Trwa ładowanie...
d483sll

Nowelizacja samorządowej ordynacji wyborczej

W środę późnym wieczorem odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Share
d483sll

Nowe przepisy dotyczą zasad finansowania samorządowej kampanii wyborczej i mają na celu dostosowanie ich do już obowiązujących uregulowań z ordynacji prezydenckiej i parlamentarnej.

Zgodnie z propozycjami, za rzetelną i zgodną z prawem gospodarkę finansową komitetu wyborczego ma odpowiadać jego pełnomocnik finansowy. Dlatego projekt zakłada obowiązek powoływania pełnomocników finansowych komitetów wyborczych.

Ten obowiązek nie dotyczyłby komitetów wyborczych, które zostały utworzone jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców.

d483sll

Projekt nowelizacji ustala zasady odpowiedzialności za zobowiązania majątkowe komitetów wyborczych.

I tak, za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego partii politycznej albo organizacji odpowiedzialność ponosi partia albo organizacja, która powołała ten komitet.

Za zobowiązania komitetu koalicyjnego odpowiedzialność ponoszą solidarnie partie wchodzące w jej skład. A w przypadku komitetu koalicyjnego partii i organizacji odpowiedzialność ponoszą solidarnie te ugrupowania; w przypadku komitetu wyborczego wyborców - osoby wchodzące w skład tego komitetu.

W przypadku odmowy przez PKW przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można będzie się odwołać do Sądu Najwyższego.

d483sll

W myśl projektu nowelizacji wszystkie komitety wyborcze mogą pozyskiwać i wydatkować środki finansowe jedynie na cele związane z wyborami dopiero od momentu wydania przez PKW postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o ich powołaniu.

Projekt wprowadza również zakaz pozyskiwania środków finansowych przez komitet wyborczy po dniu wyborów oraz wydatkowania środków po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

Nowelizacja wprowadza zakazy dotyczące pozyskiwania funduszy na kampanię: środki te nie mogą pochodzić od osób prawnych lub jakichkolwiek innych jednostek organizacyjnych. Nie będzie można przekazywać środków finansowych i wartości niepieniężnych przez jeden komitet wyborczy na rzecz innego komitetu oraz przeprowadzania zbiórek publicznych.

W projekcie ustawy określono limity wpłat od osoby fizycznej wnoszonych na rzecz komitetu wyborczego. Łączna ich suma nie mogłaby przekraczać 15-krotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

O dalszych losach projektu Sejm zdecyduje w czwartek.(miz)

d483sll

Podziel się opinią

Share
d483sll
d483sll
Więcej tematów