Trwa ładowanie...

We wtorek wyjazdowe posiedzenie rządu w Krakowie

Premier Ewa Kopacz jedzie w poniedziałek do Krakowa, gdzie dzień później odbędzie się czwarte wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. Wśród spraw, którymi szefowa rządu chciałaby się zająć, są m.in. kwestie tworzenia nowych miejsc pracy i budowy dróg.

Share
We wtorek wyjazdowe posiedzenie rządu w Krakowie
Źródło: PAP, Fot: Radek Pietruszka
d4bboe8

Rzecznik rządu Cezary Tomczyk poinformował, że premier pojedzie na miejsce koleją. Poszczególni ministrowie mają zaplanowane własne programy wizyty.

Jak powiedziała Kopacz, we wtorek "jak zwykle będziemy mieli posiedzenie rządu". - W poniedziałek, tak jak poprzednim razem, będziemy wszyscy, całą Radą Ministrów odbywać spotkania, zwykle to jest od 60 do 100 spotkań ministrów i wiceministrów w terenie, to nie będzie dotyczyć tylko i wyłącznie Krakowa, poniedziałek jest bardzo pracowity - dodała. Poinformowała, że w poniedziałek wieczorem każdy z ministrów i wiceministrów zda jej krótką relację ze swoich spotkań.

d4bboe8

Tomczyk powiedział, że każde wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów organizowane jest po to, żeby na miejscu rozmawiać o problemach ważnych dla poszczególnych regionów. Jak dodał, "podczas spotkań ministrów i wiceministrów często udaje się załatwiać konkretne rzeczy".

- Będzie kilka niespodzianek dla Małopolski, pracujemy nad tym od dłuższego czasu - zapowiedział rzecznik rządu. Jak dodał, chodzi m.in. o nowe miejsca pracy, czy budowę dróg.

W poniedziałek w Krakowie minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki i minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska wezmą udział w uroczystym podpisaniu listów intencyjnych dotyczących deklaracji współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie Regionalnego Systemu Ostrzegania.

RSO to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach. Informacje tworzone są przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Pojawiają się najpierw na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, następnie w telewizji i aplikacjach mobilnych, a w sytuacjach wyjątkowych - obywatele informowani są przez sms-y.

d4bboe8

W programie wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów znalazł się rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020.

Zgodnie z programem, strategiczne cele polityki wobec polskiej diaspory skupiają się m.in. wokół: wspierania nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce we wszelkich organizacyjnych - w szkołach publicznych obcych państw, w szkołach społecznych oraz szkolnych punktach konsultacyjnych na wszystkich etapach edukacji, a także zapewnienia możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej i umacnianiu polskiej tożsamości.

Program zakłada również wspieranie powrotu Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, wzmacnianie pozycji środowisk polskiej diaspory, a także rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych i sportowych - z Polską.

Kolejny punkt posiedzenia rządu, to projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Zgodnie z projektem, głównymi filarami nowego podejścia do rozwoju turystyki ma być: wzmacnianie kompetencyjne i jakościowe sektora turystyki, lepsza współpraca na rzecz promocji priorytetowych obszarów polskich produktów turystycznych, a także rozbudowa i zastosowanie nowoczesnych narzędzi w biznesie turystycznym i wdrożenie inicjatyw e-usług.

d4bboe8

Projekt zakłada również działania na rzecz rozwoju zintegrowanych sieci rozwoju turystyki, obejmujących różne podmioty zaangażowane w proces konkurencyjności gospodarki turystycznej (przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i nauki, instytucje finansowe), co - według resortu sportu - wpłynie na powstawanie silnych powiązań międzysektorowych turystyki i zwiększy siłę oddziaływania gospodarczego tego sektora.

Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do tej pory rząd Ewy Kopacz odbył wyjazdowe posiedzenia w Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.

d4bboe8

Podziel się opinią

Share
d4bboe8
d4bboe8
Więcej tematów