Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
wynagrodzenia

Wynagrodzenia 2020. Jakie zmiany pensji nas czekają?

1 stycznia 2020 roku wzrosła płaca minimalna w Polsce. Przepisy obejmą zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowach cywilnoprawnych. Czekają nas także zmiany w PIT oraz podwyżki ZUS. W życie wchodzą także PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Sprawdź, jak zmieni się twoje wynagrodzenie w 2020 roku.

Share
Wynagrodzenia 2020. Jakie zmiany pensji nas czekają?
Źródło: materiał partnera
d2od3u1

Płaca minimalna w 2020 roku – o ile wzrośnie?

Płaca minimalna to ustalony prawnie najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia w naszym kraju. Określa on zarówno stawkę za pracę w danym wymiarze czasu (pensję miesięczną), jak i stawki godzinowe dla pracowników na umowach cywilnoprawnych. Minimalne wynagrodzenie jest wyrażane w kwotach brutto. Jego wzrost oznacza realne podniesienie się zarobków Polaków – będąc legalnie zatrudnionym w naszym kraju, po prostu nie można zarabiać poniżej tego określonego pułapu.

Minimalne miesięcznie wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wzrośnie do 2600 zł brutto. To podwyżka w wysokości 350 zł brutto w stosunku do zeszłego roku (płaca minimalna w 2019 wynosiła 2250 zł). Jest rekordowa względem ostatnich lat (aż 15,6-procentowa). Po przeliczeniu na kwoty netto pensja minimalna będzie wynosić 1920,62 zł.

d2od3u1

Co istotne, zmieni się nie tylko sama kwota pensji minimalnej, ale również sposób jej wyliczania, co przełoży się na jej realne podwyższenie. Do tej pory do wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto wliczały się świadczenia wynikające ze stosunku pracy i składniki wynagrodzenia. Nie wliczały się z kolei nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę, rentę i z tytułu niezdolności do prac, wynagrodzenia za nadgodziny, należności z tytułu podróży służbowych (w tym diety) i dodatków do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Od stycznia 2020 roku do płacy minimalnej nie będzie się wliczać także dodatek za staż pracy.

materiał partnera
Źródło: materiał partnera

Zmiany w płacy minimalnej przy umowie zlecenia w 2020 roku

W przypadku zlecenia płaca minimalna nie obowiązuje. Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych są objęte jednak minimalną stawką godzinową (również ustalaną przez polskie prawo). Z początkiem stycznia 2020 kwota ta zmieni się z obecnych 14,70 zł do 17 zł brutto.

Duże zmiany w PIT w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. podniesie się również koszt uzyskania przychodów (KUP) dla pracowników. Obecnie KUP to miesięcznie 111,25 zł, a rocznie nie więcej niż 1335 zł. Dla dojeżdżających do pracy limity KUP są odrobinę wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców maksymalnie mogą wynosić 2002,05 zł rocznie, a dla dojeżdżających wieloetatowców nie wyższe niż 2502,56 zł. Z 1 stycznia kwoty te zmienią się następująco:

  • jednoetatowiec – 250 zł miesięcznie i 3000 zł rocznie,
  • jednoetatowiec dojeżdżający – 300 zł miesięcznie i 3600 zł rocznie,
  • wieloetatowiec – 4500 zł rocznie,
  • wieloetatowiec dojeżdżający – 5400 zł rocznie.
d2od3u1

Nastąpiła również obniżka PIT z 18 do 17%, co odczuliśmy już w podwyżkach pensji jeszcze w 2019 roku. Dotyczy ona wszystkich podatników rozliczających się zgodnie ze skalą podatkową (również emerytów, rencistów i przedsiębiorstw, które nie wybrały podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Zmienią się także progi podatkowe:

  • do 85528 zł – 17% (minus kwota zmniejszająca podatek)
  • powyżej 85528 zł – 14539,76 zł + 32 proc. nadwyżki od 85528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek).

Nowe składki ZUS w 2020 roku – kto zapłaci więcej w przyszłym roku?

Wraz z 2020 rokiem wzrosną minimalne składki ZUS dla przedsiębiorstw. Składka emerytalna podniesie się o 54,11 złw porównaniu z rokiem 2019 i wyniesie 612,19 zł. Rentowa wzrośnie o 22,18 zł i będzie liczyła 250,90 zł. Składka chorobowa także ulegnie zmianie do 76,84 zł (podniesie się o 6,79 zł), podobnie jak wypadkowa, która od 2020 r. będzie wynosić 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł). Nie zapominajmy też o składce na Fundusz Pracy, która będzie wyższa o 6,79 zł i w przyszłym roku będzie liczyła 76,84 zł.

Nie wszyscy będą musieli jednak płacić pełne składki ZUS w 2020 roku. Na ulgę mogą liczyć:

  • przedsiębiorstwa, które zarabiają poniżej 63 tys. zł i korzystają z programu „mały ZUS”;
  • nowi przedsiębiorcy, opłacający tak zwany preferencyjny ZUS (ich składki ZUS wynoszą 555,89 zł wliczając w to dobrowolną składkę chorobową lub 539,35 zł bez chorobowego).

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak zmieni się twoja pensja?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolnym systemem gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych, którzy płacą składki ZUS (niezależnie od formy zatrudnienia). Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków i polega na comiesięcznym odkładaniu do PPK maksymalnie do 4% naszego wynagrodzenia brutto:

  • 2% wynagrodzenia brutto składki podstawowej (o ile nie zarabiamy poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wówczas składka może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto),
  • do 2% dobrowolnej dodatkowej składki.
d2od3u1

Do tego pracodawca będzie dokładał nam 1,5% naszego wynagrodzenia brutto (nie będzie to odbierane z wynagrodzenia). Może również zadeklarować dodatkową stałą dopłatę w wysokości do ,5% wynagrodzenia brutto.

Otrzymamy także dopłaty od państwa w wysokości 250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej.

Decydując się na PPK, musimy brać pod uwagę, że nasza pensja co miesiąc zmniejszy się o zadeklarowaną wysokość składki.

materiał partnera
Źródło: materiał partnera

Artykuł sponsorowany

d2od3u1

Podziel się opinią

Share
d2od3u1
d2od3u1
Więcej tematów