Trwa ładowanie...

Atak posłów PiS na Straż Marszałkowską. Ujawniamy pełną treść raportu

Wirtualna Polska dotarła do pełnej treści raportu komendanta Straży Marszałkowskiej podinsp. Michała Sadonia w sprawie siłowego wprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dokument na podstawie nagrań wskazuje, że Antoni Macierewicz "przepychał łokciem", "wykręcał kciuk" i "chwytał za szyję" funkcjonariusza. W raporcie błędnie wskazana została była minister zdrowia Katarzyna Sójka, za co przepraszał Szymon Hołownia.

07.02.2024. 5. posiedzenie Sejmu X kadencji. Przed Sejmem stawili się Maciej Wasik i Mariusz Kamiński w otoczeniu posłów PiS. Wówczas doszło do przepychanek07.02.2024. 5. posiedzenie Sejmu X kadencji. Przed Sejmem stawili się Maciej Wasik i Mariusz Kamiński w otoczeniu posłów PiS. Wówczas doszło do przepychanekŹródło: East News, fot: Wojciech Olkusnik
d3bttf7
d3bttf7

Wirtualna Polska jako pierwsza publikuje pełną treść raportu komendanta Straży Marszałkowskiej podinsp. Michała Sadonia dla marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie zajść z 7 lutego 2024 roku. Wówczas grupa posłów PiS przed Sejmem próbowała siłowo wprowadzić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na teren Kancelarii Sejmu.

Raport liczy 5 stron i datowany jest na 20 lutego br. W dokumencie można znaleźć szczegółowy opis działań siedmiorga posłów PiS, którzy zostali ukarani przez prezydium Sejmu odebraniem diety na trzy miesiące. To oznacza, że każdy z nich może stracić ponad 12 tysięcy złotych brutto, o ile ich ewentualne odwołania nie zostaną uwzględnione.

Z opisu agresywnych zachowań posłów PiS wynika, że najbardziej aktywny był Antoni Macierewicz, który m.in. "chwytał za szyję", "wykręca dłoń". Komendant Straży Marszałkowskiej raportuje też, że on sam został popchnięty przez Edwarda Siarkę. "Popchnięcie jest niespodziewane, następuje z tyłu w sposób dynamiczny, zaskakuje w/w uniemożliwiając reakcję obronną, zdaje się być celowym" - pisze. Z kolei Jerzy Polaczek "chwyta funkcjonariusza za kołnierz kurtki", a poseł Gosiewska "chwyta za ramiona, a następnie szarpiąc odpycha".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Nie będziemy szli pod prąd". Szef MON odpowiada Błaszczakowi

Poniżej przedstawiamy całą treść raportu. Zawiera on opisy poszczególnych nagrań, które zostały zarejestrowane 7 lutego przed Sejmem, a które pokazują zachowanie posłów Prawa i Sprawiedliwości. Umyślnie nie ingerowaliśmy w jego zapisy.

d3bttf7

Raport ujawnia szczegóły

"Dotyczy próby wprowadzenia w dniu 07.02 br. przez posłów obecnej kadencji Sejmu, byłych posłów Panów: Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika na teren Kancelarii Sejmu, bez odpowiednich uprawnień wynikających z Zarządzenia Nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu, przez posłów obecnej kadencji Sejmu, które doprowadziło do zdarzeń opisanych w przedmiotowym raporcie.

Raport sporządzono w celu wykorzystania służbowego.

Wykorzystano materiał dostępny Straży Marszałkowskiej, bazując na nagraniach z kamer nasobnych funkcjonariuszy, biorących udział w zdarzeniu, rejestrujących dźwięk i obraz oraz nagrań obrazu zarejestrowanego przez system CCTV. Zestawienie urządzeń rejestrujących przedstawiono w tabelach poniżej.

Prezentowany materiał został wyodrębniony z zabezpieczonych nagrań wytworzonych przez Straż Marszałkowską i stanowi ich integralną całość. Zamieszczone nagrania w przedmiotowym raporcie zachowują ciągłość zapisu całości i nie były poddawane manipulacji" – czytamy w piśmie.

d3bttf7

W raporcie zamieszczono tabelę, w której wyszczególniono sześć nagrań z kamer. Najkrótsze z nich ma 5 sekund, a czas najdłuższego to 06:01 (sześć minut i sekunda). Niektóre z nagrań widać z trzech lub dwóch różnych ujęć tej samej kamery.

Poniżej komendant Straży Marszałkowskiej prezentuje szczegółowy opis zdarzenia.

"W dniu 7 lutego br. o godzinie 9.10 posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość używając siły fizycznej wprowadzili na teren Kancelarii Sejmu Pana Macieja Wąsika oraz Pana Mariusza Kamińskiego, którzy nie posiadali uprawnień do wstępu na tereny i do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Informuję, że ww. osoby były wielokrotnie informowane o tym, żeby udać się na Dział Przepustek SM w celu odebrania odpowiednich uprawnień (przepustka), które umożliwiłyby tym osobom swobodne wejście na tereny i do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.

d3bttf7

Pomimo podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej interwencji oraz wielokrotnego przywoływania do porządku, posłowie z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w liczbie około 50 Parlamentarzystów siłowo wprowadzili ww. osoby na teren Kancelarii Sejmu. Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej w celu zapobieżenia wtargnięcia próbowali odizolować Pana Macieja Wąsika oraz Pana Mariusza Kamińskiego od grupy posłów, co doprowadziło do przepychanek i stworzyło realną sytuację kryzysową, która zagrażała bezpieczeństwu obu stronom biorącym udział w opisywanym zdarzeniu.

W celu deeskalacji zaistniałej sytuacji kryzysowej podjąłem rozmowy z Prezesem partii Prawa i Sprawiedliwości Panem Jarosławem Kaczyńskim, który w mojej ocenie mógł mieć największy wpływ na zachowanie pozostałych posłów partii Prawo i Sprawiedliwość. Rozmowa miała na celu zakończenie powstałego konfliktu. Ustaliliśmy, że Pan Prezes Jarosław Kaczyński przedstawi mi Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie odwołania Pana Macieja Wąsika od Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.12.2023 r. o wygaszeniu mandatu posła. W tej sytuacji zaprosiłem Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz Pana posła Ryszarda Terleckiego do swojego gabinetu w celu zapoznania się z przedstawianymi przez Pana Prezesa dokumentami.

Nadmieniam, że ww. postanowienie jest ogólnie znane, ponieważ jego treść widnieje od dłuższego czasu w Internecie. Do rozmowy w moim gabinecie z posłami: Panem Jarosławem Kaczyńskim oraz Panem Ryszardem Terleckim dołączył Szef Kancelarii Sejmu Pan Minister Jacek Cichocki. Ustaliłem z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że dokonam adnotacji na ww. postanowieniu o treści, że otrzymałem postanowienie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i poleceniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Szymona Hołowni, Panowie Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński bez posiadania odpowiednich uprawnień tj. przepustek nie wejdą do budynków sejmowych.

d3bttf7

Po dokonaniu tej adnotacji odprowadziłem Prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz Pana Ryszarda Terleckiego do grupy Parlamentarzystów, wśród których przebywali Pan Maciej Wąsik i Pan Mariusz Kamiński oraz funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, którzy przez cały czas pilnowali te osoby. Po krótkiej naradzie pomiędzy wyżej wymienionymi, Panowie Maciej Wąsik oraz Pan Mariusz Kamiński w asyście Parlamentarzystów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość opuścili teren Kancelarii Sejmu, co w konsekwencji doprowadziło do zażegnania zaistniałej sytuacji kryzysowej" – podkreślił komendant".

Dotyczy nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy SM.

kam02128-Siarka Dziedziczak.mp4

d3bttf7

1:38 popchnięcie komendanta SM przez posła Siarkę.

3:19 odpychanie funkcjonariuszy SM przez posła Dziedziczaka.

Zapis z kam. 02128, w pierwszych minutach nagrania przedstawia wypowiedź Komendanta SM wyjaśniającego zasady i możliwości wejścia na teren Parlamentu byłych posłów, panów Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. W następnej części nagrania widzimy sytuację popchnięcia Komendanta SM przez posła Siarkę, popchnięcie jest niespodziewane, następuje z tyłu w sposób dynamiczny, zaskakuje w/w uniemożliwiając reakcję obronną, zdaje się być celowym (sytuacja nie wymagała takiego zachowania). W dalszej część nagrania, funkcjonariusze SM starają się umożliwić wejście na teren Parlamentu posłom posiadającym odpowiednie uprawnienia, ukazane jest także działanie posła Dziedziczaka odpychającego funkcjonariusza SM rejestrującego zdarzenie.

d3bttf7

kam02189-Macierewicz Telus Dolata Siarka.mp4

0:17 komendant SM rozmawiając z posłem Kaczyńskim informuje rozmówcę, że działa zgodnie z ustawą o Straży Marszałkowskiej.

1:45 poseł Macierewicz wykręca rękę funkcjonariusza SM.

Zapis z kam. 02189, w pierwszych minutach nagrania przedstawia dialog Komendanta SM z posłem Kaczyńskim w którym Komendant SM chcąc uniknąć dalszej eskalacji ,,kryzysu" informuje rozmówcę, że działa zgodnie z ustawą o Straży Marszałkowskiej, dba o porządek i bezpieczeństwo na terenie Parlamentu, ze strony posła Kaczyńskiego zostaje wysunięte żądanie podpisania "oświadczenia", gdy dochodzi do przemieszczenia grupy osób, poseł Macierewicz odwracając się zauważa blokowanego w kordonie przez funkcjonariuszy SM pana Kamińskiego, chcąc wyrwać zatrzymanego chwyta dłoń blokującego funkcjonariusza i wykręca ją.

kam06701-Bogucki Gosiewska.mp4

0:19 popchnięcie funkcjonariusza SM przez posła Boguckiego.

0:21 chwytanie za ramiona funkcjonariusza przez posłankę Gosiewską.

Zapis z kam. 06701, w pierwszych minutach ukazuje przemieszczenie grupy osób w trakcie którego w dalszej części kadru widoczna jest sytuacja szarpania/przepychania i odpychania funkcjonariusza przez posła Boguckiego, następnie w bliższym kadrze widzimy jak do uniemożliwiającemu przemieszczanie się pana Wąsika funkcjonariusza SM podbiega pani Poseł Gosiewska, która chwyta go za ramiona, a następnie szarpiąc odpycha.

Dotyczy nagrań z systemu CCTV

ZW05.avi

0:01 przepchnięcie funkcjonariusza SM przez posłankę Gosiewską.

Zapis z kam. ZW05 ukazuje przepchnięcie funkcjonariusza SM przez panią poseł Gosiewską.

CK001.avi

0:12 chwytanie funkcjonariusza SM przez posła Polaczka.

Zapis z kam. CKO01 ukazuje w środkowej górnej części kadru moment, w którym poseł Polaczek chwyta funkcjonariusza SM za rękę, a później także za kołnierz kurtki.

CZKO01-1.avi

0:04 chwytanie od tyłu funkcjonariusza SM przez posła Polaczka.

Zapis z kam. CK001-1 ukazuje w centralnym kadrze moment, w którym pan poseł Polaczek złapał z tyłu funkcjonariusza SM, odciągając go w swoją stronę.

CZKO01-2.avi

0:01 chwytanie oraz odpychanie funkcjonariusza SM przez posłankę [ tu pada nazwisko posłanki Sójki, choć informacja została już sprostowana przez Straż Marszałkowską i marszałka Sejmu, że w rzeczywistości nagranie dotyczy Agnieszki Górskiej – red.]

CK001-2 ukazuje moment, w którym pani poseł chwyta funkcjonariusza SM pod pachę jedną ręką, a łokciem drugiej ręki popycha.

CZKO01-3.avi

0:01 przepychanie, łokieć na twarz, wykręcanie ręki, chwyt za szyję.

Zapis z kam. CKO01-3 ukazuje moment, przepychania łokciem przez posła Macierewicza funkcjonariusza SM oraz późniejsze wykręcanie funkcjonariuszowi kciuka, a także chwycenie tegoż za szyję" – czytamy w raporcie. Dokument został podpisany przez podinsp. Michała Sadonia.

Są nagrania i raport - co dalej?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w rozmowie z dziennikarzami zapowiedział ujawnienie nagrań, które zostały omówione w raporcie. Materiały wideo mają zostać opublikowane w najbliższych dniach, lecz konkretna data nie padła.

Małgorzata Gosiewska w rozmowie z WP zapowiedziała odwołanie od kary i dodała, że rozważa wystąpienie na drogę sądową w obronie dobrego imienia. Przyznała, że będzie również domagała się zapłaty za pracę. Z kolei Edward Siarka z klubu PiS przekazał, że "oczekuje, że Strażnicy będą odmawiali wykonywania tak beznadziejnych poleceń".

Patryk Michalski, dziennikarz Wirtualnej Polski

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
d3bttf7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3bttf7
Więcej tematów