Trwa ładowanie...
d38cudi

Sejmik województwa śląskiego przyjął program dla rodzin wielodzietnych

Program "Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny" przyjęli radni śląskiego sejmiku. Ma wspierać rodziny, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Zaproponowane zostaną im m.in. ulgi w dostępie do usług kulturalnych czy zdrowotnych.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Sejmik województwa śląskiego przyjął program dla rodzin wielodzietnych
(WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej)
d38cudi

Głównym celem uchwalonego przez radnych śląskiego sejmiku programu "Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny" jest "wzmocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego" poprzez m.in. promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych do usług, zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Program jest kontynuacją działań podjętych w ubiegłym roku. - Projekt przekształcił się w program w związku z wejściem w życie ustawy o Karcie Dużej Rodziny pod koniec roku 2014 - powiedziała zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Marietta Hełka.

Dodała, że od czerwca 2014 do kwietnia 2015 wydano ponad 95,3 tys. kart w woj. śląskim, a zainteresowanie rodzin wielodzietnych tą formą wsparcia systematycznie wzrasta.

d38cudi

Program przewiduje m.in. liczne ulgi i zniżki. - Rodziny będą mogły korzystać z ulg transportowych (m.in. w ramach komunikacji miejskiej), będą też zniżki na wejścia do instytucji kultury, muzeów - powiedziała Hełka.

Ulgi i uprawnienia, które przewiduje uchwalony program wynikać będą z oferty przedstawionej przez partnerów przedsięwzięcia, a aktualna oferta będzie publikowana na stronie internetowej - slaskiedlarodziny.pl. Hełka dodała, że do programu dołączyły już 34 instytucje województwa śląskiego oraz 12 podmiotów prywatnych.

- Wśród instytucji wojewódzkich są te, które cieszą się największą popularnością, jak Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium Śląskie oraz park etnograficzny w Chorzowie - dodała Hełka.

W uzasadnieniu do uchwały wskazano, że "wspieranie rodzin oraz rodzicielstwa buduje potencjał społeczny, a także jest celem strategicznym rozwoju gospodarczego i demograficznego regionu". - Realizacja polityki prorodzinnej opartej na systemowych i trwałych rozwiązaniach, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, sprzyja zakładaniu i powiększaniu rodziny oraz wpływa na pozytywny wizerunek wielodzietności - podkreślono.

d38cudi

Rodziną wielodzietną, w myśl programu, jest "rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci" w wieku do 18. roku życia; do 25. roku życia - gdy dziecko uczy się; bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zadaniem programu jest wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych do usług zdrowotnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych, komunikacyjnych i transportowych świadczonych przez Województwo Śląskie i jego jednostki organizacyjne. Kolejnym celem jest wspieraniu ich w dostępie do ofert podmiotów - w szczególności sektora prywatnego i jednostek samorządu - które chcą włączyć się w przedsięwzięcie.

Celem uchwalonego programu jest również "promocja dobrych rozwiązań w działaniach prorodzinnych", "promowanie rozwoju rynku dóbr i usług dostosowanego do potrzeb rodzin wielodzietnych".

Realizację programu powierzono Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Działania prowadzone będą m.in. we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi przy wsparciu środowisk naukowych i gospodarczych, Kościoła i związków wyznaniowych oraz innych instytucji prowadzących działania na rzecz rodziny.

Program wpisuje się w rekomendacje przedstawione w Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP "Dobry Klimat Dla Rodziny", jest także odzwierciedleniem "zapisów zamieszczonych w strategicznych dokumentach województwa - Strategii Rozwoju Województwa Sląskiego "Śląskie 2020+".

d38cudi

Podziel się opinią

Share
d38cudi
d38cudi