Trwa ładowanie...

Katowice dołączają do kampanii "Dobro za Dobro". Ofiarowane Ukraińcom przez Polaków dobro zaowocowało i do dzisiaj zbiera plony

Wystartowała kampania "Dobro za dobro", która podkreśla, że zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, którzy uciekli do Polski, zyskali po 24 lutego 2022 roku. Sąsiedzi zza wschodniej granicy znaleźli w kraju nad Wisłą bezpieczny dom, a Polska dzięki ich obecności odniosła duże korzyści. Kampania obejmuje zasięgiem 7 miast wojewódzkich: Białystok, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów, Wrocław oraz Katowice.

Materiał sponsorowany przez Kampania Dobro za Dobro
 Źródło: materiały partnera
d32t7hl
d32t7hl

Od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku w całym kraju, w tym również w Katowicach, nastąpiła społeczna mobilizacja: - Od pierwszych dni zbrodniczego ataku Katowice włączyły się w pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy, którą dzisiaj mierzymy w tonach i milionach - wspomina Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach.

Kampania "Dobro za dobro" opowiada historię właśnie o tym, że ofiarowane Ukraińcom przez Polaków dobro zaowocowało i do dzisiaj zbiera plony. Skupia się na tym, jak Polacy pomagają nowym mieszkańcom z Ukrainy i jak przyjazd Ukraińców do Polski pozytywnie wpłynął na polską gospodarkę i demografię. Prezentuje Polskę jako kraj gotowy do niesienia bezinteresownej pomocy swojemu sąsiadowi zza wschodniej granicy. Kampania podkreśla, że dobro wraca, bo dzięki pomocy udzielanej Ukraińcom, Polska zyskała jako kraj i jako społeczeństwo. Gospodarka znacząco się poprawiła, zmniejszyło się bezrobocie, Polacy uniknęli recesji i narodziło się mnóstwo relacji międzyludzkich.

"Spilno" czyli wspólnie

Od początku działań Katowice starają się nie tylko pomagać, ale także integrować obywateli Ukrainy ze swoimi mieszkańcami. Miasto zorganizowało zajęcia z nauki języka polskiego oraz zajęcia kooperacyjne w ramach akcji "Lato w Mieście" i "Zima w Mieście", zatrudnia ukraińskojęzyczne pomoce dla nauczycieli a obecnie, również w ramach środków UNICEF, asystentów międzykulturowych.

Ubiegły rok to szereg inicjatyw włączających. Między innymi na terenie akademików przy ul. Franciszkańskiej zaadaptowanych na cele mieszkaniowe, odbył się piknik jednoczący społeczności. Podobna impreza miała miejsce w centrum miasta, obok Spodka. Nie brakowało również gestów solidarności. W Katowicach zorganizowano koncert dla Ukrainy w NOSPR-ze, który był okazją do podziękowań wszystkim zaangażowanym w pomoc, a katowicki Rynek i Spodek zostały podświetlone barwami narodowymi Ukrainy.

d32t7hl

W Katowicach otwarto punkt Spilno Hub, który powstał w ramach porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Centrum działa na zasadzie kawiarni społecznej. która jest również kącikiem zabaw dla dzieci, biblioteką i punktem informacyjno-recepcyjnym. Ukraińskie słowo spilno (wspólnie) ma oddawać adaptacyjny charakter miejsca. Miejsce ma pomagać w tworzeniu wspólnoty dzięki poznawaniu polskich obyczajów i kultury oraz działaniom aktywizacyjnym, dając otwartą bezpieczną i przyjazną przestrzeń dzieciom i młodzieży oraz całym rodzinom z Ukrainy. Jak zaznaczył prezydent Katowic Marcin Krupa, tak przygotowane inicjatywy są działaniami typu "win-win" dla lokalnych społeczności i ich gości.

Adaptacja ma również aspekt edukacyjny. Żłobek Miejski realizuje projekt pn. Zwiększenie dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, finansowany ze środków UNICEF. Także i ten projekt wspiera dzieci i rodziny ukraińskie w procesie ich włączenia społecznego. Do samorządowych jednostek oświatowych zlokalizowanych na terenie Katowic uczęszcza prawie 3 tys. uczniów z Ukrainy. Ponadto, uczą się oni również w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 i w szkołach przyszpitalnych. Duże grono dzieci uczestniczy także w edukacji zdalnej.

"Dobro za dobro" w Katowicach

Kampania "Dobro za dobro" obejmuje szereg działań na szczeblu lokalnym, w tym spotkania z przedstawicielami miast, społeczności ukraińskiej i polskiej.

Tylko przez pierwszy rok pomocy Katowice zebrały i przekazały potrzebującym 250 ton darów, a na pomoc i działania adaptacyjne przeznaczono ponad 100 mln zł. W akcję zaangażowało się ponad 200 wolontariuszy i tysiące osób z Katowic, którzy zjednoczyli się w geście solidarności i otworzyli swoje serca, organizując zbiórki darów i pieniędzy, tworząc punkty pomocy prawnej oraz wspierając sąsiadów w znalezieniu pracy, zapewnieniu noclegu, posiłków i wsparcia psychologicznego.

d32t7hl

Dobro wróciło

Nowi mieszkańcy z Ukrainy, w zamian za okazane dobro, pokazali nie tylko wdzięczność, ale przyczynili się do poprawienia stanu polskiej gospodarki i demografii. Ich obecność pozytywnie oddziałuje na strukturę demograficzną Katowic i ma wpływ na krajowy system emerytalny. Liczba obywateli Ukrainy znajdujących pracę w mieście wzrosła, co nie tylko wypełnia luki na rynku pracy, ale też przyczynia się do wzrostu wpływów z podatków do budżetu państwa.

W projekcie, poza Katowicami, bierze udział 6 innych miast wojewódzkich - Białystok, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów i Wrocław. Partnerem wspierającym został National Democratic Institute. Inicjatorzy są otwarci na współpracę z innymi instytucjami i stowarzyszeniami z Ukrainy.

Założenia i misja kampanii są promowane w ramach kampanii digitalowej, docierającej do odbiorców z wybranych miast wojewódzkich za pośrednictwem mediów społecznościowych i influencerów oraz mediów tradycyjnych i lokalnych. Na stronie www.dobrozadobro.pl znajdują się informacje o tym, w jaki sposób wciąż można pomagać sąsiadom z Ukrainy, a także poruszające opowieści osób, które otrzymały pomoc lub tej pomocy udzieliły.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii "Dobro za dobro/Katowice", na której znaleźć można dodatkowe informacje oraz linki do śledzenia naszych profili w serwisie Instagram i Facebook.

Materiał sponsorowany przez Kampania Dobro za Dobro
d32t7hl

WP Wiadomości na:

d32t7hl
Więcej tematów