Trwa ładowanie...
d10eyx9

Sondaż CBOS: 27 proc. zwolenników rządu Kopacz; 36 proc. przeciwników

Zwolennikami rządu jest 27 proc. respondentów, przeciwnych rządowi jest 36 proc. ankietowanych - wynika z czerwcowego sondażu CBOS. Opinie o rezultatach pracy gabinetu Ewy Kopacz i oceny jego polityki gospodarczej należą do najgorszych od czasu objęcia przez nią funkcji premiera.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Sondaż CBOS: 27 proc. zwolenników rządu Kopacz; 36 proc. przeciwników
(PAP, Fot: Leszek Szymański)
d10eyx9

Premier Kopacz ani nie zyskała, ani nie straciła w opinii społecznej, a identyfikacja z rządem nawet minimalnie wzrosła.

Poparcie dla rządu minimalnie wzrosło, do jego zwolenników zalicza się 27 proc. badanych (o 2 punkty procentowe więcej niż maju). Przeciwnych rządowi jest 36 proc. ankietowanych (o 2 pkt proc. mniej niż poprzednio). Tak samo jak miesiąc temu obojętność wobec urzędującego gabinetu deklaruje 35 proc. respondentów. Zdania nie wyraziło 2 proc. badanych.

Praktycznie tak samo jak w maju kształtują się oceny Kopacz jako premiera. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, deklaruje 31 proc. badanych (1 pkt. proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu), ponad połowa zaś - 52 proc. - wyraża wobec niej dezaprobatę (1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim sondażu). Zdania nie wyraziło 17 proc. ankietowanych.

d10eyx9

Trzeci z kolei miesiąc pogarszają się oceny działalności rządu. Dobrą opinię ma o efektach pracy obecnego gabinetu 30 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej niż w maju), natomiast źle - ponad połowa (52 proc., wzrost o 5 pkt proc.). Tym samym oceny wyników działań rządu są najgorsze od czasu objęcia funkcji premiera przez Kopacz. Zdania nie wyraziło w czerwcu 18 proc. badanych o 3 punkty proc. badanych.

Gorsze niż w ubiegłych miesiącach są także opinie o polityce gospodarczej rządu. Poprawy stanu gospodarki w wyniku działań obecnego gabinetu spodziewa się co czwarty badany (25 proc., o 4 pkt proc. mniej niż w maju). W efektywność polityki gospodarczej rządu nie wierzy już blisko dwie trzecie ankietowanych (64 proc., o 5 pkt proc. więcej niż poprzednio). Zdania nie wyraziło 11 proc. ankietowanych ( 1 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu).

Rząd Ewy Kopacz ma stosunkowo najwięcej zwolenników wśród ludzi starszych, mających co najmniej 65 lat (37 proc.), osób stosunkowo dobrze sytuowanych - o miesięcznych dochodach per capita 2000 zł i więcej (37 proc.) oraz właścicieli firm (45 proc.). Niechętnemu nastawieniu do rządu sprzyjają złe oceny materialnych warunków gospodarstwa domowego: wśród niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej poparcie dla rządu deklaruje 14 proc. badanych, podczas gdy negatywny stosunek wyraża blisko połowa (46 proc.).

Nastawienie do urzędującego gabinetu zależy także od religijności oraz orientacji politycznej. Najwięcej przeciwników rządu jest wśród osób uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (48 proc.) oraz deklarujących prawicowe poglądy polityczne (54 proc.).

d10eyx9

Kto najbardziej zadowolony z premier?

Najwięcej zadowolonych z szefowej rządu jest wśród ludzi starszych - od 65 roku życia (40 proc.) oraz wśród osób względnie dobrze sytuowanych: o miesięcznych dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł (43 proc.). Szczególnie często niezadowolenie z premier Ewy Kopacz wyrażają respondenci źle oceniający własne warunki materialne (65 proc.) i bezrobotni (61 proc.). Jest ona wyraźnie negatywnie odbierana także przez osoby najbardziej zaangażowane w praktyki religijne (71 proc.) oraz badanych o orientacji prawicowej (64 proc.).

Negatywne opinie o efektach pracy rządu przeważają we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Krytyczne oceny wyników działalności rządu są tym częstsze, im gorsze oceny materialnych warunków życia. Wśród osób, które określają swoje warunki bytu jako złe, rezultaty pracy rządu dobrze ocenia 14 proc., a źle 71 proc. - więcej niż w jakiejkolwiek innej spośród analizowanych grup.

Szczególnie wielu niezadowolonych z efektów działań rządu jest także wśród respondentów najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne (66 proc.) oraz wśród badanych identyfikujących się z prawicą (65 proc.).

d10eyx9

Negatywne oceny polityki gospodarczej rządu dominują we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Najbardziej krytyczni w opiniach są respondenci źle oceniający swoje warunki materialne (76 proc.) i bezrobotni (78 proc.). Bardzo sceptyczni w ocenach efektywności działań rządu w sferze gospodarki są także ci, którzy najczęściej zaliczają się do przeciwników rządu, czyli praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu (79 proc.) oraz badani o orientacji prawicowej (71 proc.).

Jak zauważa CBOS, decyzja o zmianach personalnych w rządzie - najczęściej oceniana przez komentatorów sceny politycznej jako dobra, ale spóźniona i wymuszona okolicznościami - przyczyniła się jak na razie do pogorszenia ocen jego działalności.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11-17 czerwca 2015 roku na liczącej 1011 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

d10eyx9

Podziel się opinią

Share
d10eyx9
d10eyx9
Więcej tematów