Trwa ładowanie...
d3kvtf2

Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

Na liście leków refundowanych, która zacznie obowiązywać 1 lipca, znajdzie się 79 nowych produktów; dla 104 obniżone zostaną ceny. Refundacją zostanie objęta m.in. pierwsza terapia bezinterferonowa dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Przewodniczący Zespołu do spraw Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej dr Andrzej Włodarczyk ocenia, że lista zmian na liście refundacyjnej jest wyjątkowo krótka i dotyczy wąskiej grupy pacjentów.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Diklofenak zwiększa ryzyko zawału i udaru mózgu
Diklofenak zwiększa ryzyko zawału i udaru mózgu (WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej)
d3kvtf2

Jak informuje resort zdrowia, minister objął refundacją lek zawierający ikatybant (z odpłatnością ryczałtową) w leczeniu ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dorosłych chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1. Lek stanowi kolejną opcję terapeutyczną dla pacjentów z tą chorobą.

Na liście refundacyjnej znajdzie się też lek zawierający adrenalinę w formie ampułko-strzykawki, refundowany w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej. Lek będzie dostępny z poziomem odpłatności 50 proc. MZ podaje, że lek ten stanowi wygodniejszą opcję terapeutyczną w przypadku konieczności zastosowania adrenaliny samodzielnie - przez pacjenta.

Pozostałe produkty, które od 1 lipca znajdą się w części aptecznej wykazu refundacyjnego, są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

d3kvtf2

Zgodnie z nowymi przepisami dla 104 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu. Obniżki wyniosą od 4 gr do 225,89 zł.

Od 1 lipca zwiększyć ma się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii. Refundacją zostanie objęty lek zawierający infliksimab, który będzie stanowić kolejną - obok ustekinumabu, adalimumabu i etanerceptu - opcję terapeutyczną w ramach programu lekowego "Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej". Resort zdrowia informuje, że dzięki tej zmianie zwiększy się liczba pacjentów leczonych w ramach programu.

Zmiany na liście refundacyjnej mają też zwiększyć dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii.

Od 1 lipca zmieniona zostanie kategoria dostępności refundacyjnej dla leków zawierających bendamustynę, stosowanych w ramach programu lekowego "Leczenie chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab". Bendamustyna we wszystkich refundowanych wskazaniach będzie finansowana ze środków publicznych w katalogu chemioterapii. Szerszy będzie też zakres wskazań objętych refundacją dla tej substancji czynnej.

d3kvtf2

Refundacją od 1 lipca będzie objęty także lek zwierający dabrafenib - w ramach nowego programu lekowego "Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem". Objęcie refundacją dabrafenibu ma poszerzyć zakres opcji terapeutycznych i umożliwić dobór optymalnej terapii dla pacjentów z czerniakiem skóry.

Na liście refundacyjnej znajdą się też kolejne leki zawierające filgrastim i immunoglobulinę ludzką. Dla 14 leków zawierających 5 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu. Obniżki wyniosą od 1,90 zł do 225,89 zł.

Minister zdrowia objął refundacją także leki zwierające ombitaswir, paritaprewir, ritonawir oraz dasabuwir - w ramach nowego programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową".

"Objęcie refundacją pierwszej terapii bezinterferonowej poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono obecność zakażenia genotypem 1 lub 4 HCV. Decyzja o finansowaniu terapii bezinterferonowej pacjentom zakażonym HCV jest odpowiedzią na postulaty zarówno środowiska pacjentów, jak i ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych" - informuje resort.

d3kvtf2

Przewodniczący Zespołu do spraw Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej dr Andrzej Włodarczyk ocenia, że lista zmian na liście refundacyjnej jest wyjątkowo krótka, a wprowadzone nowe substancje czynne, postaci farmaceutyczne substancji już refundowanych czy rozszerzenie listy wskazań objętych refundacją leków dotychczas refundowanych dotyczy wąskich grup pacjentów bądź bardzo specyficznych sytuacji klinicznych.

Zwrócił uwagę, że sformułowanie "nowe produkty", używane w komunikatach MZ, może wprowadzać w błąd opinię publiczną, stwarzając pozór szerokiej refundacji nowości. - W rzeczywistości pod nazwą "nowy produkt" kryje się nowy kod EAN. Może to być lek zawierający nową substancję czynną, nowy odpowiednik (generyki), nowa postać farmaceutyczna, nowa dawka, nowa wielkość opakowania - podkreśla Włodarczyk.

W odniesieniu do zmian w programie lekowym "Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej", w którym dodano kolejną substancję czynną (infliksimab), dla której obniżono wartość jednego z kryteriów włączenia pacjentów do programu, ekspert zwraca uwagę, że nie zrobiono tego w przypadku w przypadku pozostałych trzech leków biologicznych znajdujących się w tym programie. - Niezrozumiała dla lekarzy jest również sytuacja, w której spośród trzech obecnych na wykazach leków zawierających infliksimab tylko jeden z nich uzyskał refundację w tym programie - zaznaczył.

d3kvtf2

Podziel się opinią

Share
d3kvtf2
d3kvtf2
Więcej tematów