Trwa ładowanie...
d46c16o

Matura informatyka 2016 – opis egzaminu

Od roku szkolnego 2014/15 informatykę można zdawać na maturze tylko na poziomie rozszerzonym. Zasada ta nie dotyczy osób, które nie są objęte „nową” formułą egzaminu dojrzałości. Matura z informatyki przeprowadzana jest tylko w formie pisemnej. Jej wynik ma wpływ na proces rekrutacji na poszczególne techniczne kierunki studiów. Matura informatyka – jak wygląda egzamin? Matura z informatyki znacząco różni się w swojej „starej” i „nowej” formule. Do pierwszego typu egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, które ukończyły licea w latach 2004/05-2013/14 lub technika w latach 2005/06-2014/15. Absolwenci ci mają możliwość zdawania tego przedmiotu na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. Każdy z nich składa się z dwóch części. Pierwsza polega na rozwiązaniu testu ogólnego, druga natomiast przybiera formę zestawu zadań, które zdający musi wykonać przy użyciu komputera. W przypadku matury podstawowej pierwsza część egzaminu trwa 75 minut, a druga 120 (łącznie 195 minut). Dłuższy czas pracy przewidziano na uporanie się poleceniami z arkusza rozszerzonego – w nim pierwsza część egzaminu trwa 90 minut, a druga 150 (łącznie 240). Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku „nowej” matury. Zdający ją uczniowie mogą podejść jedynie do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ten, podobnie jak w starszej formule, składa się z dwóch części, z czego jedna przybiera formę testu, druga natomiast wymaga użycia komputera. Czas trwania poszczególnych partii sprawdzianu wynosi 60 i 150 minut (łącznie 210). Matura z informatyki – terminy W tym roku egzamin maturalny z informatyki odbędzie się we wtorek 17 maja o godzinie 14:00. Termin ten dotyczy abiturientów przystępujących zarówno do matury na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Matura informatyka 2016 – dozwolone pomoce W trakcie matury z informatyki zdający mają prawo korzystać z prostego kalkulatora. Nie ma potrzeby przynoszenia na egzamin własnych komputerów – te powinna zapewnić szkoła, w której odbywa się sprawdzian. Kategorycznie zabrania się używania podczas matury innych pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych. Osoby podchodzące do egzaminu powinny mieć przy sobie dowód tożsamości oraz długopis/pióro z czarnym atramentem.
Share
Matura informatyka 2016 – opis egzaminu
Źródło: PAP, Fot: Darek Delmanowicz
d46c16o

W. Chentkiewicz

d46c16o

Podziel się opinią

Share
d46c16o
d46c16o
Więcej tematów