Trwa ładowanie...

Minister Zdrowia nie powołał Rady ds. Leczenia Niepłodności

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł nie powołał Rady ds. Leczenia Niepłodności, której utworzenie przewiduje ustawa regulująca wykonywanie procedury in vitro. Resort nie wyjaśnia przyczyn niepowołania rady, ale zapewnia, że jej zadania wynikające z przepisów ustawy są realizowane.
Share
Minister Zdrowia nie powołał Rady ds. Leczenia Niepłodności
Źródło: PAP, Fot: Radek Pietruszka
d3urpte

Ustawa o leczeniu niepłodności po wieloletnich dyskusjach została uchwalona przez rząd PO-PSL w czerwcu 2015 roku. Weszła w życie w listopadzie 2015 roku. Przewiduje ona utworzenie Rady ds. Leczenia Niepłodności, która miała być organem doradczym i opiniodawczym ministra zdrowia. Dotychczas jednak minister nie powołał jej członków.

Zgodnie z ustawą w skład Rady powinno wchodzić nie więcej niż 15 specjalistów z różnych dyscyplin naukowych (w tym prawa, medycyny i etyki). Jej członkowie mieli być powoływani przez ministra na czteroletnią kadencję.

Rada miała m.in. prowadzić działalność informacyjną na temat stylu życia chroniącego potencjał rozrodczy człowieka i zwiększającego szanse urodzenia zdrowego dziecka, a także informować o możliwościach leczenia niepłodności (w tym poprzez procedurę in vitro). Zadaniem rady miało być także m.in. upowszechnianie standardów postępowania w leczeniu niepłodności i opiniowanie wniosków o nadanie statusu centrum leczenia niepłodności.

d3urpte

Rzeczniczka ministerstwa Milena Kruszewska w piśmie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej zapewnia, że "zadania wynikające z przepisów ustawy są realizowane". Poinformowała również, że "aktualnie nie są prowadzone zmiany w przepisach ustawy".

Ustawa o leczeniu niepłodności pozwala na korzystanie z procedury in vitro małżeństwom oraz osobom we wspólnym pożyciu (potwierdzonym zgodnym oświadczeniem). Leczenie tą metodą może być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez co najmniej rok.

Obecnie w Polsce ważne pozwolenie na prowadzenie działalności ma 41 ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji i 39 banków komórek rozrodczych i zarodków.

d3urpte

Podziel się opinią

Share
d3urpte
d3urpte
Więcej tematów