Trwa ładowanie...

Organizacje pozarządowe protestują przeciwko TVP

• Organizacje pozarządowe protestują przeciwko negatywnym publikacjom w mediach publicznych
• Wystosowano list otwarty do TVP i apel do KRRiT
• Pod listem podpisało się ponad stu reprezentantów organizacji pozarządowych

Share
Organizacje pozarządowe protestują przeciwko TVP
Źródło: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta
d1oe7yg

Organizacje pozarządowe wystosowały list otwarty do TVP, w którym sprzeciwiają się sposobowi, w jaki redaktorzy stacji (głównie wydawcy „Wiadomości”) przedstawiają ich środowisko.

Zdaniem protestujących przedstawiane w mediach publicznych informacje nt. niejasnych powiązań i wydawania pieniędzy to tylko insynuacje.

"Stanowczo sprzeciwiamy się trwającej od kilku dni kampanii zniesławiania i oczerniania działaczy pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i III sektora" - oświadczają sygnatariusze.

d1oe7yg

Organizacje pozarządowe bronią się, że środki publiczne przyznawane są w otwartych konkursach grantowych.

"Żądamy od władz TVP zaprzestania kampanii oszczerstw pod adresem organizacji pozarządowych. Domagamy się opublikowania sprostowań i przeprosin bezpodstawnie napiętnowanych i fałszywie oskarżanych działaczy organizacji pozarządowych, którzy padli ofiarą bezpardonowej nagonki" - dodają protestujący.

Sygnatariusze zaapelowali również do przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także do Rady Mediów Narodowych i Rady Nadzorczej TVP.

Pod listem podpisało się ponad stu reprezentantów przeróżnych organizacji pozarządowych, tj. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Ergo Sum czy Fundacja Panoptykon. Nie zabrakło też podpisów ze strony działaczy społecznych i publicystów. Swoje niezadowolenie wyraził choćby Seweryn Blumsztajn reprezentujący Towarzystwo Dziennikarskie.

d1oe7yg

Poniżej zamieszczamy pełną treść listu protestacyjnego: "My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu, w jaki redakcja i dziennikarze głównego wydania "Wiadomości" oraz innych programów TVP przedstawiają środowisko organizacji pozarządowych, podważając wiarygodność organizacji pozarządowych i szkalując działających w nich ludzi.

Przedstawiane w mediach publicznych i powielane w serwisach insynuacje, jakoby niektóre organizacje otrzymywały i wydawały pieniądze w sposób nieuczciwy, korzystając z rodzinnych koligacji i towarzyskich powiązań, godzą nie tylko w dobre imię i wizerunek atakowanych organizacji, ale też w cały ruch aktywnych obywateli, którzy angażują się w działalność na rzecz dobra publicznego, pracując zawodowo i wolontarystycznie w organizacjach pozarządowych. Stanowczo sprzeciwiamy się trwającej od kilku dni kampanii zniesławiania i oczerniania działaczy pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i III sektora. Za haniebne uważamy insynuowanie, że atakowane organizacje otrzymywały dofinansowanie ze środków publicznych w sposób niejasny, wynikający z powiązań rodzinnych, znajomości czy sympatii politycznych ich członków, lub członków ich rodzin.

Dzięki przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wprowadzonym w 2004 roku, m.in. za sprawą pomawianych w telewizyjnych materiałach działaczy społecznych, środki publiczne przyznawane są w otwartych konkursach grantowych. W takim też trybie, po ocenie niezależnych komisji konkursowych, dotacje na swoje działania otrzymywały zaatakowane organizacje. Nie są znane żadne fakty o nieprawidłowościach w rozliczeniu tych dotacji czy przebiegu realizacji działań, na które otrzymały dotację.

Obowiązkiem mediów publicznych, utrzymywanych z daniny publicznej, jest dostarczenie rzetelnych informacji opartych na sprawdzonych faktach. Minimalnym standardem przyzwoitości dziennikarskiej jest umożliwienie przedstawienia racji atakowanej strony. Materiały o organizacjach pozarządowych emitowane od ponad tygodnia, posługujące się insynuacjami, półprawdami i jednostronnymi tendencyjnymi komentarzami, stanowią zaprzeczenie standardów dziennikarstwa informacyjnego.

d1oe7yg

Żądamy od władz TVP zaprzestania kampanii oszczerstw pod adresem organizacji pozarządowych. Domagamy się opublikowania sprostowań i przeprosin bezpodstawnie napiętnowanych i fałszywie oskarżanych działaczy organizacji pozarządowych, którzy padli ofiarą bezpardonowej nagonki.

Apelujemy do przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz Rady Nadzorczej TVP S.A. o natychmiastową interwencję oraz podjęcie niezbędnych kroków do zapewnienia rzetelności publikowanych informacji i respektowania standardu mediów publicznych, zgodnie z ich ustawową misją. Wzywamy Pana Ministra Adama Lipińskiego, Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zajęcia stanowiska i interwencji w opisanej sprawie.

Wyrażamy naszą solidarność z osobami i organizacjami atakowanymi w materiałach informacyjnych Telewizji Polskiej S.A."

Pod listem podpisali się: Magdalena Arczewska, Uniwersytet Warszawski; Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Marta Henzler, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS; Iwona Janicka, członkini Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim / Fundacja Aktywności Lokalnej; Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej; Przemek Dziewitek, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska; Martyna Niedośpiał, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska; Karolina Cyran Juraszek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Piotr Henzler, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo; Ryszard Skrzypiec, Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna; Urszula Zalewska, członkini Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja NADAKTYWNI; Jacek Gralczyk, Fundacja ANKRA; Elżbieta Witucka, Stowarzyszenie Inicjatywa Gorajska; Jolanta Kwiatkowska, Fundacja Morze Inspiracji;
Bartosz Królczyk, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny; Natalia Skierkowska, Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów (Kłodzko); Maciej Ziernik, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach; Katarzyna Sztop-Rutkowska, Fundacja SocLab; Michał Braun, Regionalne Centrum Wolontariatu/ Stowarzyszenie Dialog Społeczny; Zdzisław Hofman, nauczyciel, działacz społeczny; Wojciech Pająk, Stowarzyszenie Pastwisko.org; Jolanta Woźnicka, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (Łódź); Jakub Kubiec, Fundacja CampoSfera; Dorota Chacińska-Kubiec, Fundacja CampoSfera; Rafał Dymek, Polska Fundacja im. Roberta Schumana; Barbara Zamożniewicz; Weronika Czyżewska-Waglowska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Iwona Olkowicz, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego “Wiatraki Mazur”; Paweł Wilk, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego “Wiatraki Mazur”; Bogna Mrozowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Katarzyna
Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Michał Guć, wiceprezydent Gdyni; Mirosława Hamera, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych/ SPLOT; Kinga Chryzantema Polubicka, Stowarzyszenie Dialog Społeczny; Aleksandra Ciechomska-Smereczyńska, Fundacja Ergo Sum; Małgorzata Halber, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE; Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Poznańskiego; Agnieszka Łuczka-Sękulska; Ewa Smuk Stratenwerth, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO; Adam Ptasiński, Fundacja Generator Inspiracji; Dorota Lenarczyk, Stowarzyszenie W.A.R.K.A.; Michał Helwak, Fundacja Przasnyska; Alicja Gawinek, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; Tomasz Kosmala, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; Marta Żurek, Fundacja IKS; Piotr Stoły, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS; Michał Bielicki, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Patryk Betcher, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego; Karolina Walecka, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej; Magdalena Arażny, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Paweł Jordan, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS; Monika Hausman-Pniewska, Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych, członkini RDPP Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Piotr Koziol, Fundacja Kwitnące Talenty; Daniel Lichota; Monika Deja, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO; Magdalena Krajewska, Bank Żywności SOS w Warszawie; Wojciech Jaros, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana; Ewa Gałka, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP; Artur Roger, Fundacja InterLinks; Łukasz Waszak, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS; Bartosz Mioduszewski, WRZOS Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych; Joanna Wcisło, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Alicja Piątkowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
Magdalena Tokarska, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum; Martyna Szymborska, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum; Magdalena Huszcza, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Magdalena Klaus, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Elżbieta Dydak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Zofia Paczóska, Stowarzyszenie Dialog Społeczny; Katarzyna Łotowska, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych; Marcin Kruhlej, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok; Agnieszka Olender, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok; Karol Gutsze, Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa/ Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego; Paulina Paga, Fundacja Teren Otwarty, Lublin; Marta Kurowska, Fundacja tu obok; Jerzy Kwaczyński, Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego oraz Oddział PTTK w Żyrardowie; Cezary Trutkowski, Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej; Witold Monkiewicz, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej; Grażyna Wiącek, Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ; Marcin Wiącek, Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ; Zdzisław Wiącek, UKS Judo KONTRA; Małgorzata Dąbrowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Marek Gumkowski, Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita; Urszula Krasnodębska-Maciuła, Stowarzyszenie Klon/Jawor; Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor; Artur Jóźwik, Fundacja Ośrodka KARTA; Justyna Duriasz-Bułhak, Fundacja Wspomagania Wsi; Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej; Anna Jarocka, Fundacja Urszuli Jaworskiej; Wojciech Oronowicz, Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT; Draginja Nadazdin, Amnesty International; Marta Makuch, Centrum Inicjatyw Obywatelskich; Marcin Mitzner, Federacja Mazowia; Beata Świnarska, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych; Justyna
Spryszak, Fundacja W Drodze; Mateusz Wójtowicz, Forum Rdzawka; Paulina Kremer, Fundacja Pokolenia; Artur Rajkowski, Fundacja Pokolenia; Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe; Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon; Małgorzata Szumańska, Fundacja Panoptykon; Małgorzata Kramarz, Fundacja Idealna Gmina; Olga Glińska, Fundacja Machina Fotografika; Joanna Święcicka, Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa; Jakub Kiersnowski, Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa; Ewa Chromniak, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych/ Federacja Małopolska Pozarządowa; Krzysztof Sawicki, Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa; Anna Styszko, Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych; Katarzyna Leśko-Loda, Federacja MAZOWIA; Daria Sowińska-Milewska, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych; Anna Pasieka, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych; Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego; Izabela Plur, Fundacja Przestrzeń Rozwoju; Anna Góral, Federacja Mazowia; Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; Anna
Rymarowicz, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej; Zenon Matuszko, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej; Jacek Piwowarski; Lidia Korbus, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych; Katarzyna Kiełbiowska, Fundacja Tractus; Grzegorz Wojtanowski, Fundacja Akme; Stanisław Banaś, współprzewodniczący KRPP; Ewa Wierzbowska, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Dariusz Piotrowski, Centrum Wolontariatu w Warszawie; Daniel Prędkopowicz, Stowarzyszenie Europa i My; Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych; Damian Wutke, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita; Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka; Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon; Seweryn Blumsztajn, Towarzystwo Dziennikarskie; Dariusz Supeł, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

red. Adam Styczek

d1oe7yg

Podziel się opinią

Share
d1oe7yg
d1oe7yg
Więcej tematów