Trwa ładowanie...

Sejm będzie nadal pracował nad ustawą o statucie sędziego Trybunału Konstytucyjnego

• Projekt posłów PiS trafi teraz do sejmowej komisji praw człowieka

• Piotrowicz: określenie pracy sądów jest konstytucyjnym obowiązkiem Sejmu

• Dodał, że sędzia TK w stanie spoczynku powinien zachować apolityczność

Share
Sejm będzie nadal pracował nad ustawą o statucie sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Źródło: Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński
d2aevyo

Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem projektu było 179 posłów, 239 było przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu. Projekt posłów PiS trafi teraz do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. - Sędziowie TK spiskowali z rządzącymi poprzedniej kadencji. Czy wy nie widzicie, że prezes Trybunału Konstytucyjnego stał się jednym z głównych polityków opozycyjnych? A konstytucyjna zasada tego zabrania - powiedział w debacie przed głosowaniem stanisław Piotrowicz (PiS).

Poselski projekt zawiera przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów TK, sprawy immunitetu, nietykalności osobistej, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Propozycja zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK i barierę wieku 70 lat dla sędziego TK. Według PiS projekt służy autorytetowi i bezstronności TK; zdaniem opozycji jest "bublem prawnym" i "kolejną próbą rozpętania wojny wokół TK".

d2aevyo

Projekt wprowadza też jawność oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału. Zapisano w nim też, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nie może też podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego u jednego pracodawcy (dziś nie ma takiego ograniczenia - PAP), w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze, o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków sędziego Trybunału.

Projekt precyzuje, że sędzia Trybunału (także w stanie spoczynku) odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. Możliwe kary dyscyplinarne to: upomnienie, nagana, obniżenie uposażenia w wysokości od 10 do 20 proc. na okres do 2 lat (to nowa kara wobec tych z obecnej ustawy - przyp.red.) oraz złożenie z urzędu lub pozbawienie statusu sędziego w stanie spoczynku.

d2aevyo

Podziel się opinią

Share
d2aevyo
d2aevyo
Więcej tematów