ycipk-1zlfvj
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Oto program Napieralskiego; "możemy być uśmiechnięci"

"Aktywna i z dobrą wolą współpraca z rządem", walka o równouprawnienie, bezpłatną edukację i wyrównanie unijnych dopłat dla rolników - zapowiedzi takich działań znalazły się w przedstawionej przez kandydata SLD na prezydenta, Grzegorza Napieralskiego, deklaracji programowej. - My, Polacy, możemy być uśmiechnięci - powiedział
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Oto program Napieralskiego; "możemy być uśmiechnięci"
(wp.pl)
ycipk-1zlfvj

Napieralski zaprezentował ten dokument w przerwie spotkania z przedstawicielami partii, stowarzyszeń i organizacji społecznych, które mają wesprzeć jego kampanię wyborczą.

Jak przekonywał na konferencji prasowej, "przyszłość Polaków może być inna, lepsza". - My Polacy możemy być uśmiechnięci. Uśmiechnięci dlatego, że wiele rzeczy dzieje się pozytywnie, zmienia się - ale na lepsze. Zmiana nie musi być czymś niepewnym, może być czymś pozytywnym - podkreślał szef SLD.

W jego opinii, Polacy chcą innej polityki - "chcą normalności, a nie wojny, kłótni". - Nie chcą tego, żeby politycy spierali się o przeszłość, o teczki, o rzeczy nieistotne. Polacy chcą, żeby dostrzegać ich realne problemy: pracownika w fabryce, rolnika, który ma problem, żeby sprzedać owoce czy mleko. Polacy pokazują, że są problemy - z tym, że mają dzisiaj cały swój dobytek zalany (...), że ich pensje są małe, trudno im przeżyć od pierwszego do pierwszego. Mówią o problemach, że nie ma gdzie posłać dziecka do przedszkola, bo w tej gminie w której mieszkają właśnie przedszkola nie ma - mówił Napieralski.

ycipk-1zlfvj

Zapowiedział, że jego prezydentura ma być prezydenturą "otwartości, nowoczesności". - Moja prezydentura to Polska postępu, szacunku i solidarności społecznej - zaznaczył kandydat Sojuszu.

Napieralski w swym 15-punktowym dokumencie programowym opowiedział się za "Polską bez podziałów". - Nie jest ważne, gdzie ktoś kiedyś stał. Ważne jest, co chce robić dzisiaj i gdzie jest teraz - podkreślił szef SLD.

Zadeklarował chęć "aktywnej i z dobrą wolą" współpracy "z każdym rządem i każdym parlamentem". Jak napisał, chce zwracać rządzącym uwagę na "nierozwiązane problemy, na niezaspokojone potrzeby społeczne i nowe wyzwania rozwojowe".

Lider Sojuszu zapewnił też, że "roztropnie i zawsze w interesie społecznym" będzie korzystał z prawa weta, "szczególnie wtedy, kiedy naruszane będą przez rządzących interesy najsłabszych grup społecznych". "Dla zmniejszania w Polsce olbrzymich różnic materialnych i społecznych" zamierza z kolei w pełni korzystać z uprawnień prezydenta do inicjatywy ustawodawczej.

ycipk-1zlfvj

Napieralski, jako prezydent, miałby również stać na straży konstytucji. "Będę stał na straży wolnego, sprawiedliwego państwa, jakości stanowionego prawa i równych praw dla wszystkich obywateli, bez względu na ich poglądy, wartości, idee, pochodzenie, polityczny życiorys, wyznanie, płeć, orientację seksualną" - zadeklarował Napieralski.

Przypomniał, że jest "orędownikiem państwa nowoczesnego, świeckiego, neutralnego światopoglądowo, oddzielonego od kościoła". "Będę dbał, by konkordat nie był nadużywany" - zaznaczył kandydat SLD.

Zadeklarował też, że chce dbać o "pełne prawa dla kobiet". "Jako człowiek lewicy dostrzegam, że nie ma jeszcze w Polsce rzeczywistego równouprawnienia" - ocenił.

Napieralski opowiedział się ponadto za bezpłatną edukacją na wszystkich poziomach - od szkoły podstawowej aż po studia wyższe" i darmowym, powszechnym dostępem do internetu. "Wiedza jest przepustką do lepszej przyszłości. Domagam się zwiększenia nakładów na naukę, bo dziś są dramatycznie niskie i pozbawiają Polskę szans konkurowania z innymi, a świat jest coraz bardziej konkurencyjny. Studia są prawem - nie towarem. Uczelnia nie jest przedsiębiorstwem, ale miejscem zdobywania wiedzy" - uważa kandydat Sojuszu.

ycipk-1zlfvj

Lider SLD zawarł też w swym dokumencie programowym często powtarzany przez lewicę postulat realizacji Narodowego Programu Budowy Przedszkoli tak, by - jak podkreślił - były one dostępne dla wszystkich dzieci. Zapowiedział inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

Jeśli chodzi o gospodarkę, szef SLD chce wspierać "tylko taką politykę ekonomiczną, która buduje gospodarkę rynkową, szanującą środowisko społeczno-przyrodnicze". "Z owoców rozwoju gospodarczego powinni korzystać wszyscy obywatele. Gospodarka jest dla ludzi - nie odwrotnie" - podkreślił lider Sojuszu. Jako przyszły prezydent miałby także "dbać, o to, aby jesień życia Polaków nie musiała być czasem skrajnych wyrzeczeń i ograniczeń" oraz by każdy miał zapewniony "równy i bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej".

Kandydat Sojuszu zadeklarował też chęć współpracy z rządem w kwestiach zrównania szans polskich rolników z rolnikami tzw. "starej" UE, co - jak napisał - oznacza m.in. doprowadzenie do wyrównania unijnych dopłat.

W sprawach polityki zagranicznej i obronnej Napieralski opowiedział się za "taką wspólną polityką zagraniczną, której celem będzie stworzenie z Europy silnego organizmu politycznego, abyśmy w XXI wieku byli równoprawnym partnerem dla USA, Chin, Rosji czy Indii". Powtórzył ponadto postulat SLD wycofania wojsk polskich z Afganistanu jednak przy pełnym - jak zaznaczył - "poszanowaniu zobowiązań sojuszniczych Polski jako członka NATO". Kandydat Sojuszu dostrzegł też potrzebę modernizowania polskiej armii.

ycipk-1zlfvj

Wśród 25 partii i organizacji społecznych, które w poniedziałek poparły Napieralskiego znalazły się m.in. Unia Pracy, Racja Polskiej Lewicy, Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza, Ruch Społeczny "Nie", Stowarzyszenia: "Ordynacka", "Kuźnica" i "Pokolenia", Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, a także związki zawodowe: OPZZ, Polski Związek Działkowców, Związek Zawodowy "Budowlani", Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP i Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa.

Polub WP Wiadomości
ycipk-1zlfvj
ycipk-1zlfvj