Trwa ładowanie...

Kto ma pierwszeństwo przy rekrutacji do szkół i przedszkoli w Poznaniu?

• Rada Miasta uchwaliła kryteria rekrutacji na wolne miejsca do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów • Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca będą miały dzieci mieszkające w Poznaniu i których rodzice płacą tu podatki • W rekrutacji do przedszkoli najwięcej punktów dostaną m.in. dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratorskim
Share
Kto ma pierwszeństwo przy rekrutacji do szkół i przedszkoli w Poznaniu?
Źródło: WP.PL, Fot: Wojciech Nieśpiałowski
dksb86h

W tym roku zgodnie z nową ustawą to samorządy ustalają kryteria rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów. Zasady dotyczą tylko uczniów, którzy chcą uczęszczać do szkół spoza swojego obwodu, o ile są w nich wolne miejsca. Dzieci zamieszkałe w danym obwodzie muszą zostać przyjęte do szkoły w pierwszej kolejności.

Poznańscy radni decyzję o nowych kryteriach podjęli podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Rekrutacja do przedszkoli ma ruszyć pod koniec lutego, do szkół podstawowych i gimnazjów w marcu. Wszystkie kryteria będą rozpatrywane na podstawie oświadczeń rodziców.

Przy rekrutacji do szkół podstawowych najwięcej punktów uzyskają uczniowie mieszkający na terenie Poznania, których rodzice rozliczają tu podatek PIT. Równie wysoko punktowane będzie też to, czy dane dziecko wcześniej chodziło do przedszkola w tym samym zespole szkół.

dksb86h

Wszystkie kryteria dotyczące rekrutacji na wolne miejsca w szkołach podstawowej:
- zamieszkanie przez kandydata na terenie Poznania (15 pkt);
- uczęszczanie przed rekrutacją do przedszkola w danym zespole szkół (15 pkt.);
- rodzeństwo uczące się, lub które uczyło się w tej samej szkole lub zespole szkół (5 pkt.);
- rodzice lub opiekunowie (także samotni) rozliczają podatek PIT w Poznaniu (15 pkt.);
- pochodzenie z wielodzietnej rodziny (5 pkt.);
- wskazanie jako docelowej klasy integracyjnej (5 pkt.);
- dziadkowie dziecka mieszkają na terenie obwodu (10 pkt);

Jeśli chodzi o nabór do gimnazjów spoza własnego obwodu najważniejsze będą oceny ucznia uzyskanie na sprawdzianie kończącym podstawówkę oraz oceny na świadectwie jej ukończenia.

Wszystkie kryteria dotyczące rekrutacji na wolne miejsca w gimnazjach:
- wynik ze sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej przemnożony razy 0,2;
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wybrane przedmioty osobno punktowane w zależności od oceny (maks. 42 pkt);
- świadectwo z wyróżnieniem (5 pkt);
- za wzorowe i bardzo dobre zachowanie (maks. 6 pkt);
- za udział w konkursach międzyszkolnych (maks. 12 pkt.);
- fakt mieszkania w Poznaniu (15 pkt);
- płacenie PIT w Poznaniu przez opiekunów (15 pkt.);
- pochodzenie z rodziny wielodzietnej (6 pkt.);
- rodzeństwo uczęszczającej do tej samej szkoły lub zespołu szkół (5 pkt.);
- wybór gimnazjum z tego samego zespołu szkół co szkoła podstawowa (15 pkt);

W przypadku rekrutacji do przedszkoli oprócz kryteriów ustawowych (pochodzenie dziecka z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność dziecka lub rodziców, samotny rodzic wychowujący dziecko, wychowywanie w rodzinie zastępczej) w Poznaniu najwięcej punktów, bo aż 60, otrzymują dzieci mające cztery, pięć lub sześć lat. Równie wysoko punktowane będą dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratorskim.

dksb86h

Wszystkie kryteria dotyczące rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach:
- fakt zatrudnienia rodzica, prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub studiowania dziennie przez rodziców, także samotnych (20 pkt.);
- wskazanie preferencji na wybór danej placówki jako pierwszej 50 pkt, jako drugiej 10 pkt, jako trzeciej 0 pkt.;
- rodzeństwo w danym przedszkolu (50 pkt.);
- wniosek o przyjęcie dotyczy dziecka 4, 5, 6 letniego (60 pkt.);
- rozliczanie PIT w Poznaniu (20 pkt.);
- kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim (60 pkt.).

Czytaj więcej informacji z Twojego regionu.

Byłeś świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia? .

dksb86h

Podziel się opinią

Share
dksb86h
dksb86h
Więcej tematów