Trwa ładowanie...
d1due89

Debata o zasadach wjazdu obywateli UE do Polski

LPR złożyła wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy określającej zasady wjazdu i pobytu obywateli UE na terytorium Polski. Przeciwko projektowi opowiedziała się też Samoobrona, a kluby SLD, PO, PiS i PSL poparły go.

Share
d1due89

W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie przygotowanego przez rząd projektu ustawy wraz ze zmianami wprowadzonymi do niego przez sejmową Komisję Europejską. Wniosek o odrzucenie ma być głosowany w popołudniowym bloku głosowań.

Projekt zawiera zasady wjazdu i pobytu obywateli Unii na terytorium Polski po przystąpieniu naszego kraju do UE i dostosowuje nasze prawo do zasady swobodnego przepływu osób.

Zgodnie z nim obywatele UE i członkowie ich rodzin będą mogli wjeżdżać na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży, innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość i obywatelstwo albo wizy - w przypadku członka rodziny nie będącego obywatelem UE.

d1due89

Według projektu, jeśli pobyt na terytorium Polski ma trwać dłużej niż 3 miesiące, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pobyt lub na pobyt czasowy. Zezwolenia udzielone obywatelowi UE obejmować ma także członka jego rodziny.

Zezwolenie na pobyt ma być udzielane na 5 lat. Otrzymywać ma je obywatel UE wykonujący pracę, wolny zawód, prowadzący działalność gospodarczą lub zamierzający to robić na terytorium Polski dłużej niż przez 1 rok albo posiadający ubezpieczenie zdrowotne i środki wystarczające na pokrycie kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Takie zezwolenie nie będzie potrzebne obywatelowi UE, który będzie wykonywał w Polsce pracę, wolny zawód lub prowadził działalność gospodarczą a jednocześnie zachowa miejsce stałego pobytu w innym państwie członkowskim UE, do którego będzie wracał codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu.

Zezwolenie na okres czasowy ma być wydawane na 1 rok w przypadku podjęcia studiów i przedłużane na kolejne okresy roczne, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia nauki.

Obywatel UE, poszukujący pracy, pracujący lub zamierzający pracować, wykonywać wolny zawód lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski przez okres od 3 miesięcy do 1 roku także będzie mógł otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy.

Zezwolenia ma wydawać wojewoda a organem odwoławczym od jego decyzji ma być prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców. (miz)

d1due89

Podziel się opinią

Share
d1due89
d1due89
Więcej tematów