Trwa ładowanie...

Ranking zaufania do polityków: prezydent i premier na czele. Antoniemu Macierewiczowi nie ufa 50 proc. badanych

• CBOS opublikowało styczniowy ranking zaufania do polityków
• Z sondażu wynika, że prezydentowi ufa 56 proc. badanych, a premier - 49 proc.
• Trzecie miejsce przypadło Pawłowi Kukizowi - 45 proc.
• Najgorzej w rankingu wypadł Antoni Macierewicz - nie ufa mu 50 proc. respondentów
• Szef MON ma jednak coraz wyższe notowania w tego typu badaniach

Share
Ranking zaufania do polityków: prezydent i premier na czele. Antoniemu Macierewiczowi nie ufa 50 proc. badanych
Źródło: Newspix, Fot: DAMIAN BURZYKOWSKI
d4b3pim

Zaufanie do prezydenta zadeklarowało w styczniu 56 proc. badanych (wzrost o 4 punkty procentowe od grudnia); nie ufa mu 28 proc. ankietowanych (spadek o 2 punkty). 14 proc. zadeklarowało obojętność.

Zaufanie do premier Beaty Szydło zadeklarowało 49 proc. badanych (wzrost o 3 punkty), natomiast nieufność - 31 proc. (spadek o 2 punkty). 16 proc. jest obojętnych.

d4b3pim

Na trzecim miejscu rankingu zaufania pozostał Paweł Kukiz, lider ugrupowania Kukiz'15, którego darzy zaufaniem 45 proc. respondentów CBOS, tyle samo co przed miesiącem. Kukizowi nie ufa 28 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt procentowy). Neutralną postawę wobec niego ma 20 proc. ankietowanych.

Niskie zaufanie do Kaczyńskiego, Kopacz i Ziobry

Na czwartym miejscu znalazł się lider Nowoczesnej Ryszard Petru z zaufaniem 37 proc. badanych (spadek o 2 punkty). Równocześnie w ciągu miesiąca o 8 punktów procentowych wzrósł odsetek badanych wyrażających wobec niego nieufność (obecnie 26 proc.). 15 proc. zadeklarowało obojętność wobec tego polityka.

Zaufanie do byłej premier Ewy Kopacz deklaruje 35 proc. badanych (spadek o 3 punkty), tyle samo, co do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (wzrost o 4 punkty). Byłej szefowej rządu nie ufa 41 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a Ziobrze - 39 proc. (spadek o 5 punktów procentowych). Obojętność wobec Kopacz zadeklarowało 22 proc. badanych, a do Ziobry 19 proc.

Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 34 proc. ankietowanych (wzrost o 4 punkty), nieufność wobec niego deklaruje 49 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty procentowe). Prezes PiS zajmuje drugie miejsce - po Antonim Macierewiczu - jeśli chodzi o odsetek deklaracji braku zaufania. 14 proc. pozostaje obojętnych wobec Kaczyńskiego.

d4b3pim

Zaufanie do Grzegorza Schetyny, obecnie jedynego kandydata na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej deklaruje taki sam odsetek badanych jak przed miesiącem - 32 proc. Tyle samo respondentów - 32 proc. nie ufa Schetynie (wzrost o 5 punktów procentowych). Obojętność zadeklarowało 21 proc.

Ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 27 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe). W jego ocenach przeważa jednak nieufność - 30 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe). CBOS zwraca uwagę, że Gowin jest jedynym ministrem zamieszczonym w rankingu, który w ostatnim miesiącu stracił na zaufaniu. 21 proc. jest obojętnych wobec tego polityka.

Najmniejsze zaufanie do Macierewicza

26 proc. badanych darzy zaufaniem szefa MON Antoniego Macierewicza (wzrost o 4 punkty procentowe); nie ufa mu 50 proc. respondentów (spadek o 5 punktów procentowych); jest to najwyższy odsetek deklaracji nieufności spośród wszystkich polityków ujętych w sondażu. 15 proc. badanych zadeklarowało obojętność.

Lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza darzy zaufaniem 25 proc. (bez zmian). Respondenci wyrażający wobec tego polityka nieufność stanowią 12 proc. puli badanych (wzrost o jeden pkt proc.). CBOS zwraca uwagę, że stosunkowo od niedawna kierujący PSL Kosiniak-Kamysz jest nierozpoznawany przez niemal połowę ankietowanych (47 proc.). 13 proc. ankietowanych jest obojętnych wobec lidera ludowców.

d4b3pim

Były szef MON, jeden z liderów PO - Tomasz Siemoniak - cieszy się zaufaniem 24 ankietowanych (spadek o 3 punkty); nie ufa mu 16 proc. (wzrost o 5 punktów procentowych). Obojętnych wobec niego jest 16 proc. badanych.

Szef MSW Mariuszowi Błaszczakowi ufa 23 proc. (wzrost o 3 punkty procentowe); nieufność wobec niego deklaruje 22 proc. (spadek o jeden punkt procentowy). Obojętny stosunek wobec tego polityka ma 14 proc.

Politycy o niskiej rozpoznawalności

Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki cieszy się zaufaniem 22 proc. badanych (wzrost o 4 punkty); nie ufa mu 8 proc. respondentów (wzrost o jeden punkt procentowy). Morawiecki jest przy tym politykiem mało rozpoznawalnym; nie rozpoznaje go 54 proc. respondentów. Obojętnych wobec niego jest 12 proc. badanych.

Podobnie niską rozpoznawalność ma minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski; nie zna go 47 proc. ankietowanych. Waszczykowskiemu ufa 19 proc. badanych (wzrost o 3 punkty), nie ufa mu 18 proc. (wzrost o 6 punktów procentowych). Obojętność wobec szefa MSZ zadeklarowało 12 proc. respondentów.

d4b3pim

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński cieszy się zaufaniem 18 proc. badanych (wzrost o 2 punkty), nie ufa mu 22 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe); obojętny stosunek do niego ma 12 proc. badanych.

Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann oraz marszałek sejmu Marek Kuchciński budzą podobne zaufanie odpowiednio 15 proc. (spadek o 4 punkty procentowe) i 14 proc. (wzrost o jeden punkt procentowy). W przypadku Neumanna zwiększył się odsetek badanych wyrażających nieufność (o 4 punkty) i obecnie nie ufa mu 17 proc; taki sam odestek nieufności odnotował Kuchciński (wzrost o jeden pkt proc.). Neumanna nie rozpoznaje 47 proc. respondentów; Kuchcińskiego - 56 proc. - to jeden z najmniej rozpoznawalnych polityków ujętych w rankingu.

Postawę neutralną wobec Neumanna zadeklarowało 18 proc. respondentów, a wobec Kuchcińskiego 10 proc.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska ufa 10 proc. (po raz pierwszy w rankingu) a nie ufa 7 proc.; nie rozpoznaje jej 70 proc. ankietowanych. Neutralny stosunek ma do niej 9 proc. respondentów.

d4b3pim

Ministrowi finansów Pawłowi Szałamasze ufa 9 proc. (po raz pierwszy w rankingu) a nie ufa 6 proc.; nie zna go 72 proc. respondentów. 10 proc. zadeklarowało neutralność wobec tego polityka.

Najmniej rozpoznawalnym politykiem wśród uwzględnionych w rankingu jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska; nie zna jej 79 proc. badanych. Spośród pozostałych ankietowanych, 6 proc. jej ufa (po raz pierwszy w rankingu), 5 proc. nie ufa, a obojętnymi pozostaje 8 proc.

d4b3pim

Podziel się opinią

Share
d4b3pim
d4b3pim
Więcej tematów