Trwa ładowanie...

Od teorii do praktyki. Rozwój IT z nowym narzędziem Dell Technologies

Inicjatywa Future Builders stworzona przez Dell Technologies to nie tylko budowanie wizji bliższej i dalszej technologicznej przyszłości, ale przede wszystkim podejście oparte na praktycznych rozwiązaniach i współpracy z klientami. Po ponad roku prac w programie powstało narzędzie, które pomaga firmom określić swój poziom dojrzałości technologicznej – zarówno pod względem rozwoju biznesu, jak i elastycznego budowania zasobów IT.

Płatna współpraca z marką Dell Technologies
Future Builders doprowadziło do stworzenia mapy problemów nurtujących branżę ITFuture Builders doprowadziło do stworzenia mapy problemów nurtujących branżę ITŹródło: Unsplash.com, fot: Adi Goldstein
dwozuld
dwozuld

Stworzenie mapy problemów nurtujących branżę IT i przełożenie jej na konkretne i praktyczne rozwiązania – taki jest najważniejszy cel programu Future Builders, który swój początek miała kilkanaście miesięcy temu. Jak napisano w raporcie, który powstał podczas realizacji programu: "Dell Technologies, jako inicjator zmian, tworzy przestrzeń do dyskusji, aby wspólnie identyfikować możliwości i wskazywać rozwiązania technologiczne, pomagające firmom rozwijać ich biznesy w nowej rzeczywistości. Kluczowa staje się umiejętność holistycznego spojrzenia i tworzenia rozwiązań systemowych we współpracy z klientami, wsłuchując się w ich potrzeby i odpowiadając na nie językiem wyzwań biznesowych poprzez jak najlepsze narzędzia".

– Ten raport jest efektem ciężkiej pracy dużych zespołów, nie tylko w ramach naszej organizacji – wyjaśnia Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell Technologies w Polsce. – Zaprosiliśmy do współpracy zewnętrznych ekspertów i ponad 100 naszych klientów, którzy uczestniczyli w spotkaniach, warsztatach i dyskusjach, aby zebrać te wnioski, które były podstawą do stworzenia narzędzia, a które dziś możemy zaprezentować i oddać do praktycznego wykorzystania w planowaniu strategii IT.

Narzędzie jest również odpowiedzią na jeden z istotnych wniosków, jakie nasunęły się podczas spotkań osób, które na co dzień pracują w strukturach IT najróżniejszych firm. Jak się okazało, wyzwaniem jest to, w jaki sposób organizacje mogą obiektywnie ocenić własne zasoby, zdefiniować ewentualne problemy i ustalić ścieżkę postępowania, która miałaby poprawić ich sytuację. Jak zauważył Bertrand Lalanne, Vice President EMEA Presales w Dell Technologies– pytania, jakie zadają klienci, pokrywają się z tematyką, jaką zajmowali się uczestnicy Future Builders.

Źródło: materiały partnera

– Obecnie klienci pytają głównie o rozwiązania multicloud, zastanawiają się, w jakim stopniu ich potrzebują, jak można połączyć infrastrukturę on-premise z chmurową. Druga kwestia to bezpieczeństwo. Klienci widzą, że w obecnie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej liczba cyberataków znacznie wzrosła. I pytają nas – co, jako Dell Technologies, robicie, żeby mi pomóc w zakresie cyber-resilience? Trzecia sprawa to efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój, tutaj widzimy wzmożone zainteresowanie już od kilkunastu miesięcy, co też jest związane z brakiem stabilności na rynku energii – wyjaśniał LaLanne.

dwozuld

Cztery główne obszary

Aby w pełni docenić przydatność narzędzia, które jest efektem programu Future Builders, trzeba zrozumieć, w jaki sposób jego twórcy zdefiniowali najważniejsze obszary, jakimi się zajmowano: Stack Redefinition, Data Induced Everything, Cyber Resiliance oraz Entangled Worlds.

Stack Redefinition dotyczy konieczności tworzenia elastycznej infrastruktury IT, która w obecnym, dynamicznie zmieniającym się świecie nadąży za potrzebami i sytuacją, w jakiej biznes zmuszony jest działać nieprzerwanie. Tutaj kluczowe jest odpowiednie planowanie i zapewnienie niezbędnych zasobów, by dzięki nim zwinnie reagować na pojawiające się wyzwania.

Data Induced Everything to dość naturalny jak dla dostawcy rozwiązań, jakie oferuje Dell Technologies, kierunek rozważań. Skoro źródłem, przyczyną, ale i skutkiem większości działań są dane, to ich odpowiednia atrybucja, analiza, przechowywanie i zarządzanie stają się w coraz większym stopniu być albo nie być każdego biznesu.

dwozuld

Cyber Resiliance, czyli całościowa odporność w zakresie bezpieczeństwa. W tym przypadku mówimy o czymś znacznie istotniejszym niż tylko analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom na "terenie" organizacji czy definiowania możliwych wektorów ataku w tej jednej płaszczyźnie. Tylko szczelność całego systemu jest w stanie zapewnić niezawodność oraz ciągłość funkcjonowania biznesu. Dotyczy to w szczególności całego łańcucha dostaw, a nawet łańcucha wartości czyli wszystkich technologii, z jakich korzysta się na każdym etapie życia produktu i to u wszystkich partnerów, z jakimi organizacja współpracuje.

Źródło: materiały partnera

Wreszcie najbardziej "ludzki" wymiar projektu Future Builders to ścieżka Entangled Worlds. Żyjemy w rzeczywistości równoczesnego funkcjonowania w przenikających się światach, co wymaga dużej elastyczności i dobrej organizacji. Ludzie – prywatnie i zawodowo – uczą się funkcjonowania w takich splątanych światach pracy, życia prywatnego, nauki, zakupów, rozrywki. To tworzy bardzo cyfrową rzeczywistość, która kreuje nowe wyzwania dla technologii – ta zaś musi uwzględnić także potrzeby społeczne czy środowiskowe.

dwozuld

Czas na praktykę

– Zastanawialiśmy się, co mogą firmy zrobić dzisiaj, żeby poprawić swoją sytuację w tych wszystkich obszarach – mówi Robert Domagała, Infrastructure Solution Group Technology Consulting Manager w Dell Technologies. – Zanim rozpoczęliśmy spotkania z klientami przygotowaliśmy odświeżone scenariusze przyszłości do poszczególnych obszarów technologicznych. To stało się podstawą do zdefiniowania możliwych kierunków zmian oraz dyskusji eksperckiej o potencjalnych rozwiązaniach, jakie mogą być w tym pomocne.

Na podstawie tych danych powstało interaktywne narzędzie, które jest kolejnym krokiem w drodze do realizacji idei Future Builders, czyli pomocy w nawigacji biznesowej dla szybko zachodzących zmian technologicznych. Jest nim aplikacja internetowa, która – po zebraniu odpowiedzi na kluczowe pytania pozwala na diagnostykę obecnej dojrzałości technologicznej firmy w wybranym obszarze IT – generuje indywidualny raport na temat bieżącego stanu infrastruktury IT przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami, które mają pomóc w jego poprawie. To właśnie jest największa wartość tego narzędzia – rekomendacje są spersonalizowane i wynikają wprost z odpowiedzi udzielanych przez użytkownika w teście diagnostycznym

dwozuld

– Jako dostawca infrastruktury dziś wchodzimy mocno w sferę consultingową w tych obszarach, starając się uporządkować określone wyzwania dla naszych klientów i dać odpowiedzi na pytania powstałe podczas analizy – mówi Dariusz Piotrowski. – Gdzieś na końcu mamy oczywiście rekomendacje dotyczące systemów Dell Technologies czyli naszych produktów i produktów naszych partnerów. Na etapie analizy jest to jednak zupełnie uniwersalne narzędzie, które każdy może wykorzystać w swojej organizacji i zastanowić się, które z tych kierunków są dla niej ważne i co może przynieść konkretna zmiana – zapewnia Dariusz Piotrowski.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak to narzędzie działa na przykładzie obszaru Cyber Resilience. Zaczynamy od wyboru bloku wyzwań, jaki jest dla nas w tym momencie istotny, a który prowadzi do osiągnięcia jakiegoś celu i wskazuje kierunek zmian. Na przykład blok wyzwań 1 to pytanie: Jak zmniejszyć przestrzeń ataku u siebie i w całym łańcuchu wartości? Rozwiązaniem jest rezylientna architektura informatyczna, czyli taka, w której pozostaje jak najmniej miejsc wrażliwych, czyli – w uproszczeniu – mająca jak najmniej punktów potencjalnie zagrożonych. A w przypadku udanego ataku – zapewnia skuteczną obronę w każdym punkcie tej infrastruktury.

Użytkownik narzędzia, odpowiada w aplikacji na szereg pytań dotyczących obecnego stanu infrastruktury IT w jego organizacji. To umożliwia zdiagnozowanie poziomu dojrzałości technologicznej, wyrażanego procentowo, dla każdego z czterech dostępnych obszarów. Po wypełnieniu formularza otrzymuje na maila indywidualny raport z wynikami analizy oraz rekomendowane działania, które pomogą wejść na kolejny poziom dojrzałości w danym obszarze technologicznym.

dwozuld

– Chcemy, żeby to narzędzie było formą inspiracji dla naszych klientów – mówi Robert Domagała. – Żeby oni mogli ocenić, co jest dla nich ważne, co mniej istotne, czym powinni zająć się już teraz. Liczymy, że właśnie w tym pomoże ten otrzymany na skrzynkę mailową spersonalizowany raport i że będzie on podstawą do dyskusji i zmian technologicznych w organizacji.

Czas ciągłych zmian

Jak pokazuje inicjatywa Future Builders, wykorzystanie kontaktu z użytkownikami i klientami, wysłuchanie ich potrzeb i rekomendacji może prowadzić do realnych działań i być czymś znacznie więcej niż tylko dyskusją na temat tego, co może przynieść przyszłość i w jakim kierunku "należałoby działać". Wypracowane w ramach projektu narzędzie to konkretna pomoc, umożliwiająca obiektywną ocenę obecnego stanu rzeczy w organizacjach przy zastosowaniu algorytmów przygotowanych przez ekspertów w każdym ze wspomnianych czterech obszarów. Tak dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia biznesu wymagają nowych kanałów wsparcia dla klientów. Automatycznie generowane rekomendacje są dobrym punktem wyjścia do dalszych analiz i konsultacji eksperckich.

dwozuld

Nowe narzędzie odpowiada też na inną, mocno podkreślaną przez uczestników projektu Future Builders potrzebę. Jest to trudność w komunikacji między osobami odpowiadającymi za stronę biznesową a IT. Dzięki propozycji Dell Technologies dyskusje w firmach na temat np. konieczności zainwestowania w rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa czy też wydajności mogą teraz opierać się na konkretnych danych i wytycznych. A to sprowadza rozmowę do wyboru kierunku działania w oparciu o merytoryczną analizę potrzeb i zagrożeń, a także daje świadomość konsekwencji zaniechania rozwoju w jakimś obszarze.

– To jest model, który – jak wierzymy – będzie iteracyjny, my będziemy go cały czas modyfikować, w zależności od tego, jakie ścieżki będą cieszyły się jakim zainteresowaniem i jakie kierunki nasi klienci będą obierać. Nasz cel to stworzenie żywego narzędzia na lata, które będzie się zmieniało i dostosowywało do aktualnej sytuacji na rynku – wskazuje Dariusz Piotrowski.

Sprawdź na tej stronie jak narzędzie Future Builders ocenia dojrzałość infrastruktury IT Twojej organizacji i jakie podpowie Ci kierunki rozwoju.

Płatna współpraca z marką Dell Technologies
dwozuld

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dwozuld
Więcej tematów