Trwa ładowanie...
szkoła

Rewolucja w polskich szkołach?

Szkoła bez tradycyjnego dziennika? To możliwe, dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania. Projekt zakłada wprowadzenie dzienników w formie elektronicznej.

Share
Rewolucja w polskich szkołach?
Źródło: Jupiterimages
d2727js

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, dzienniki szkolne wyłącznie w formie elektronicznej będą mogły być prowadzone tylko za zgodą samorządów. To właśnie one, jako organy prowadzące szkoły, będą musiały ponieść koszty związane z wyposażeniem ich w odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz z przeszkoleniem nauczycieli.

W nowelizacji określono warunki, jakimi powinien charakteryzować się system informatyczny, służący prowadzeniu dzienników w formie elektronicznej. Wymagane jest m.in. zachowanie selektywności dostępu do danych w dzienniku, zabezpieczenie zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, rejestrowanie historii zmian i ich autorów.

d2727js

Nowe przepisy określają też warunki rejestrowania, przechowywania i dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny po zakończeniu roku szkolnego lub semestru.

MEN szacuje, że obecnie około 0,3% szkół prowadzi obok dziennika tradycyjnego (w formie papierowej) również dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. Szkoły te korzystają z dostępnych na rynku programów komputerowych, służących do rejestracji różnych informacji o uczniu i informacji o prowadzonych zajęciach. Dziennik elektroniczny bywa ponadto stosowany w szkołach jako dodatkowa forma kontaktu pomiędzy szkołą, a rodzicami uczniów.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

d2727js

Podziel się opinią

Share
d2727js
d2727js
Więcej tematów