Trwa ładowanie...

Śląsk wywalczył 41 mld zł na inwestycje! Oficjalnie podpisano Kontrakt Terytorialny

Województwo Śląskie jest pierwszym regionem, który podpisał Kontrakt Terytorialny. W ramach którego ruszą inwestycje w zakresie m.in. infrastruktury drogowej i kolejowej, polityki społecznej i kulturalnej regionu.
Share
Śląsk wywalczył 41 mld zł na inwestycje! Oficjalnie podpisano Kontrakt Terytorialny
Źródło: BP Tomasz Żak
dxgdg4n

Uroczystą umowę w sprawie kontraktu terytorialnego podpisali w ubiegły czwartek w Katowicach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło oraz Marszałek Mirosław Sekuła i członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Kontrakt Terytorialny będzie obowiązywał w latach 2014-2023. Dotyczy on koordynacji inwestycji kluczowych z perspektywy regionu, finansowanych ze środków krajowych, budżetu województwa oraz środków przeznaczonych na realizację właściwych programów operacyjnych.

- Pierwszy kontrakt otworzył przed nami szereg szans i możliwości. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie, a projekty zawarte w nowym kontrakcie za dziesięć lat będą oceniane równie dobrze. Cieszę się, że w rozwiązywaniu problemów i wyzwań stojących przed samorządami, nasz region niezmiennie jest liderem - mówił podczas podpisywania kontraktu marszałek Mirosław Sekuła.

dxgdg4n

Kontrakt obejmuje najważniejsze przedsięwzięcia dla regionu, istotne dla jego dynamicznego rozwoju i poprawy życia jego mieszkańców. Zakres i warunki realizacji poszczególnych inwestycji zostaną określone po ostatecznym uzgodnieniu z Komisją Europejską krajowych programów operacyjnych oraz innych dokumentów strategicznych.

- Najistotniejsze w tym kontrakcie jest to, że ten dokument jest żywy, to otwarta lista projektów, która będzie aktualizowana, zmieniana w razie potrzeb. Województwo Śląskie postawiło wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o negocjacje, ale to jest dzięki temu dokument konkretny, a nie życzeniowy - stwierdził Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

W Kontrakcie zapisano najistotniejsze przedsięwzięcia, służące realizacji celów rozwojowych kraju i regionu, takie jak poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki. Dzięki zdobytym w ramach negocjacji środkom m.in. wzmacniany będzie innowacyjny potencjał uczelni, nastąpi modernizacja istniejących systemów transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów południowej i północnej części województwa, zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej w województwie.

Kontrakt Terytorialny zapewnia pieniądze także na m.in. zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu, zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie, redukcję poziomu wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia, rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych oraz kompleksową rewitalizację dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w szczególności dotyczy to rewitalizacji na terenie Bytomia.

dxgdg4n

Podziel się opinią

Share
dxgdg4n
dxgdg4n
Więcej tematów