Trwa ładowanie...
d1aqabj
d1aqabj

Sejm wznowił obrady

Sejm, który w czwartek po godz. 9. wznowił obrady omówi projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny; po południu rozpatrzony zostanie projekt PiS zmian w Kodeksie wyborczym. Posłowie wysłuchają też informacji ws. przygotowań do eksploatacji pociągów Pendolino.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1aqabj

Karta Dużej Rodziny wprowadza zniżki i przywileje dla rodzin wielodzietnych; funkcjonuje już od maja 2014 r. na mocy rządowego programu. Umocowanie ustawowe zapewnić ma stabilność zaproponowanych w niej rozwiązań. Rząd chce, by ustawa weszła w życie od początku 2015 r. Wszystkie kluby popierają projekt.

Po południu posłowie zajmą się projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego przygotowanym przez PiS. Zakłada on m.in. zmiany w sposobie powoływania składu PKW oraz możliwość "dźwiękowej i filmowej rejestracji procedur wyborczych".

Obecnie skład PKW to 9 sędziów wskazanych przez prezesów TK, SN i NSA. Według propozycji PiS skład PKW miałby nadal być 9-osobowy: sędzia Trybunału Konstytucyjnego (wskazany przez prezesa TK), sędzia Sądu Najwyższego (wskazany przez pierwszego prezesa SN), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (wskazany przez prezesa NSA) oraz sześciu członków powołanych przez prezydenta na wniosek wszystkich klubów parlamentarnych. PiS proponuje też, by w komisjach wyborczych niższego szczebla mogli zasiadać przedstawiciele partii politycznych, reprezentowanych w parlamencie.

d1aqabj

Sejm w czwartek ma też pracować nad projektem ustawy o ratyfikacji układu o stowarzyszeniu Mołdawii z UE. Mołdawia podpisała 27 czerwca w Brukseli umowę, która otwiera jej drogę do pogłębienia politycznego zbliżenia i gospodarczej integracji z Unią. Przewiduje ona utworzenie strefy wolnego handlu między UE a Mołdawią, zobowiązuje też to państwo do przeprowadzenia reform mających na celu wdrażanie unijnych standardów.

Mołdawia ratyfikowała umowę stowarzyszeniową na początku lipca br., co pozwoliło na rozpoczęcie tymczasowego wdrażania zapisów o utworzeniu pogłębionej i całościowej strefy wolnego handlu (DCFTA) od 1 września. Pełne wejście w życie porozumienia wymagać będzie jeszcze ratyfikacji umowy przez wszystkie kraje unijne. Na ratyfikację zgodził się już Parlament Europejski.

Posłowie omówią też projekty uchwał ustanawiających rok 2015: Rokiem Jana Pawła II (w dziesiątą rocznicę śmierci i pierwszą rocznicę kanonizacji); Rokiem Jana Długosza (w 600. rocznicę urodzin polskiego kronikarza) i Rokiem Polskiego Teatru Publicznego (250 lat od powołania Teatru Narodowego).

Sejm ma też zapoznać się z informacją rządu o realizacji w roku 2013 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Posłowie będą też zadawać przedstawicielom rządu pytania; wysłuchają - na wniosek klubu PiS - informacji bieżącej "w sprawie zakupu i przygotowania infrastruktury technicznej niezbędnej do eksploatacji pociągów Pendolino".

d1aqabj

Podziel się opinią

Share
d1aqabj
d1aqabj
Więcej tematów