc inspiracje z najważniejszych światowych odkryć, trendów i idei.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Sztuka i innowacje pod jednym dachem

Szczególnym przedsięwzięciem i fenomenem, nie tylko na mapie zachodniopomorskich działań innowacyjnych, ale też w szerszej skali, jest Akademia Sztuki w Szczecinie. Niezwykła, bo oparta na odkrywczym podejściu do nauczania artystycznego, pokazująca, jak wcielić w rozwój innowacyjności tak wyjątkową dziedzinę jak sztuka. Szczecińska Akademia Sztuki, jako jedyna w Polsce publiczna uczelnia wyższa, łączy kształcenie w dziedzinie sztuk muzycznych i wizualnych, w tym plastycznych i teatralnych. To uczelnia młoda, otwarta i progresywna, aspirująca do miana międzynarodowej. Źródeł inspiracji i obszarów wpływu poszukuje poza granicami Polski, zapraszając do współpracy wybitnych artystów i dydaktyków z największych ośrodków akademickich Europy.

d4f5ikq

Na uczelni działa m.in. Centrum Przemysłów Kreatywnych. To inicjatywa pozwalająca rozwijać innowacyjność na różne sposoby. Powstają tu nowatorskie produkty – od kombinezonów dla medyków i aplikacji do rehabilitacji, po prototypowe okna czy interaktywne materiały edukacyjne dla dzieci. Część z nich jest rejestrowana jako wzory przemysłowe. Centrum prowadzi też warsztaty i laboratoria dla młodzieży ucząc młodych mieszkańców zachodniopomorskiego, że można i warto realizować nawet najbardziej oryginalne i kreatywne pomysły, a to, co niemożliwe, tak naprawdę jest w zasięgu ręki. Takie edukacyjne podejście jest bardzo ważne, gdyż to właśnie ci młodzi ludzie, którzy obecnie biorą udział w warsztatach, za kilka lat będą tworzyć biznes i naukę na Pomorzu Zachodnim.

 materiały partnera
Źródło: Akademia Sztuki w Szczecinie Źródło: materiały partnera

Za każdą innowacją stoi człowiek

Każda innowacja to duże osiągnięcie, postęp i możliwości rozwoju dla regionu i gospodarki, nie tylko lokalnej. Należy jednak pamiętać, że to zawsze jest też praca i sukces wielu osób, osiągających cel dzięki swojej przedsiębiorczości, ale przed wszystkim wizji i otwartości. O uczelnię o profilu artystycznym w Szczecinie zabiegano od wielu lat, ideę popierali włodarze miasta, przedstawiciele środowisk artystycznych oraz zwykli ludzie – mieszkańcy regionu. Kiedy realizacja projektu stanęła pod znakiem zapytania, zorganizowano petycję, pod którą w ciągu zaledwie trzech dni złożyło podpisy ponad 25 tysięcy szczecinian deklarując swoje poparcie dla powstania uczelni. Była to niezwykła inicjatywa, która nie powiodłaby się bez wsparcia mieszkańców miasta.

Niewątpliwie, innowacyjne projekty wymagają niekiedy improwizacji, czasem też odwagi lub wyjścia strefy komfortu, lecz najbardziej istotne jest to, jak włożona praca zaprocentuje w przyszłości. Dlatego potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności stanowią uczelnie. W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie od ponad 10 lat działa Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, na Politechnice Koszalińskiej Centrum Szybkiego Prototypowania, a na Politechnice Morskiej Centrum Projektów i Innowacji. Powyżej wspomniane jednostki stanowią obszar styku nauki z praktyką gospodarczą - wspierają proces komercjalizacji rozwiązań powstających na uczelniach i pomagają upowszechniać osiągnięcia naukowe pracowników uczelni. Nauka to biznes dnia jutrzejszego, a w tej tematyce Pomorze Zachodnie jest ekspertem.

d4f5ikq

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami wspierającymi rozwój regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Zachodnim już od 15.09.2023 roku na stronie https://zachodniopomorskieinnowacje.wzp.pl/

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera
Materiał sponsorowany przez Województwo Zachodniopomorskie
d4f5ikq

WP Wiadomości na:

d4f5ikq
Więcej tematów