Trwa ładowanie...

Braun: doszło do rażącego naruszenia zasad obiektywizmu przez TVP

Zasiadający w Radzie Mediów Narodowych Juliusz Braun zwrócił się do przewodniczącego KRRiT o podjęcie kroków w związku z - jak ocenił - "rażącym naruszeniem przez Telewizję Polską zasad obiektywizmu" w programach nt. wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej.

Share
Braun: doszło do rażącego naruszenia zasad obiektywizmu przez TVP
Źródło: WP, Fot: Konrad Żelazowski
d4fbuw2

- Zwracam się o podjęcie przez Pana Przewodniczącego działań w związku z rażącym naruszeniem przez Telewizję Polską zasad obiektywizmu i rzetelności w programach związanych z wyborem Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Działania Telewizji Polskiej, nakierowanie na wzmacnianie podziałów i konfliktów istniejących w społeczeństwie sprzeczne są z polską racją stanu, co narusza przepisy art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji - napisał Braun w piśmie do szefa KRRiT Witolda Kołodziejskiego.

Zdaniem Brauna "zawarty w programach Telewizji Polskiej przekaz dotyczący wydarzeń związanych z wyborem Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej był jednostronny i tendencyjny. Dotyczy to w szczególności kanału TVP INFO". Według Brauna, "przykładem szczególnie rażącym było użycie na tzw. 'pasku' w TVP INFO tytułu: WYBÓR DONALDA TUSKA SUKCESEM NIEMIEC".

d4fbuw2

- Konstrukcja ta przedstawia jedną z funkcjonujących publicznie opinii, mającą w rzeczywistości charakter silnie nacechowanego emocjonalnie komentarza, jako neutralnej informacji. Nie usprawiedliwia tego skrótowy z natury rzeczy charakter informacji prezentowanych na 'pasku'. Oczywiście pogląd partii i rządu PiS powinien być rzetelnie zaprezentowany, ale niedopuszczalne jest przedstawianie tego poglądu jako obiektywnej informacji - ocenił Braun.

Według niego, "rażąca nierzetelność zastosowanego zabiegu widoczna jest nawet w zestawieniu z prawidłowo zredagowaną informacją w kolejnym wierszu, która brzmi: "B. MAZUREK (PiS): WYBÓR TUSKA NIE WRÓŻY NICZEGO DOBREGO EUROPIE".

Braun napisał także, że działanie TVP w opisanych wcześniej sytuacjach "jest rażąco sprzeczne z zasadami określonymi w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, który zobowiązuje telewizję publiczną do oferowania programów i innych usług cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością". Według Brauna, TVP naruszyła również przepisy art. 21 ust. 2, który stwierdza m.in., że "programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny: kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji, rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą i sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej".

- Zwracam się uprzejmie o niezwłoczne wezwanie Telewizji Polskiej do zaniechania działań naruszających przepisy ustawy o radiofonii i telewizji na podstawie uprawnień przewodniczącego KRRiT określonych w art. 10 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. Jednocześnie zwracam się o skierowanie pod obrady KRRiT, na podstawie przepisów art. 10 ust. 4 ustawy o RTV, projektu uchwały w sprawie wydania decyzji nakazującej zaniechanie przez dostawcę usługi medialnej działań naruszających przepisy ustawy - napisał Braun.

d4fbuw2

Dodał, że "biorąc pod uwagę systematyczne naruszanie przez TVP przepisów ustawy" zwraca się o nałożenie na nadawcę kary.

Juliusz Braun w latach 1999-2003 był przewodniczącym KRRiT, od 2011 do 2015 r. - prezesem TVP, od 2016 r. jest członkiem Rady Mediów Narodowych. Był posłem na Sejm czterech kadencji, z Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej i Unii wolności.

TVP dotychczas nie skomentowało sprawy.

d4fbuw2

Podziel się opinią

Share
d4fbuw2
d4fbuw2
Więcej tematów