Trwa ładowanie...
dshrqr3

Przygoda z integracyjną klasą


"Przygoda z klasą" to tytuł pierwszego podręcznika do kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej posiadającego, obok wersji podstawowej, adaptację przeznaczoną dla uczniów niepełnosprawnych.

Share
dshrqr3

Wersja podstawowa i adaptacja mają taką samą szatę graficzną, taki sam układ stron, zawierają te same tematy, lecz adaptacja uwzględnia możliwości intelektualne i percepcyjne dzieci niepełnosprawnych (przede wszystkim dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i uczniów niedosłyszących).

_ Podczas przygotowywania podręcznika i adaptacji położono silny nacisk na to, aby wszystkie dzieci w klasie miały wrażenie, że uczą się z takiej samej książki. Służy to budowaniu integracji między uczniami zdrowymi i uczniami o specyficznych potrzebami_ - powiedziała w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Warszawie Beata Koźniewska, redaktor naczelny Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, wydawca "Przygody z klasą".

Adaptacji podręcznika, z myślą o uczniach z dysfunkcjami uczących się w szkołach i klasach integracyjnych oraz szkołach ogólnodostępnych, dokonali nauczyciele-praktycy na co dzień pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Polega ona m.in. na powiększeniu czcionki, zmniejszeniu liczby elementów w ćwiczeniach, zmianie celów ćwiczeń.

dshrqr3

Według danych ministerstwa edukacji, w Polsce ponad 3% wszystkich uczniów wymaga specjalnych form kształcenia. Wśród uczniów wymagających specjalnych form kształcenia są: uczniowie w normie intelektualnej (np. niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni ruchowo, przewlekle chorzy) oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym, uczniowie z autyzmem i ze sprzężoną niepełnosprawnością.

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie kształceniem uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych organizowanych w szkołach ogólnodostępnych. W oddziałach takich liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych. (reb)

dshrqr3

Podziel się opinią

Share
dshrqr3
dshrqr3
Więcej tematów