Trwa ładowanie...
d3zuqdo
uke
+1

UKE wygrał z TP


Naczelny Sąd Administracyjny nie uznał za zasadny zarzutu TP S.A. o
wadliwym powołaniu Anny Streżyńskiej na Prezesa UKE.

Share
d3zuqdo

W ogłoszonym 22 stycznia 2008 roku wyroku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Telekomunikacji Polskiej S.A. wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 161/07), wydanego w sprawie ze skargi TP S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 listopada 2006 r.

Zaskarżoną decyzją Prezes UKE utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję z dnia 11 października 2006 r., którą Prezes UKE zgłosił sprzeciw wobec złożonego przez TP S.A. w dniu 29 sierpnia 2006 r., a następnie zmienionego pismem z dnia 29 września 2006 r., projektu zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych tp w zakresie wprowadzenia nowej usługi pakiet korzyści tp. Decyzją tą Prezes UKE zobowiązał także TP S.A. do przedłożenia poprawionego cennika w części objętej sprzeciwem.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że nie zasługuje na uwzględnienie podniesiony przez TP S.A. zarzut wadliwego powołania Pani Anny Streżyńskiej na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Odwołując się w tym zakresie do orzecznictwa NSA, Sąd wskazał, że badanie prawidłowości powołania pozostaje poza przedmiotem niniejszego postępowania.

Sąd nie podzielił także zarzutu TP S.A. opierającego się na twierdzeniu, że Prezes UKE błędnie przyjął, że proponowane przez TP S.A. rozwiązania taryfowe nie będą świadczone na podstawie kosztów. NSA podkreślił, że treść przedłożonego przez TP S.A. projektu cennika nie pozwalała na odmienną od dokonanej przez Prezesa UKE oceny jego postanowień.

W ocenie NSA nie zasługiwał także na uwzględnienie zarzut związany z naruszeniem przez Prezesa UKE art. 48 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne poprzez nieokreślenie zakresu sprzeciwu wobec przedłożonego projektu cennika. Sąd podkreślił, że Prezes UKE prawidłowo zastosował tryb wnoszenia sprzeciwu i prawidłowo określił jego zakres.

d3zuqdo

Podziel się opinią

Share
d3zuqdo
d3zuqdo
Więcej tematów