Trwa ładowanie...

CBA: 23 lutego obchodzony jest "Dzień bez łapówki"

23 lutego obchodzimy Dzień bez łapówki, ustanowiony 10 lat temu przez Stowarzyszenie Normalne Państwo.

Share
CBA: 23 lutego obchodzony jest "Dzień bez łapówki"
Źródło: WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka
d497dzc

W tym dniu pragniemy przypomnieć, że jednym ze sposobów ograniczenia korupcji jest podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym. Działalność edukacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) polega w szczególności na prowadzeniu szkoleń oraz publikowaniu materiałów informacyjnych. Dotychczas CBA wydało wiele publikacji, z których największym zainteresowaniem cieszył się Poradnik antykorupcyjny dla urzędników. Jego wydanie stanowiło uzupełnienie szkoleń przeprowadzonych przez funkcjonariuszy CBA dla ponad 30 000 przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

CBA jest pierwszą służbą, która udostępniła na swojej stronie internetowej platformę e-learningową. Bardzo nas cieszy, że została ona zauważona na forum międzynarodowym i zaprezentowana przez polskich przedstawicieli podczas ostatnich obrad GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji - która powołana została w 1999 roku przez Radę Europy i która kontroluje, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady).

d497dzc

Platforma został uruchomiona 21 maja 2014 roku na stronie https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/. Obecnie dostępna jest także w anglojęzycznej wersji. Z uwagi na szeroki krąg adresatów, szkolenie podzielono na trzy bloki tematyczne, z których każdy składa się z 20 godzin dydaktycznych:

- Korupcja w biznesie;

- Społeczne skutki korupcji.

d497dzc

Najwięcej uwagi przyciąga moduł korupcja w administracji publicznej. Do dzisiaj blisko 21 000 osób zarejestrowało się i wzięło udział w proponowanych szkoleniach, w tym także osoby z zagranicy, np. ze Słowacji, Szwecji, Słowenii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Estonii czy Litwy. Cieszy nas, że są osoby, które ukończyły dwa, a nawet trzy kursy. Żeby rozpocząć cykl szkoleń wystarczy wejść na stronę https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ i wybrać właściwą wersję językową.

Ponadto CBA oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisały porozumienie o współpracy mające na celu realizację pilotażu projektu edukacyjnego "Etyka nie tylko dla smyka". Współpraca obejmuje między innymi przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych dla przedstawicieli lokalnych środowisk oświatowych i opracowanie poradnika dla nauczycieli. Projekt jest dedykowany nauczycielom i uczniom klas I-III szkoły podstawowej, a także rodzicom i środowiskom lokalnym. Przewidywany termin jego zakończenia przypada na koniec sierpnia 2015 r. W ramach realizacji pilotażu projektu funkcjonariusze CBA uczestniczą m.in. w: przeprowadzeniu szkoleń dla koordynatorów i liderów regionalnych z zakresu tematyki antykorupcyjnej, opracowaniu poradnika dla nauczycieli oraz uruchomieniu platformy e-learningowej.

CBA współpracuje również z Komisją Nadzoru Finansowego i Giełdą Papierów Wartościowych na kanwie przyjętej w maju 2014 roku deklaracji. Jej podpisanie miało na celu objęcie patronatem merytorycznym szkoleń i warsztatów, służących podnoszeniu kultury compliance w instytucjach działających na rynku finansowym.

Inicjatywę tę poprzedziło uczestnictwo Szefa CBA w dniu 31 marca 2014 r. w pierwszej konferencji z cyklu Budowa zaufania do rynku kapitałowego. Konferencja dotyczyła problematyki compliance, także w kontekście Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Miała ona wymiar międzynarodowy, zgromadziła wybitnych praktyków i teoretyków życia gospodarczego. Jej efektem stał się projekt rekomendacji Dobrych Praktyk w zakresie compliance.

d497dzc

W związku z Międzynarodowym Dniem Przeciw Korupcji w dniu 9 grudnia, CBA organizuje konferencje z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i świata nauki. Ponadto przygotowywane są konferencje, realizowane w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Korupcja jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia na całym świecie. 3 grudnia 2014 r. Transparency International (TI) opublikowało Indeks Percepcji Korupcji 2014. Od 1995 roku TI publikuje Index Postrzegania Korupcji, który jest czołowym wyznacznikiem percepcji korupcji w sektorze publicznym. W tym roku TI sklasyfikowała pod względem poziomu korupcji 175 państw w skali od 0 (najwyższy poziom korupcji) do 100 punktów. Uzyskawszy 61 punktów, Polska zajęła w tegorocznym rankingu 35. miejsce. Rok temu Polska była z 60 punktami na 38. Według raportu, tak jak przed rokiem, najmniejsza korupcja panuje w Danii (92 pkt), Nowej Zelandii (91 pkt) i Funlandii (89 pkt). Ostatnie trzy miejsca w rankingu zajęły Korea Północna i Somalia (8 pkt) Sudan (11 pkt), Afganistan (12 pkt).

d497dzc

Podziel się opinią

Share
d497dzc
d497dzc
Więcej tematów