Trwa ładowanie...

Większość Polaków dobrze ocenia działalność policji. Rosną też notowania CBA, ZUS i NFZ

• 72 proc. ankietowanych Polaków dobrze ocenia działalność policji - wynika z sondażu CBOS
• 55 proc. przebadanych podobnie myśli na temat funkcjonowania Kościoła katolickiego
• Poprawiły się też oceny sądów i CBA - podaje Centrum Badania Opinii Społecznej
• Od roku obserwowany jest wzrost notowań ZUS
• Prawie co trzeci Polak pozytywnie wypowiada się o pracy NFZ

Share
Większość Polaków dobrze ocenia działalność policji. Rosną też notowania CBA, ZUS i NFZŹródło: PAP, fot: Darek Delmanowicz
d32y7ax

Według CBOS, opinie na temat funkcjonowania policji praktycznie nie uległy zmianom. Tak jak pół roku temu, pozytywne oceny o pracy funkcjonariuszy wyraża prawie trzy czwarte badanych (72 proc.), natomiast krytykuje ją co szósty (17 proc.).

Zadowolenie z działania Kościoła

55 proc. respondentów jest dobrego zdania o funkcjonowaniu Kościoła katolickiego, natomiast mniej niż jedna trzecia (31 proc.) ocenia je negatywnie.

Zadowoleniu z działania Kościoła - jak podkreśla CBOS - sprzyja w największym stopniu większa częstość praktyk religijnych, ale także prawicowe poglądy polityczne oraz starszy wiek. Częściej niż pozostali pozytywne opinie o Kościele wyrażają także uczniowie i studenci (63 proc.), gospodynie domowe (65 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (66 proc.) oraz zasadniczym zawodowym (63 proc.).

d32y7ax

Najwięcej negatywnych ocen Kościół rzymskokatolicki ma wśród pracowników administracyjno-biurowych (48 proc.), badanych o dochodach przekraczających 2000 zł na osobę w gospodarstwie domowym (42 proc.), nieuczestniczących w praktykach religijnych (61 proc.) oraz identyfikujących się z lewicą (51 proc.).

Częstsza jest krytyka niż aprobata

Oceny działalności związków zawodowych uległy od marca nieznacznemu pogorszeniu, choć nadal przeważa brak zdania w sprawie ich funkcjonowania. Najbardziej podzielone opinie dotyczą NSZZ "Solidarność" - blisko jedna trzecia badanych ocenia go dobrze (29 proc.), ponad jedna trzecia źle (34 proc.) i niemal tyle samo nie potrafi się odnieść do tej kwestii (36 proc.).

Wobec dwóch pozostałych central związkowych ponad połowa Polaków nie potrafi się ustosunkować, natomiast wśród osób, które w jakiś sposób oceniają te organizacje, częstsza jest krytyka niż aprobata. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych co czwarty badany ocenia negatywnie (26 proc.), a 19 proc. pozytywnie (spadek o 2 punkty procentowe od marca). Forum Związków Zawodowych 13 proc. respondentów ocenia dobrze (spadek o 3 punkty), a 18 proc. - źle.
69 proc. badanych nie potrafi zająć stanowiska wobec jego funkcjonowania.

Nowa prezes, lepsza ocena

Jak wynika z badań CBOS, od roku obserwowany jest wzrost notowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który od lutego ma nową prezes. Od marca 2016 roku o 5 punktów procentowych wzrosło zadowolenie z funkcjonowania tej instytucji (do 39 proc.), co jest najwyższym wynikiem od 2011 roku. Jednocześnie spadł udział ocen negatywnych (o 3 punkty, do 43 proc.) i odsetek uchylających się od odpowiedzi (18 proc.)

d32y7ax

W ocenie CBOS, aprobata zdecydowanie przewyższa krytykę ZUS wśród badanych w wieku powyżej 65 lat, emerytów i rencistów oraz osób praktykujących wiarę kilka razy w tygodniu. Relatywnie najczęściej dezaprobatę wyrażają osoby najmłodsze (od 18 do 24 lat), pracownicy usług i administracyjno-biurowi oraz zatrudnieni w sektorze prywatnym poza rolnictwem.

Wzrosło zadowolenie z funkcjonowania NFZ

Od marca tego roku - jak podaje CBOS - znacząco wzrosło zadowolenie z funkcjonowania NFZ i spadło niezadowolenie z jego działalności, a obecny wynik jest najlepszym od 2012 roku. Prawie co trzeci Polak (31 proc., wzrost o 9 punktów procentowych) pozytywnie wypowiada się o pracy NFZ, a niespełna dwie trzecie badanych (61 proc., spadek o 10 punktów) wyraża opinię krytyczną.

Według badań CBOS, znacznie częściej niż pozostali pozytywne zdanie o funkcjonowaniu NFZ mają osoby powyżej 65 roku życia (44 proc.), emeryci (43 proc.) i renciści (53 proc.). CBOS ocenia, że być może za wzrostem zadowolenia z tej instytucji stoi zniesienie opłat za niektóre leki dla osób starszych. Projekt Leki 75+ wszedł w życie 1 września 2016 roku, a jego głównym celem jest poprawa warunków materialnych osób starszych, które dotychczas były obciążone znacznymi wydatkami na lekarstwa.

Po marcowym spadku zadowolenia z działalności wojska, we wrześniu nastąpiła korekta. Obecnie tyle samo osób co przed rokiem (69 proc.) pozytywnie ocenia funkcjonowanie wojska, a 6 proc. jest przeciwnego zdania. 25 proc. badanych nie potrafi wypowiedzieć się na temat funkcjonowania tej instytucji.

d32y7ax

Skuteczne sądy i CBA

Trend wzrostowy w ocenach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego od roku utrzymuje się. We wrześniu 36 proc. Polaków pozytywnie ocenia tę instytucję, a 15 proc. jest przeciwnego zdania. Tak jak pół roku temu, 49 proc. badanych nie ma zdania na temat funkcjonowania CBA. Relatywnie największe zadowolenie deklarują najmłodsi badani (44 proc. wśród osób w wieku 18-24 lata) oraz identyfikujący się z prawicą (47 proc.).

Sądy odnotowały znaczący wzrost pozytywnych opinii na temat ich funkcjonowania - we wrześniu 36 proc. badanych wyraża zadowolenie z działalności wymiaru sprawiedliwości. Ostatni tak dobry wynik obserwowany był we wrześniu 2011 roku, potem 33 proc. w marcu 2014. Jednocześnie udział ocen negatywnych spadł do 40 proc. (o 6 punktów proc.), w efekcie czego przewaga krytyki nad aprobatą nie jest już tak znaczna.

W przypadku Prokuratury zmiana jest mniejsza: co prawda o 4 punkty proc. spadło niezadowolenie z działalności organów ścigania, ale poziom zadowolenia pozostał praktycznie bez zmian od marca tego roku. Dobrze ocenia pracę prokuratury 32 proc. badanych, a 33 proc. źle - podaje CBOS.

Według ośrodka lepszym ocenom pracy sędziów sprzyjają: młodszy wiek, mieszkanie w wielkich aglomeracjach, wyższe wykształcenie, zajmowanie wyższego stanowiska oraz wysokie zarobki na osobę w gospodarstwie domowym. Prokuratura znacznie wyższe oceny niż w pozostałych grupach otrzymuje wśród uczniów i studentów, osób często praktykujących religijnie i bezrobotnych.

d32y7ax

We wrześniu niemal równie liczne są grupy krytyków Trybunału Konstytucyjnego (33 proc.), osób wyrażających aprobatę dla jego działalności (33 proc.) i tych, którzy nie mają zdania w tej sprawie (34 proc.). "Medialna obecność Trybunału przyczyniła się przede wszystkim do wzrostu jego rozpoznawalności i krystalizowania się poglądów Polaków. Jednak spór wokół obsady sędziowskiej TK, który rozpoczął się w zeszłym roku, spowodował, że tegoroczne oceny Trybunału - najgorsze z notowanych od 2002 roku - nadal utrzymują się. Pozytywnym ocenom TK sprzyja wyższe wykształcenie, mieszkanie w dużej aglomeracji oraz wysokie dochody na osobę w gospodarstwie domowym. Częściej niż pozostali zadowoleni z działania TK są badani zajmujący kierownicze stanowiska oraz specjaliści z wyższym wykształceniem, a także identyfikujący się z polityczną lewicą" - komentuje CBOS.

RPO trochę gorzej

Nieznacznie pogorszyły się w ciągu ostatniego pół roku oceny Rzecznika Praw Obywatelskich, choć nadal jego praca ma zdecydowanie więcej zwolenników niż krytyków. Prawie połowa badanych (45 proc.) nie ma zdania na temat działalności RPO i niemal tyle samo (42 proc.) pozytywnie wypowiada się o jego pracy.

Zakończenie realizacji wrześniowego badania zbiegło się w czasie z nagłośnieniem przez media informacji, że Sejm odrzucił sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Instytucję tę prawie tyle samo osób ocenia pozytywnie, ile nie ma o niej zdania (42 proc.). Niezadowolenie z działalności NIK wyraża 14 proc. badanych. Mimo odrzucenia sprawozdania NIK za zeszły rok nieznacznie wzrosło, w stosunku do marca 2016 roku, zadowolenie z działania tej instytucji (o 2 punkty procentowe) i o tyle samo spadł udział niezadowolonych.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 8-15 września tego roku na liczącej 981 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

d32y7ax
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d32y7ax
Więcej tematów