Trwa ładowanie...

Sondaż: 63% Polaków akceptuje opalanie topless


Większość Polaków (63%) akceptuje opalanie się kobiet w stroju topless, jednak przeważająca grupa wśród nich (41%) dopuszcza to jedynie na wyznaczonym odcinku plaży. Ponad jedna trzecia badanych (37%) nie aprobuje takiego opalania się na żadnej plaży - wynika z sondażu CBOS.

Share
Sondaż: 63% Polaków akceptuje opalanie topless
Źródło: AFP
dtde7rv

Opalanie się nago akceptujemy niemal wyłącznie na wyznaczonych plażach.

Na stosunek do opalania się kobiet w kostiumie niezakrywającym piersi ma wpływ przede wszystkim płeć badanych. Mężczyźni (77%) zdecydowanie częściej niż kobiety akceptują takie zachowanie niezależnie od typu plaży, choć i oni najczęściej (47%) są zdania, że kobiety mogą się w ten sposób opalać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Natomiast prawie połowa kobiet (49%) w ogóle nie akceptuje opalania się topless.

dtde7rv

Bezwarunkowa dezaprobata opalania w takim stroju wzrasta wraz z wiekiem ankietowanych (do 44 roku życia zdecydowanie przeważa przyzwolenie), jest też tym częstsza im mniejsza miejscowość zamieszkania i im niższe wykształcenie respondentów. Przeciwni takiemu sposobowi opalania się - niezależnie od typu plaży - są także emeryci, renciści oraz osoby najbardziej zaangażowane religijnie.

Jeśli idzie o opalanie się nago Polacy nie akceptują tego rodzaju zachowań na ogólnodostępnych plażach. Zaledwie co dwudziesty ankietowany (5%) jest skłonny zaaprobować nagość na plaży. Tyle samo (5%) deklaruje, że nie ma nic przeciwko opalaniu się nago, ale wyłącznie w przypadku kobiet, znikoma liczba osób (0,5%) wyraża aprobatę w odniesieniu do mężczyzn.

Inaczej jest z opalaniem się nago na wyznaczonych odcinkach plaż. Prawie dwie trzecie badanych (62%) skłonnych jest zaakceptować nudyzm w odniesieniu do obu płci, dezaprobatę dla tego rodzaju zachowań wyraża jedna trzecia (33%). Nieliczni (5%) akceptują opalanie się bez ubrania, ale tylko w przypadku kobiet, sporadycznie - w przypadku mężczyzn.

Jak podkreślono w komentarzu do badania CBOS "kobiety mają większe przyzwolenie na opalanie się nago". "Wynika to z faktu, że kobiece ciało jest kulturowo bardziej eksponowane, a co za tym idzie - z nagością kobiety społeczeństwo jest w większym stopniu oswojone" - stwierdza CBOS.

dtde7rv

Ponad trzy czwarte ogółu badanych (77%) jest zdania, że powinny być wyznaczone plaże, na których ludzie mogliby przebywać nago. Niespełna jedna czwarta ankietowanych (23%) sceptycznie odnosi się do utworzenia takich miejsc.

Z badania wynika ponadto, że na plaży dla nudystów opalało się 4% Polaków.

Badanie przeprowadzono w dniach od 3 do 6 sierpnia na liczącej 859 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

dtde7rv

Podziel się opinią

Share
dtde7rv
dtde7rv
Więcej tematów