Trwa ładowanie...
d1zpreq

Sejm: samorządy bardziej niezależne

Sejm zdecydował o zwiększeniu niezależności finansowej samorządów kosztem dotacji z budżetu. Posłowie w nocy z piątku na sobotę przyjęli ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Share
d1zpreq

Przewiduje ona, że samorządy będą miały zwiększony udział w dochodach z podatków, a także w innych dochodach budżetowych. Zastąpią one dotacje i subwencje z budżetu, które do te pory stanowiły większość dochodów samorządów.

Według ustawy udział gmin we wpływach z PIT ma zwiększyć się do 37%; udział powiatów do 6,7% a województw do 1,7%. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ma wynosić 5,4%.

Według ustawy powiaty, które teraz nie mają udziału we wpływach z CIT, dostają 2%, a udział województw wzrasta do 1,2%. Zgodnie z ustawą udział samorządów w podatkach pośrednich ma się zwiększać stopniowo. Gminy otrzymają w roku 2002 - 5%, ale już w 2006 - 5,92%. Powiaty w roku 2002 - 0,82%, a w 2006 - 0,98%. Województwa w 2002 otrzymają 0,60%, a w 2006 już 0,64%.

d1zpreq

Ponadto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w ustawie jako dochód własny 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Powiaty i województwa uzyskały również dodatek regionalny finansowany z wpływów z części ryczałtowej podatku PIT. W ustawie zapisano, że 40% dochodów z podatku ryczałtowego dostaną powiaty, a 60% województwa.

Utrzymano subwencję drogową, ale od 2002 roku od kwoty subwencji przeznaczonej dla powiatów i województw odlicza się 5% na rezerwę.

Ustawa zakłada też likwidację niektórych centralnych funduszy i agencji rządowych oraz przekazanie ich zadań i środków do samorządów.

Powiatom przekazane będą w całości zadania dotyczące zwalczania bezrobocia. W związku z tym Agencja Własności Rolnej Państwa ma przekazywać powiatom 25% swoich wpływów. Teraz ustawa trafi do Senatu. (aw)

d1zpreq

Podziel się opinią

Share
d1zpreq
d1zpreq
Więcej tematów