RegionalneWarszawaUważaj z fajerwerkami! (porady i przepisy prawne)

Uważaj z fajerwerkami! (porady i przepisy prawne)

Uważaj z fajerwerkami! (porady i przepisy prawne)

29.12.2014 18:32

"Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec tego roku i początek nowego był dla nas wszystkich miły i bezpieczny" - apeluje policja

Święta Bożego Narodzenia, Sylwester i Nowy Rok to czas wyjątkowy.To czas radosnych spotkań rodzinnych oraz hucznych bali, których nieodłącznym elementem są pokazy sztucznych ogni. Niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi prowadzić może do wypadku i skutkować uszkodzeniem ciała. Zadbajmy, aby świętowanie Nowego Roku dostarczyło niezapomnianych wrażeń w bezpiecznej atmosferze - mówi stołeczna policja i udziela nam szeregu porad na temat użytkowania fajerwerków.

Na kilka dni przed końcem roku stołeczna policja apeluje o dużą rozwagę przy używaniu petard i fajerwerków. Funkcjonariusze przypominają także, że są to materiały wybuchowe i radzą, aby przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 • kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty
 • nie kupuj fajerwerków od przypadkowych osób
 • sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwa produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim)
 • do amatorskich pokazów używamy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych
 • najpierw przeczytaj instrukcję obsługi, postępuj ściśle z instrukcją
 • nie manipulujmy przy fajerwerkach
 • oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku, wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki
 • odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku
 • należy używać materiałów pirotechnicznych tylko na dworze
 • ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, nie będące pod wpływem alkoholu
 • po nieudanej próbie nigdy nie zapalaj ich po raz drugi i nie wrzucaj do ognia
 • wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób
 • huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy, zadbaj o to by czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów
 • zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi
 • używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru
 • pamiętaj, że nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Funkcjonariusze zachęcają, by informować ich o handlowcach którzy sprzedają petardy dzieciom, uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków .

Niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może także skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie Wykroczeń:

Art. 51.
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83.
§ 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec tego roku i początek nowego był dla nas wszystkich miły i bezpieczny - apeluje policja.

Obraz
Obraz
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (0)
Zobacz także