Trwa ładowanie...

Równość w biznesie. Kobiety wciąż uwięzione między lepką podłogą a szklanym sufitem

W oparciu o ostatni raport Światowego Forum Ekonomicznego równość płci na świecie zostanie osiągnięta dopiero w 2186 r. Mimo tej dalekiej perspektywy ONZ wpisał równość płci jako jeden z 17 celów, jakie należy osiągnąć w okresie 2015-2030.

Share
Równość w biznesie. Kobiety wciąż uwięzione między lepką podłogą a szklanym sufitem
Źródło: Fotolia
d9u3gdv

Jednym ze wskaźników monitorujących realizację tego celu jest odsetek kobiet wśród kadry zarządzającej. Great Place to Work® we Francji postanowił przyjrzeć się dokładniej sytuacji zawodowej francuskich kobiet, bo mimo długoletnich tradycji egalitaryzmu, kobiety stanowią we Francji tylko 13% kadry zarządzającej. Jeszcze więcej o sytuacji kobiet na francuskim rynku pracy mówi analiza struktury kadry zarządzającej w 40 największych francuskich przedsiębiorstwach (CAC 40 – indeks francuskiej giełdy, który skupia 40 najsilniejszych spółek). W 12 firmach w najwyższym kierownictwie nie ma ani jednej kobiety, a w kolejnych 9 ich udział nie przekracza 10%.

Aby poznać przyczynę trudności w awansowaniu kobiet na wyższe stanowiska, Great Place to Work® przeprowadził pogłębione badania ankietowe . Okazuje się, że stereotypowe wyobrażenia dotyczące kompetencji i umiejętności kobiet są wciąż bardzo rozpowszechnione, a – co gorsze – są częściowo podzielane przez same kobiety. Oprócz macierzyństwa wśród najczęściej wskazywanych w badaniu przyczyn gorszego traktowania kobiet i ich trudności w awansie znalazły się: seksistowskie podejście, a także tradycja typowa dla danej branży czy też tradycja panująca w danym przedsiębiorstwie.

Jakie czynniki najbardziej utrudniają kobietom awans w firmie (istniała możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)

Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Na kompetencje i wykształcenie kobiet wskazywało istotnie mniej respondentów. I trudno się temu dziwić. W większości krajów europejskich kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn i częściej od nich mogą się wykazać dyplomem wyższych uczelni. Ale i tutaj statystyka nie oddaje całej sytuacji. Kobiety znacznie rzadziej decydują się na studia na kierunkach matematycznych i technicznych, i w ogóle takich, które wymagają znajomości nauk ścisłych. Wiele wskazuje na to, że powodem takiego stanu rzeczy jest samokrytycyzm kobiet, które nisko oceniają swoje możliwości w typowo męskich specjalizacjach. To najlepiej pokazuje, pod jak wielkim wpływem stereotypowych wyobrażeń o samych sobie są nadal kobiety. Nawet w Europie XXI wieku wizerunek kobiety, która robi karierę zawodową bywa negatywny, a to osłabia wolę, żeby próbować coś zmienić w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

d9u3gdv

Ann-Sophie De Pauw, belgijska ekspertka w dziedzinie zarządzania, przeprowadziła ciekawy eksperyment . Na prawdziwe ogłoszenia o pracy wysłała 1200 wymyślonych ofert z CV, w których aplikujące osoby ubiegały się o stanowisko o stopień wyższe niż zajmowane dotychczas. Okazało się, że kobieta ma o 33% mniejszą szansę zostać zaproszona na spotkanie w sprawie pracy. Słowem, drzwi do awansu na odpowiedzialne stanowisko, na którym jest wymagana głęboka, usystematyzowana wiedza, często techniczna, i umiejętność podejmowania złożonych decyzji, są szerzej otwarte dla mężczyzn niż kobiet. W przypadku awansu na stanowiska, na których liczyły się umiejętności interpersonalne i liderskie na poziomie zarządzania zespołem, szanse obu płci były porównywalne. Zdaniem ekspertki stanowiska bardziej odpowiedzialne i prestiżowe są powierzane częściej mężczyznom, bo uchodzą za bardziej efektywnych, logicznych i racjonalnych. Natomiast kobiety są chętnie widziane na stanowiskach, na których liczy się umiejętność budowania relacji, bo postrzegane są jako bardziej wrażliwe i empatyczne niż mężczyźni.

Jak silny jest stereotyp o istnieniu różnicy w przywództwie w wersji męskiej i kobiecej potwierdza wspomniane badanie Great Place to Work® „Kobiety w biznesie” przeprowadzone we Francji. Wiarę w tę zasadniczą różnicę podziela aż 71% Francuzów. W ogólnym przeświadczeniu zarządzanie w wersji kobiecej ma jednak także wiele zalet. Są to: umiejętność słuchania, zdolności komunikacyjne oraz wspomniana już empatia. Znacznie gorzej oceniane jest strategiczne myślenie czy zwykły pragmatyzm.

Jakie są najsilniejsze strony przywództwa w wersji kobiecej (istniała możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)

Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

To może świetnie tłumaczyć podziały na zawody bardziej damskie i męskie. Wiele kobiet znajduje zatrudnienie w branży związanej z mediami i komunikacją czy HR, podczas gdy im bliżej stanowisk oznaczających konkretną władzę, tym mniej tam kobiet.

d9u3gdv

A jednak coraz więcej badań i analiz pokazuje, że obecność kobiet na wysokich stanowiskach zarządczych wpływa pozytywnie nie tylko na funkcjonowanie społeczne firmy, ale i na jej wyniki ekonomiczne. Amerykańscy eksperci z Great Place to Work® przeanalizowali dane pozyskane od pracowników firm, które znalazły się na liście Fortune’s 100 Best Companies to Work For. Okazało się, że atmosfera i jakość pracy były przez pracowników wyżej oceniana w tych firmach, w których zarządach zasiadały kobiety. Symptomatyczne było także porównanie dwóch rankingów. Gdy przyjrzano się bliżej firmom z listy Fortune 500 (coroczny ranking 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw), okazało się, że aż w 14,2% z nich nie było żadnej kobiety w zarządzie. W przypadku listy Fortune’s 100 Best Companies to Work For (lista 100 Najlepszych Miejsc Pracy w USA przygotowywana w oparciu o badanie Great Place to Work® i publikowana corocznie przez Fortune) ten odsetek spadał do 3,7%. Ta różnica ponad 10 punktów procentowych pozwala postawić tezę, że kobiety we władzach firmy odgrywają olbrzymią rolę i że ich obecność sprzyja budowaniu great place to work.

W badaniu przeprowadzonym przez Great Place to Work® we Francji, tym razem wśród specjalistów HR , znalazło się pytanie o najważniejsze cechy menedżerskie, jakie powinien mieć lider przyszłości. Wśród piątki najczęściej wymienianych cech znalazły się tzw. umiejętności miękkie, w tym inteligencja emocjonalna, umiejętność negocjacji oraz pracy w zespole. Większość ekspertów z obszaru HR zgodnie potwierdza, że to właśnie umiejętności miękkie, czyli kompetencje społeczne, wzbudzają coraz większe zainteresowanie pracodawców. W czasach, kiedy coraz więcej mówi się o sztucznej inteligencji i cyfrowym świecie, miękkie umiejętności mogą zyskiwać na wartości. Wydaje się, że drzwi do awansu na najwyższe stanowiska otwierają się szeroko dla obu płci. Warto, aby kobiety były świadome tych zmian i swojej w nich roli.

Artykuł przygotowany w oparciu o raport Great Place to Work® France: „Zmiana podejścia do równości kobiet i mężczyzn szansą poprawy efektywności przedsiębiorstw”

Materiał partnera

Nie wyobrażasz sobie pracy bez kawy? Zainwestuj w profesjonalny ekspres! Na stronie nespresso kod rabatowy znajdziesz rabaty na sprzęt AGD.

Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Rozwój serwisu zależy od naszych czytelników. Wspierasz nas kupując produkty naszych partnerów po kliknięciu w linki zamieszczone w tekście.

d9u3gdv

Podziel się opinią

Share
d9u3gdv
d9u3gdv
Więcej tematów