Trwa ładowanie...
Nowy prymas Polski abp Wojciech Polak

Nowy prymas Polski abp Wojciech Polak

Uroczystą mszą św. abp Wojciech Polak zainaugurował w archikatedrze gnieźnieńskiej swą posługę prymasowską. W homilii zwracając się do wiernych powiedział, że choć jego misja wpisuje się w ludzkie ograniczenia, to chciałby, aby "piękno Ewangelii zostało lepiej dostrzeżone i przyjęte przez wszystkich".

Share
d2rtg0l

Zaprosił wiernych do współpracy mówiąc, że chce "słuchać wszystkich".

Dotychczasowy sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Polak nominację na nowego arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski otrzymał 17 maja. Paliusz arcybiskupi odbierze w uroczystość apostołów św. Piotra i Pawła 29 czerwca z rąk papieża Franciszka w bazylice watykańskiej.

d2rtg0l

Na mszę św. do archikatedry gnieźnieńskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przybyli kardynałowie, arcybiskupi i biskupi z przewodniczącym KEP abp. Stanisławem Gądeckim na czele, przedstawiciel Kościołów chrześcijańskich i związków religijnych. Obecni byli również prymasi seniorzy: abp Henryk Muszyński i abp Józef Kowalczyk.

Do katedry przybyły setki pielgrzymów z całej metropolii gnieźnieńskiej, a także z całego kraju. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych, m.in.: przedstawiciele parlamentu z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, żona prezydenta Anna Komorowska, szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.

W bramie archikatedry, przy Drzwiach Gnieźnieńskich, nowego arcybiskupa i prymasa Polski powitała Kapituła Prymasowska (gremium duchownych, którzy pełnią opiekę nad katedrą - PAP). Abp Polak otrzymał do ucałowania krzyż legacki, który odtąd będzie mu towarzyszył w głównych uroczystościach liturgicznych. To symbol przysługujący arcybiskupom gnieźnieńskim od XIII wieku.

W trakcie uroczystości odczytana została nominacyjna bula papieża Franciszka. Po jej odczytaniu w archikatedrze rozległy się brawa.

d2rtg0l

Po odczytaniu dokumentu arcybiskup Polak oraz Kolegium Konsultorów podpisali protokół kanonicznego objęcia archidiecezji. Prymas senior abp Józef Kowalczyk przekazał pastorał - symbol władzy pasterskiej - swojemu następcy. Następnie abp Polak odebrał homagium (znak czci i posłuszeństwa) od przedstawicieli Kościoła gnieźnieńskiego - od biskupów pomocniczych, a także od przedstawicieli duchowieństwa, osób życia konsekrowanego oraz osób świeckich.

Abp Polak, zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych, powiedział: "Chcę być dla was, z wami i pomiędzy wami dla postępu i radości w wierze". Dodał, że choć jego misja wpisuje się w ludzkie ograniczenia, to chciałby, aby "piękno Ewangelii zostało lepiej dostrzeżone i przyjęte przez wszystkich". Zaprosił wiernych do współpracy mówiąc, że chce "słuchać wszystkich".

- Pragnę też, by celem naszego wspólnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, naszego posługiwania, naszego życia i działania w Kościele gnieźnieńskim, naszej wspólnej drogi, była realizacja misyjnego marzenia o dotarciu z Ewangelią Jezusa Chrystusa do wszystkich - powiedział abp Polak.

Według niego będzie to możliwe, gdy każdy - także on sam - oraz kapłani, małżonkowie, dzieci i młodzież, a także sprawujący władzę dla dobra publicznego, "będą potrafili w codzienności oddawać swe życie dzielić się wiarą, miłością i być dla innych".

d2rtg0l

Wspomniał, że po nominacji na arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski mówił o otwieraniu wszystkim drzwi Kościoła. W homilii wyjaśnił, że to zadanie nie może stać się osobistym heroizmem czy ludzkim wysiłkiem, lecz wynikać z woli Boga.

Zwracając się do uczestników ingresu, prymas Polski zaapelował: - Zanurzmy się w całe bogactwo naszej duchowej historii, w tradycję prymasowskiego Gniezna, w dziedzictwo naszych praojców. Wchodzimy w doświadczenie wiary tylu pokoleń, aby zaczerpnąć z niego moc i siłę dla naszej dalszej drogi.

- Stąd czerpie siłę Polska, tutaj przecież ochrzczona przed tysiącem lat. Stąd czerpie siłę Kościół zbudowany na męczeńskiej krwi św. Wojciecha - dodał.

Przesłanie prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowane do nowego prymasa odczytał szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski. Prezydent wyraził w nim przekonanie, że "posługa arcybiskupa Polaka będzie umacniać autorytet Kościoła w Polsce".

d2rtg0l

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, składając życzenia nowemu prymasowi Polski w imieniu KEP, powiedział m.in.: - Bądź dla sławnego Kościoła, który jest w Gnieźnie, sługą Słowa, które prowadzi do zbawienia, nie tylko przez nauczanie i wychowanie, ale również poprzez prowadzenie ludzi ku nadziei.

Prymas Polski, według statutu Konferencji Episkopatu Polski, ma pierwszeństwo wśród polskich biskupów. Jest również z urzędu członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

49-letni abp Wojciech Polak zastąpił na tym stanowisku abp. Józefa Kowalczyka, który zgodnie z prawem kanonicznym po ukończeniu 75 lat przeszedł na emeryturę.

d2rtg0l

Podziel się opinią

Share
d2rtg0l
d2rtg0l
Więcej tematów