Trwa ładowanie...
d36eme0

Jest źle, a będzie jeszcze gorzej - najnowszy sondaż

69% mieszkańców Polski uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. 19% badanych uważa, że zmiany są na lepsze, 52% spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych 3 latach - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Jest źle, a będzie jeszcze gorzej - najnowszy sondaż
(WP.PL, Fot: Konrad Żelazowski)
d36eme0

Ośrodek zauważa, że w porównaniu ze styczniem nastroje społeczne Polaków nieznacznie się pogorszyły. O 4 punkty procentowe zmniejszył się odsetek osób optymistycznie oceniających kierunek, w którym zmierzają sprawy w Polsce przy jednoczesnym wzroście o 2 punkty proc. pesymistycznych opinii na ten temat.

Zdaniem 68% badanych polska gospodarka jest w kryzysie, a 21% uważa, że kryzys ten jest głęboki. Co czwarty badany (26%) jest zdania, że gospodarka rozwija się, ale tylko nieliczni (1%) określają ten rozwój jako dynamiczny. 6% respondentów TNS OBOP nie miało zdania o sytuacji gospodarczej Polski.

Według ośrodka większy pesymizm co do kierunku, w którym zmierza kraj, cechuje respondentów słabiej wykształconych: od 83% wśród osób z wykształceniem podstawowym do 43% wśród osób z wykształceniem wyższym. Zmian na gorsze w Polsce spodziewają się także częściej niż przeciętnie mieszkańcy miast do 100 tys. ludności (73%) oraz osoby w wieku 20-29 lat i 40-49 lat (po 75%).

d36eme0

Pozytywne opinie na temat kierunku, w jakim zmierzają sprawy w Polsce, badani wyrażają tym częściej, im bardziej interesują się polityką (od 14% wśród osób w ogóle nie interesujących się polityką do 37% wśród osób bardzo interesujących się tym tematem) - zauważa TNS OBOP. Do osób pozytywnie oceniających kierunek zmian w Polsce ośrodek zalicza w pierwszej kolejności ankietowanych popierających PO (56%) oraz osoby o centrowych poglądach politycznych (centrolewicowych - 33% i centroprawicowych - 30%).

Negatywnie o kierunku, w którym zmierza kraj, zdecydowanie częściej niż inni, mówią zwolennicy PiS (87%), osoby, które raczej nie interesują się polityką (74%), a także osoby o poglądach prawicowych (74%).

Będzie jeszcze gorzej

Jak czytamy w sondażu, 52% badanych spodziewa się, że w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi pogorszenie materialnych warunków życia ludności w Polsce. Blisko jedna trzecia (29%) nie przewiduje zmian w tym zakresie, a na poprawę liczy 14% respondentów. 5% badanych nie wypowiada się jednoznacznie na ten temat.

d36eme0

W lutym opinie Polaków na temat obecnego stanu gospodarki kraju nie zmieniły się znacząco w porównaniu z miesiącem styczniem - stwierdza TNS OBOP.

Jak napisano w raporcie z sondażu, optymistyczne oceny polskiej gospodarki są tym częstsze im lepiej wykształceni są Polacy (od 19% wśród osób, które, jako ostatnią ukończyły szkołę podstawową lub gimnazjum do 35 % wśród absolwentów wyższych uczelni).

Rozwój gospodarki naszego kraju dostrzegają również, nieco częściej niż inni, osoby młode w wieku 15-19 lat (37%) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. ludności (37%). O kryzysie polskiej gospodarki częściej od ogółu mówią kobiety (73%), osoby, których edukacja zakończyła się na szkole podstawowej i zawodowej (76%), badani w wieku 40-49 lat i 50-59 lat (po 72%) oraz mieszkańcy miast od 101-500 tys. ludności (72%).

Według TNS OBOP im bardziej respondenci interesują się polityką, tym z większym optymizmem postrzegają stan polskiej gospodarki (od 20% wśród respondentów w ogóle się nią nie interesujących do 37% wśród bardzo nią zainteresowanych). O rozwoju gospodarki częściej niż inni mówią ankietowani o poglądach centrolewicowych i centroprawicowych (po 42%) oraz sympatycy PO (52%) i SLD (46%).

d36eme0

Respondenci raczej nie interesujący się polityką (76%), zwolennicy PSL (89%) i PiS (81%), a także osoby o prawicowych poglądach politycznych (78%) częściej niż pozostali twierdzą, że gospodarka znajduje się w kryzysie.

O ocenę biegu spraw w Polsce TNS OBOP pytał 2-5 lutego 1004 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat, co stanowi ogólnopolską, losową, próbę reprezentatywną. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3,1%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%.

d36eme0

Podziel się opinią

Share

d36eme0

d36eme0
Więcej tematów