Trwa ładowanie...

Brytyjczycy najbardziej niechętni emigrantom

Brytyjczycy są bardziej zaściankowi i niechętni imigrantom niż większość obywateli Europy Zachodniej - wynika z sondażu transatlantictrends - ośrodka badawczego German-Marshal Fund. Sondaż omawia "Guardian".

Share
Brytyjczycy najbardziej niechętni emigrantom
Źródło: AP
d1vqg6p

Przeprowadzono go w 6 państwach Europy Zachodniej: W.Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii oraz Hiszpanii, jak również w USA i Kanadzie.

Dwóch na trzech Brytyjczyków uważa, iż migracja ludności przysparza więcej problemów niż korzyści.

Jeden na pięciu ankietowanych Brytyjczyków sądzi, że imigracja jest najważniejszym problemem, przed którym stoi kraj. To dwa razy więcej niż wynosi średnia dla sześciu państw, w których przeprowadzono badania. Porównywalnie wysoki wskaźnik wystąpił tylko w przypadku Włochów.

d1vqg6p

Mimo iż 71% Brytyjczyków nie wierzy, że rząd upora się z napływem imigrantów, 53% chce by kontrole imigracyjne były sprawowane na szczeblu państwowym, a nie europejskim (średnia europejska - 28%).

Brytyjczycy są również najbardziej przeciwni przyznaniu imigrantom równych praw w dostępie do świadczeń socjalnych. Przeciwnikami równego traktowania imigrantów w tej kwestii jest 47% Brytyjczyków. Europejska średnia to 27%.

44% Brytyjczyków chce wzmocnienia kontroli granic dla powstrzymania napływu nielegalnych imigrantów (średnia europejska 24%). 28% Brytyjczyków popiera ideę amnestii dla nielegalnych imigrantów i zalegalizowania ich statusu, co jest najniższym wskaźnikiem w grupie 6 państw UE.

Tylko w W. Brytanii większość ankietowanych (54%) zgodziła się z twierdzeniem, iż recesja polega na tym, iż imigranci odbierają pracę Brytyjczykom. Jak zauważa gazeta, takie przeświadczenie jest sprzeczne z innymi badaniami sugerującymi, iż imigranci są sami dotkliwie poszkodowani przez kryzys.

d1vqg6p

Z twierdzeniem, iż imigranci ściągają w dół płace zgodzili się tylko Brytyjczycy i Hiszpanie.

Traktat Lizboński daje UE prerogatywy do wprowadzania wspólnych rozwiązań w polityce migracyjnej i azylowej, ale W. Brytania wynegocjowała dla siebie możliwość odrębnego regulowania tych kwestii. Londyn wyłamał się już wcześniej z układu Schengen umożliwiającego poruszanie się po UE bez kontroli paszportowej.

d1vqg6p

Podziel się opinią

Share
d1vqg6p
d1vqg6p
Więcej tematów