Trwa ładowanie...

Matura poprawkowa 2019 – wtorek, 20 sierpnia. Sprawdź, kiedy CKE opublikuje wyniki. Matematyka sprawiła największy problem?

Matura poprawkowa – w 2019 roku to właśnie matematyka sprawiła uczniom największy problem. We wtorek, 20 sierpnia absolwenci szkół średnich otrzymali kolejną szansę na zdanie egzaminu dojrzałości. Sprawdź, kiedy na stronie CKE pojawią się oficjalne wyniki matur.
Share
Matura poprawkowa 2019 – wtorek, 20 sierpnia. Sprawdź, kiedy CKE opublikuje wyniki. Matematyka sprawiła największy problem?
Matura poprawkowa 2019 – wtorek, 20 sierpnia. Sprawdź, kiedy CKE opublikuje wyniki. Matematyka sprawiła największy problem?Źródło: WP.PL
d12svv0

Matura poprawkowa 2019 – wtorek, 20 sierpnia

We wtorek, 20 sierpnia uczniowie szkół średnich otrzymali drugą szansę na zaliczenie egzaminu dojrzałości. Termin matur poprawkowych wyznaczał poniższy harmonogram:

Cześć pisemna– wtorek, 20 sierpnia, godz. 9:00
Część ustna (język polski, języki nowożytne i języki mniejszości narodowych) – wtorek, 20 sierpnia i środa, 21 sierpnia. Kolejność oraz godziny, w których odbędzie się ten egzamin, reguluje rozporządzenie dyrektora danej placówki.

d12svv0

Wiadomo, że wniosek o przystąpienie do egzaminu w sesji poprawkowej złożyło około prawie 47 tys. uczniów z całej Polski. Do matur poprawkowych mogły przystąpić osoby, które podczas egzaminów w maju nie zdały tylko jednego pisemnego lub ustnego egzaminu (aby je zaliczyć, należało uzyskać minimum 30 proc.). W tym roku matematyka sprawiła uczniom największy problem, a maturę z tego przedmiotu powtarzało aż 31 tys. uczniów. Arkusze maturalne będą podane na oficjalnej stronie CKE.

Matura poprawkowa 2019 – wyniki egzaminu

Przypominamy, że osoby chcące poprawić maturę 2019 były zobowiązane do złożenia przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, specjalnego oświadczenia informującego o zamiarze przystąpienia do danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Deklarację należało złożyć nie później niż do 11 lipca. Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z przedmiotów obowiązkowych i podeszli do poprawki w sierpniu, otrzymają świadectwa dojrzałości w późniejszym terminie. Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone w środę, 11 września 2019. Tego dnia abiturienci będą mogli odebrać aneksy i świadectwa.

d12svv0

Podziel się opinią

Share
d12svv0
d12svv0
Więcej tematów