Trwa ładowanie...
d3voyj6

W czasie EURO 2012 lekcji nie będzie?

W szkołach będą mogły zostać zawieszone lekcje w czasie mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 - wynika z projektu rozporządzenia przegotowanego przez MEN. Ministerstwo zaznacza, że dotyczyć to będzie tylko niektórych szkół i tylko kilku dni.
Share
d3voyj6

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przekazany do uzgodnień międzyresortowych, partnerów społecznych oraz związków zawodowych, jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wynika z niego, że organ prowadzący szkołę lub placówkę (np. przedszkole) będzie mógł zawiesić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na czas oznaczony w przypadku, gdy na danym terenie w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Powodem zawieszenia zajęć mogą być także: utrudnienia związane z dotarciem do szkoły lub placówki, lub z powrotem do domu, a także utrudnienia w organizacji zajęć w szkole lub placówce.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, proponowany przepis umożliwi zawieszenie zajęć w tych dniach i w tych miastach, w których odbywać się będą takie wydarzenia, jak np. mecze piłki nożnej podczas Euro 2012 w czerwcu przyszłego roku.

d3voyj6

- Zawieszenie zajęć w szkołach będzie mogło nastąpić jedynie w dniach rozgrywania meczów mistrzostw Europy. Warszawa, jako gospodarz, zorganizuje najwięcej spotkań w ramach mistrzostw - pięć. Samorząd będzie, więc mógł zawiesić zajęcia najwyżej w tych pięciu konkretnych dniach, w których będą rozgrywane spotkania - podkreślił rzecznik MEN, Grzegorz Żurawski.

Zaznaczył także, że samorząd będzie mógł zastosować ten przepis wyłącznie w stosunku do tych szkół i placówek, których funkcjonowanie może faktycznie zostać zakłócone przez organizację meczu.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia oznacza rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Obecnie dyrektor szkoły lub placówki może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony w przypadku wystąpienia niskich temperatur zewnętrznych (temperatura mierzona o godz. 21 i musi wynosić minus 15 C lub mniej) lub w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów (np. powodzi).

MEN chce by nowelizacja rozporządzenia weszła w życie z dniem 1 września 2011 r.

d3voyj6

Podziel się opinią

Share
d3voyj6
d3voyj6
Więcej tematów