Trwa ładowanie...
d3zxtin

Egzamin gimnazjalny 2016. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z części humanistycznej

Państwo Karola Wielkiego, podział dzielnicowy, Rzeczpospolita w czasie zaborów, uprawnienia prezydenta i nadanie statusu uchodźcy - takich m.in. tematów dotyczyły zadania w teście z historii i wiedzy o społeczeństwie podczas poniedziałkowego egzaminu gimnazjalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała także arkusze z języka polskiego - uczniowie musieli napisać charakterystykę wybranego przez siebie bohatera literackiego, który wolność uznał za najważniejszą wartość.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Uczniowie klas III Gimnazjum nr 3 w Przemyślu na chwilę przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego
Uczniowie klas III Gimnazjum nr 3 w Przemyślu na chwilę przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)
d3zxtin

Test z historii i wiedzy o społeczeństwie był pierwszym z dwóch, jakie składają się na egzamin z wiedzy humanistycznej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili w poniedziałek o godzinie 9. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut (dyslektycy mogli rozwiązywać je 20 minut dłużej). Po przerwie przystąpili do rozwiązywania zadań z języka polskiego.

Arkusz testu z historii i wiedzy o społeczeństwie Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już na swojej stronie internetowej. Test z języka polskiego ma opublikować jeszcze w poniedziałek.

Test z historii i WOS zawierał 25 zadań, 20 z nich to zadania z historii. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

d3zxtin

Zadania z historii odnosiły się m.in. do cytowanego w arkuszu fragmentu encykliki "Sublimus Dei" papieża Pawła III (uczniowie mieli ocenić czy umieszczone przy nim tezy są prawdziwe, czy fałszywe), fragmentu pieśni Jana Ursyna Niemcewicza (trzeba było odpowiedzieć do jakiego wydarzenia się ona odnosi), fragmentu eseju Johna Stuarta Milla "O wolności" (podać jakiej ideologii główne założenia w nim przedstawiono).

Korzystając z zamieszczonej mapy i fragmentów "Dziejów" Herodota trzeba było wskazać ziemię Hellenów i Asyryjczyków. Inne zadania z mapą dotyczyły państwa Karola Wielkiego, czy podziału dzielnicowego.

W jeszcze innym zadaniu posługując się drzewem genealogicznym Jagiellonów i Wazów oraz wykresem pokazującym liczbę mieszkańców Krakowa w XV-XVII wieku należało odpowiedzieć na pytanie za czasów panowania, którego króla najwięcej ludzi mieszkało w Krakowie. Zadania dotyczyły też sejmu walnego, działalności braci Józefa i Andrzeja Załuskich, Rzeczpospolitej w czasach zaborów.

Gimnazjaliści mieli także do rozwiązania zadania z zakresu chronologii. Jedno z nich brzmiało: "Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to: A. klęska Napoleona w Rosji, rozpoczęcie obrad kongresu wiedeńskiego, powstanie Księstwa Warszawskiego. B. powstanie Księstwa Warszawskiego, klęska Napoleona w Rosji, rozpoczęcie obrad kongresu wiedeńskiego. C. rozpoczęcie obrad kongresu wiedeńskiego, klęska Napoleona w Rosji, powstanie Księstwa Warszawskiego. D. klęska Napoleona w Rosji, powstanie Księstwa Warszawskiego, rozpoczęcie obrad kongresu wiedeńskiego".

d3zxtin

Wśród zadań z wiedzy o społeczeństwie znalazły się zadania, w których trzeba było m.in. odpowiedzieć jakie są uprawnienia prezydenta, jakie zgodnie z konwencją genewską przesłanki do nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, jakie są zasady realizacji dwuinstancyjności postępowania sądowego i kiedy przyjęto Polskę do Unii Europejskiej.

Egzamin z języka polskiego

Arkusz z języka polskiego zawierał 22 zadania; wśród nich były 20 zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych. Odnosiły się one do zamieszczonych tekstów: fragmentu powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza, fragmentu książki Tadeusza Rojka "Damy, rycerze i dżinsy", wspomnienia Katarzyny Janowskiej "Zwykły dzień" o prof. Barbarze Skardze i fraszki Jana Sztaudyngera "Róża prawdziwa i sztuczna".

W arkuszu były też dwa zadania otwarte. W pierwszym z nich, odnosząc się do fragmentu książki Rożka, uczniowie mieli napisać czy zgadzają się z opinią autora tekstu, że "rozmowa jest najważniejszym i może jedynym środkiem względnie łatwego zdobywania ludzkiej sympatii". Musieli uzasadnić swoją odpowiedź odwołując się do tekstu i własnych obserwacji. Drugim zadaniem otwartym było napisanie charakterystyki bohatera literackiego, który wolność uznał za najważniejszą wartość.

d3zxtin

Egzaminy gimnazjalne 2016

Prace uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 17 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek i środę, będzie go pisać w drugim terminie - 1, 2 i 3 czerwca.

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.

d3zxtin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego brane są pod uwagę przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę także wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, aktywność społeczna.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji brane są pod uwagę wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

d3zxtin

Podziel się opinią

Share

d3zxtin

d3zxtin
Więcej tematów