Trwa ładowanie...
d6qg1bh
d6qg1bh

Ze zdrowia spada czapka

Od soboty przestaje działać Krajowy Związek Kas Chorych. To rezultat wchodzących w życie 30 czerwca niektórych przepisów znowelizowanej w grudniu ubr. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Minister zdrowia ma powołać likwidatora Związku.
Share
d6qg1bh

Po zakończeniu likwidacji Związek zostanie wykreślony z rejestru sądowego. Pozostały po nim majątek stanie się majątkiem skarbu państwa pozostającym w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. On też będzie przestawiał Sejmowi i Senatowi corocznie sprawozdania z działalności kas chorych.

Zmniejszy się dopuszczalna liczba członków rad poszczególnych kas chorych z 21 do dziewięciu. Członkowie tych rad muszą mieć wyższe wykształcenie oraz zdany egzamin na członka rady nadzorczej jednoosobowej spółki skarbu państwa.

Nie będzie oddzielnych komisji do spraw skarg i wniosków ubezpieczonych przy radach kas chorych. Obowiązek ich rozpatrywania oraz udzielania odpowiedzi we współpracy z dyrektorem kasy nowe przepisy nałożyły na rady kas chorych.

d6qg1bh

Do ustawy wyraźnie wpisano ważną zasadę, że finanse kas są jawne.

Minister właściwy do spraw zdrowia został upoważniony, po zasięgnięciu opinii prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, do określenia w rozporządzeniu zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniobiorców, sposobu ich rejestrowania, udostępniania uprawnionym organom oraz rodzajów nośników informacji.

To samo dotyczy danych gromadzonych w systemach informatycznych kas chorych, a także niezbędnych danych rozliczeniowych gromadzonych przez apteki. (mp)

d6qg1bh

Podziel się opinią

Share
d6qg1bh
d6qg1bh
Więcej tematów