Trwa ładowanie...
kazachstan
29-03-2024 12:10

Sprawiedliwość i odpowiedzialność. Prezydent Kazachstanu o dalszym rozwoju kraju

– Rozwój wymaga nie tylko podjęcia niezbędnych inicjatyw gospodarczych, ale też działań w sferze społecznej, bo nie da się iść naprzód bez osiągnięcia jedności narodowej – mówi Kassym-Żomart Tokajew, prezydent Kazachstanu. I zachęca nowy rząd do konkretnych działań.

Materiał sponsorowany przez Agencję Strategic Advisors
Kassym-Żomart Tokajew, prezydent KazachstanuKassym-Żomart Tokajew, prezydent KazachstanuŹródło: materiały partnera
d2pfyrf
d2pfyrf

Prezydent Kasym-Żomart Tokajew wystąpił podczas sesji plenarnej trzeciego posiedzeniu Kurułtaju Narodowego (Zgromadzenia Narodowego) w Atyrau.

Po pierwsze, gospodarka

Dążąc do poprawy jakości życia, Kazachstan potrzebuje wzrostu gospodarczego, a ten mogą zapewnić przeprowadzone na dużą skalę inicjatywy infrastrukturalne.

Wśród nich jest m.in. poprawa jakości usług komunalnych, podłączenie do gazu ziemnego kolejnych 300 tys. obywateli oraz zwiększenie dostępu do mieszkań. Ten ostatni cel pozwolą osiągnąć preferencyjne kredyty hipoteczne, nowy program mieszkaniowy oraz zwiększenie liczby mieszkań na wynajem z prawem wykupu.

d2pfyrf

Potężnym impulsem dla rozwoju gospodarki ma być budowa i przebudowa dróg, w tym co najmniej 12000 km autostrad. Co więcej, Kazachstan ma szansę stać się jednym z kluczowych węzłów tranzytowych Eurazji. Uruchomione niedawno centrum transportowo-logistyczne w Xi’an , wspólny projekt kazachsko-chiński, znacząco zwiększy ruch towarowy na Transkaspijskim Międzynarodowym Szlaku Transportowym. Wzrost obrotów handlu zagranicznego mają też zapewnić nowe centra logistyczne i magazyny, linie kolejowe i inwestycje w infrastrukturę morską.

W sektorze nowych technologii do końca roku Kazachstan planuje stworzyć superkomputer i uruchomić nowe centrum danych. Powstanie też światłowód biegnący po dnie Morza Kaspijskiego, a władze kraju będą wspierać całkowitą cyfryzację i przyspieszenie rozwoju sztucznej inteligencji.

Dla ochrony dziedzictwa kulturowego

W Atyrau prezydent wskazał też konkretne kierunki działań w sferze społecznej. Jednym z priorytetów krajowej polityki jest wzmocnienie roli języka kazachskiego w życiu codziennym poprzez m.in. promocję czytelnictwa – w Kazachstanie powstają nowoczesne całodobowe biblioteki.

d2pfyrf

Uwagi wymaga również ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego. W budowaniu wizerunku Kazachstanu na arenie międzynarodowej warto – zdaniem prezydenta – wykorzystać markę Złotej Ordy, państwa istniejącego od I poł. XIII do II poł. XV w. Z kolei wzmocnieniu narodowej tożsamości w kraju ma służyć m.in. podniesienie rangi święta Nauryz, tradycyjnych obchodów święta wiosny.

Kolejne unikalne miejsca przyrodnicze i historyczne powinny też trafić na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po Parku Narodowym Ałtynemel oraz wyspie Barsakelmes także płaskowyż Ustiurt czy podziemne meczety. Ochrony wymagają również petroglify, wykute lub wyryte na powierzchni skał przedstawienia – jedno z największych ich skupisk w Eurazji znajduje się na grzbiecie Eshkiolmes. Niestety część została zniszczona w związku z inwestycjami budowlanymi.

To zaś, a także inne incydenty, w tym kradzież historycznych artefaktów, skłaniają państwo do uregulowania działalności archeologicznej. Nowe prawo pozwoli zwiększyć liczbę profesjonalistów, usprawnić wydawanie licencji na wykopaliska archeologiczne oraz wprowadzić surowsze kary za nielegalne wykopaliska. Zmian wymają również przepisy dotyczące renowacji zabytkowych obiektów.

d2pfyrf

Historia i religia

Tradycyjną religią dla Kazachów jest sunnizm hanaficki. Szanując duchowe korzenie, władze kraju muszą jednak wzmacniać świecki charakter państwa. Kazachstan – jak zapewnia prezydent – zawsze będzie tolerancyjny wobec wszystkich wyznań i przekonań, o ile te nie będę podważać państwowości i moralności publicznej. W tym kontekście niepokoi dyskryminacja kobiet w rodzinach, w których islam jest postrzegany w zniekształconej, dogmatycznej formie.

– Musimy przeciwdziałać religijnemu ekstremizmowi i archaizmowi, trzymając się kanonów tradycyjnego islamu – przekonuje prezydent.

d2pfyrf

W kwestii symboli państwowych flaga oraz hymn narodowy pozostają niezmienne. Sprawą otwartą jest natomiast zmiana godła państwowego Kazachstanu.

Ważne jest też należyte uhonorowanie pamięci bohaterów różnych epok, także tych z czasów II wojny światowej. W tej chwili trwają prace nad usprawnieniem systemu odznaczeń państwowych.

Odpowiedzialny obywatel

Dążąc do dalszego rozwoju, Kazachstan musi uporać się z trawiącymi społeczeństwo problemami. Mowa m.in. o coraz powszechniejszym handlu narkotykami - prezydent chce zrównania produkcji środków odurzających z najpoważniejszymi przestępstwami oraz zwalczania masowego sięgania przez młodych ludzi po e-papierosy. Wyzwaniem są także m.in. hazard, wzrost przemocy domowej, zastraszanie i agresja oraz wandalizm. Prezydent zwraca też uwagę na marnotrastwo, m.in. prądu i wody.

d2pfyrf

To dlatego Kassym-Żomart Tokajew chce promować w społeczeństwie wartości, które definiują kazachski naród. To przede wszystkim niepodległość i patriotyzm, jedność i solidarność, sprawiedliwość i odpowiedzialność, prawo i porządek, pracowitość i profesjonalizm oraz kreacja i innowacja. Każdy Kazach – jak sugeruje prezydent – powinien wcielać w życie te ideały, które następnie złożą się na obraz Adal Azamat (Odpowiedzialnego Obywatela).

Cel nadrzędny? Postęp

Wszystkie te inicjatywy – jak zauważa prezydent – są jedynie częścią kompleksowej modernizacji kraju. Sytuację komplikuje trudna sytuacja na świecie, ale postęp jest nieunikniony.

d2pfyrf

– Rząd otrzymał wszelkie narzędzia do przeprowadzenia kluczowych reform w gospodarce. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości przyniesie to pozytywne rezultaty. Najważniejsze jest wyznaczenie jasnego celu i dążenie do niego – zwraca uwagę Kassym-Żomart Tokajew.

Przyszłość Kazachstanu definiuje hasło "Sprawiedliwy Kazachstan – Odpowiedzialny Obywatel – Postępowy Naród". Te trzy elementy są ze sobą ściśle powiązane.

– Zbudujemy sprawiedliwe państwo z silnymi instytucjami demokratycznymi i rozwiniętym systemem prawnym, który zapewni praworządność i porządek. Stworzymy społeczeństwo równych szans, w którym odpowiedzialni obywatele swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju kraju. Będziemy chronić pokój i harmonię, hołdując zasadzie "jedności w różnorodności" – zapewnia prezydent.

Kassym-Żomart Tokajew zapowiada także budowę otwartej, rozwiniętej gospodarki, która będzie atrakcyjna dla przedsiębiorców i inwestorów oraz kontynuację walki z korupcją.

– Sprawiedliwość jako zasada, odpowiedzialność jako podstawa, postęp jako cel. Kierując się tym, nasz naród z pewnością poszerzy swoje horyzonty rozwojowe, a każdy odpowiedzialny obywatel dzięki uczciwej pracy osiągnie sukces, na jaki zasługuje – nie ma wątpliwości Kasym-Żomart Tokajew.

Materiał sponsorowany przez Agencję Strategic Advisors
d2pfyrf

WP Wiadomości na:

d2pfyrf
Więcej tematów