Trwa ładowanie...
d71q7h0
taniec

Matura wiedza o tańcu w 2016. Informacje o tym ile trwa, jak wygląda i jakie są dozwolone pomoce

Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu piszą tylko ci uczniowie, którzy dobrowolne zadeklarowali wcześniej chęć przystąpienia do sprawdzianu z tego przedmiotu. Abiturienci mają możliwość zdawać maturę z tego zakresu na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. Egzamin z wiedzy o tańcu ma formę pisemną. Jest to jeden z najrzadziej wybieranych przedmiotów na maturze – każdego roku zdaje go zaledwie od kilku do kilkunastu osób w całym kraju. Świadectwo dojrzałości z pozytywnym wynikiem z egzaminu z wiedzy o tańcu brana jest pod uwagę w trakcie rekrutacji na takie kierunki studiów jak, chociażby edukacja artystyczna, historia sztuki, kulturoznawstwo i muzykologia.
Jak wygląda matura z wiedzy o tańcu?
Podstawowa matura z wiedzy o tańcu składa się z kilkunastu poleceń, zawierających pytania otwarte i zamknięte. W zadaniach bardzo często wykorzystywane są różnorodne teksty źródłowe, ilustracje i zapisy nutowe. Do arkusza maturalnego nie jest dołączana karta pracy – zdający umieszczają odpowiedzi w wyznaczonych miejscach pod poleceniami. Maksymalnie maturzyści mogą zdobyć na tym egzaminie 100 punktów. Nieco bardziej złożona jest natomiast matura z wiedzy o tańcu na poziomie rozszerzonym. Sprawdzian ten składa się z trzech części: pierwsza z nich sprawdza umiejętność analizy dzieła tanecznego, druga polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową, a trzecia wymaga od zdającego skonstruowanie wypowiedzi pisemnej na jeden z dwóch zadanych tematów. Tak jak w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, do arkusza nie jest dodana karta pracy. Zdający mogą otrzymać maksymalnie 50 punktów.
Matura wiedza o tańcu 2016 – ile trwa?
Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu rozpocznie się w czwartek 5 maja o godzinie 14:00. Abiturienci podchodzący do sprawdzianu na poziomie podstawowym mają na rozwiązanie wszystkich zadań zawartych w arkuszu łącznie 120 minut. W przypadku uczniów zdających maturę z wiedzy o tańcu na poziomie rozszerzonym czas trwania pracy wynosi 180 minut.
Matura z wiedzy o tańcu – dozwolone pomoce naukowe
Przystępujący do matury z wiedzy o tańcu mogą mieć przy sobie jedynie dokument potwierdzający tożsamość (najlepiej dowód osobisty) oraz długopis (lub pióro) z czarnym atramentem. Zabrania się korzystać z jakichkolwiek pomocy naukowych, a także urządzeń elektronicznych i mobilnych.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Matura wiedza o tańcu w 2016. Informacje o tym ile trwa, jak wygląda i jakie są dozwolone pomoce
(Thinkstockphotos)
d71q7h0

W. Chentkiewicz

d71q7h0

Podziel się opinią

Share

d71q7h0

d71q7h0
Więcej tematów