Trwa ładowanie...
db8jy3m

Matura poprawkowa 2019 – wtorek, 20 sierpnia. Sprawdź, kiedy CKE opublikuje wyniki. Matematyka sprawiła największy problem?

Matura poprawkowa – w 2019 roku to właśnie matematyka sprawiła uczniom największy problem. We wtorek, 20 sierpnia absolwenci szkół średnich otrzymali kolejną szansę na zdanie egzaminu dojrzałości. Sprawdź, kiedy na stronie CKE pojawią się oficjalne wyniki matur.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Matura poprawkowa 2019 – wtorek, 20 sierpnia. Sprawdź, kiedy CKE opublikuje wyniki. Matematyka sprawiła największy problem?
Matura poprawkowa 2019 – wtorek, 20 sierpnia. Sprawdź, kiedy CKE opublikuje wyniki. Matematyka sprawiła największy problem? (WP.PL)
db8jy3m

Matura poprawkowa 2019 – wtorek, 20 sierpnia

We wtorek, 20 sierpnia uczniowie szkół średnich otrzymali drugą szansę na zaliczenie egzaminu dojrzałości. Termin matur poprawkowych wyznaczał poniższy harmonogram:

Cześć pisemna– wtorek, 20 sierpnia, godz. 9:00
Część ustna (język polski, języki nowożytne i języki mniejszości narodowych) – wtorek, 20 sierpnia i środa, 21 sierpnia. Kolejność oraz godziny, w których odbędzie się ten egzamin, reguluje rozporządzenie dyrektora danej placówki.

Wiadomo, że wniosek o przystąpienie do egzaminu w sesji poprawkowej złożyło około prawie 47 tys. uczniów z całej Polski. Do matur poprawkowych mogły przystąpić osoby, które podczas egzaminów w maju nie zdały tylko jednego pisemnego lub ustnego egzaminu (aby je zaliczyć, należało uzyskać minimum 30 proc.). W tym roku matematyka sprawiła uczniom największy problem, a maturę z tego przedmiotu powtarzało aż 31 tys. uczniów. Arkusze maturalne będą podane na oficjalnej stronie CKE.

db8jy3m

Matura poprawkowa 2019 – wyniki egzaminu

Przypominamy, że osoby chcące poprawić maturę 2019 były zobowiązane do złożenia przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, specjalnego oświadczenia informującego o zamiarze przystąpienia do danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Deklarację należało złożyć nie później niż do 11 lipca. Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z przedmiotów obowiązkowych i podeszli do poprawki w sierpniu, otrzymają świadectwa dojrzałości w późniejszym terminie. Wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone w środę, 11 września 2019. Tego dnia abiturienci będą mogli odebrać aneksy i świadectwa.

db8jy3m

Podziel się opinią

Share

db8jy3m

db8jy3m
Więcej tematów