Trwa ładowanie...
dm4e0ok

Konstytucja 3 Maja dziedzictwem Polski i Litwy

Uczestnicy VIII Sesji Zgromadzenia Poselskiego Sejmów Polski i Litwy zaapelowali w sobotę w Warszawie do parlamentów obu państw, aby dzień 3 Maja co roku wspólnie obchodzić uroczyście w obu krajach.

Share
dm4e0ok

W przyjętym podczas sobotnich obrad apelu litewscy i polscy posłowie uznali, że Konstytucja 3 Maja jest częścią wspólnego dziedzictwa Polski i Litwy. Podkreślili także, że współczesne konstytucje obu państw wyznaczając kierunki dla obecnie stanowionego prawa, tworzą solidny fundament sprawnych rządów i sprawiedliwego porządku w obu państwach oraz wzmacniając obywatelską kulturę konstytucyjną, umożliwiają stały rozwój wzajemnych stosunków, mających znaczenie dla przyszłości jednoczącej się Europy.

Zgromadzenie oceniło też stan realizacji traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 r. W przyjętej uchwale zaapelowało o rychłe wprowadzenie w życie wszystkich postanowień traktatu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących mniejszości narodowych.

Wcześniej polscy i litewscy posłowie spotkali się w warszawskim Zamku Królewskim, gdzie uczestników sesji przywitali wicemarszałek Sejmu Jan Król (UW) i dyrektor Zamku Królewskiego prof. Andrzej Rottermund. Sesja odbywała się pod hasłem "Konstytucje Polski i Litwy podstawą demokratycznego ładu i rozwoju stosunków wzajemnych".

Spotkanie jest niecodzienne. Sięgamy myślą do okresu sprzed 210 lat, bo właśnie w tym miejscu była uchwalana Konstytucja 3 Maja - mówił Król. Podkreślił, że mając w pamięci tamte historyczne wydarzenia uczestnicy sesji będą jednak mówić o współczesności.

dm4e0ok

Podczas sesji w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego Marszałek Sejmu Maciej Płażyński podkreślił, że Polska i Litwa wkraczają w XXI wiek jako odnowione pełnoprawne państwa europejskiej rodziny narodów, silne swoją przeszłością i wspólnie rozwiązujące współczesne problemy.

Płażyński dodał, że trudno dziś znaleźć dziedzinę, w której Polska i Litwa nie miałyby punktów zbieżnych. Jednym z najważniejszych wspólnych interesów jest dążenie do członkostwa w zjednoczonej Europie. Podkreślił też, że poparcie Polski przybliża Litwę do NATO.

Spotkania posłów Polski i Litwy odbywają się od ponad czterech lat co pół roku, a z propozycją ich odbywania wyszedł marszałek litewskiego Sejmu Vytautas Landsbergis.(mag, ck)

dm4e0ok

Podziel się opinią

Share
dm4e0ok
dm4e0ok
Więcej tematów