WP

Żandarm od zadań specjalnych. Jak działa wojskowa policja

Co najmniej 175 cm wzrostu, niekaralność sądowa, dobra sprawność fizyczna, wykształcenie minimum średnie, pozytywne wyniki badań psychologicznych i testów psychotechnicznych – jeśli spełniasz te warunki możesz zostać Żandarmem Wojskowym. Wczoraj formacja ta obchodziła swoje święto.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Żandarm od zadań specjalnych. Jak działa wojskowa policja
(Materiały prasowe)
WP

Krzysztof Olszewski: Czym jest tak naprawdę Żandarmeria Wojskowa? To wojsko w wojsku?

gen. bryg. Tomasz Połuch, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej: Jesteśmy raczej policją w wojsku, z zaznaczeniem, że żandarm jest jednocześnie żołnierzem i policjantem.

Stoimy na straży praworządności i dyscypliny wojskowej, walczymy z wszelkimi patologiami i prowadzimy szeroką działalność profilaktyczną w siłach zbrojnych. Jednak swoje zadania realizujemy wyłącznie w stosunku do żołnierzy, pracowników jednostek wojskowych i osób działających na szkodę Sił Zbrojnych RP. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariusze Policji nie dublują się, bo właściwość Żandarmerii Wojskowej wyklucza właściwość Policji. Warto podkreślić, że nasze służby bardzo często współpracują ze sobą.

WP

Kto służy w Żandarmerii?

Nasi żołnierze to przede wszystkim profesjonaliści, ludzie z pasją, dla których służba jest nie tylko pracą, ale przede wszystkim misją. Żandarmeria Wojskowa oferuje ciekawą i stabilną pracę. Mamy do zaoferowania szeroki wachlarz stanowisk – od specjalności prewencyjnych po dochodzeniowo-śledcze. Mamy dwa oddziały specjalne – w Warszawie i Mińsku Mazowieckim. Posiadamy własne centrum szkolenia, na bazie którego powstaje właśnie żandarmska szkoła podoficerska.

Materiały prasowe
Podziel się

Nasi żołnierze mają możliwość służby w polskich kontyngentach wojskowych. Dlatego służba w naszych szeregach cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród żołnierzy, jak i przedstawicieli innych formacji mundurowych. Mam tu na myśli zarówno panów, jak i panie. W naszych szeregach kobiety – żandarmi stanowią blisko 6 procent stanu osobowego i ich liczba wciąż wzrasta. Panie w Żandarmerii Wojskowej służą we wszystkich korpusach osobowych i we wszystkich pionach funkcyjnych – i mogę powiedzieć, że świetnie wywiązują się z powierzonych im zadań.

WP

Jakie są najważniejsze zadania Żandarmerii Wojskowej?

Zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych, a także życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra. Ponadto Żandarmeria Wojskowa odpowiada za zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń – przez osoby w stosunku do których jest właściwa – oraz innym zjawiskom patologicznym w Siłach Zbrojnych.

Materiały prasowe
Podziel się

Kto może zostać żołnierzem ŻW?

WP

Kryteria, jakie powinni spełnić kandydaci do służby w Żandarmerii Wojskowej, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. Wymienię kilka z nich: co najmniej 175 cm wzrostu – ten wymóg nie dotyczy pań, brak charakterystycznych wad zewnętrznych, niekaralność sądowa, dobra sprawność fizyczna, wykształcenie minimum średnie, osiągnięcie pozytywnych wyników badań psychologicznych i testów psychotechnicznych. Szczegóły naboru dla żołnierzy oraz pracowników wojska wszyscy zainteresowani mogą znaleźć na stronie internetowej Żandarmerii Wojskowej, gdzie zamieszczone są również numery telefonów do naszych kadrowców.

Materiały prasowe
Podziel się

13 czerwca Żandarmeria Wojskowa obchodzi swoje święto. Skąd akurat ta data?

Data święta – 13 czerwca – nawiązuje do chlubnych tradycji z czasów powstania listopadowego i powołania 13 czerwca 1831 roku przez gen. Tomasza Łubieńskiego Straży Polowej, która w armii Królestwa Polskiego wykonywała zadania wojskowego organu bezpieczeństwa.

WP

W Wojsku Polskim doroczne święto jednostki to bardzo ważne wydarzenie. Dla mnie jest szczególne, bo mogę tego dnia podziękować swoim podwładnym za ciężką pracę i służbę oraz wyróżnić najlepszych żołnierzy i pracowników formacji. To również świetna okazja, by spotkać się i porozmawiać z żandarmami służącymi w odległych zakątkach Polski, bo dbamy o to, by w centralnych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek terenowych Żandarmerii Wojskowej.

W tym roku obchody Święta Żandarmerii Wojskowej odbyły się na terenie kompleksu Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych pan Andrzej Duda i minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak. Uważam, że to bardzo duże wyróżnienie dla żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej.

Materiały prasowe
Podziel się
WP
WP