Trwa ładowanie...
d4ds43d

Co dziesiąty Polak pracował w ostatnich latach za granicą

W ciągu ostatnich 10 lat niemal co
dziesiąty Polak (9,5%) pracował za granicą, a co setny (0,9%) pracuje tam obecnie - wynika z sondażu Centrum Badania
Opinii Społecznej.

d4ds43d
d4ds43d

Według CBOS, doświadczenia zarobkowania poza granicami kraju niemal dwukrotnie częściej mają mężczyźni (13,7% ogółem pracujących w przeszłości lub obecnie) niż kobiety (7,1%). Częściej mają je też ludzie poniżej 45 roku życia niż respondenci starsi.

Z badań CBOS wynika, że stosunkowo najczęściej w ostatnich dziesięciu latach pracowały za granicą lub pracują tam obecnie osoby w wieku od 25 do 34 lat (17,6%), nieco rzadziej badani mający od 18 do 24 lat (13,7%) oraz od 35 do 44 lat (12,9%).

Grupę, w której wyjazdy zarobkowe są najczęstsze, stanowią - według badań CBOS - osoby z wykształceniem niepełnym wyższym (19,3%). Stosunkowo często za granicą pracowały też osoby z wykształceniem wyższym, co najmniej ze stopniem doktora (13,8%). Wśród osób z wykształceniem poniżej średniego wyróżniają się absolwenci szkół zawodowych, wśród których odsetek mających doświadczenia z pracą za granicą jest nieco wyższy niż przeciętnie (11,3%).

W grupach społeczno-zawodowych doświadczenia pracy za granicą mają najczęściej: mistrzowie-technicy (17,6%), właściciele firm (16,4%), kadra kierownicza (15,8%), specjaliści z wyższym wykształceniem (15,5%), inżynierowie (14,4%), lekarze (14,4%), robotnicy wykwalifikowani (16,8%) oraz robotnicy najemni w rolnictwie (17,5%).

d4ds43d

Wśród tzw. biernych zawodowo zatrudnienie poza krajem - jak wynika z badań CBOS - znaleźli głównie bezrobotni (17,5%) oraz uczniowie i studenci (13,4%).

Liderem pod względem odsetka ludności pracującej w ostatnich latach poza krajem jest woj. opolskie. Więcej niż co piąty (21,8%) mieszkaniec tego województwa deklaruje, że w ciągu ostatnich 10 lat był zatrudniony za granicą lub obecnie pracuje tam zarobkowo. Stosunkowo często do pracy w innym kraju wyjeżdżają mieszkańcy województw: zachodniopomorskiego (16,4%), podkarpackiego (15,7%) oraz podlaskiego (14,4%).

Najmniej skłonni do wyjazdów są mieszkańcy województw: wielkopolskiego (7,1%) oraz śląskiego (6,8%).

Z badań CBOS wynika też, że niemal połowa badanych, którzy w ostatnim 10-leciu pracowali za granicą lub obecnie są zatrudnieni poza Polską, deklaruje, że znaleźli zatrudnienie w Niemczech (46,4%). Stosunkowo dużo osób pracowało w Wielkiej Brytanii (14,7%). Spośród innych krajów relatywnie często wymieniane były Włochy (8,4%), Holandia (7,5%), Stany Zjednoczone (6,2%), Irlandia (5,2%) oraz Francja (5,1%).

d4ds43d

Ogółem 17,9% badanych deklaruje zainteresowanie podjęciem pracy za granicą. O zatrudnienie poza krajem zabiega obecnie 2,4% ankietowanych, natomiast w przyszłości zamierza podjąć takie starania 7,4% respondentów. Część respondentów CBOS (8,1%) deklaruje, że byliby zainteresowani pracą za granicą, jeśli dostaliby propozycję zatrudnienia, ale sami nie zamierzają podejmować w tej sprawie żadnych działań.

Sondaż CBOS był realizowany od września do listopada ubiegłego roku na liczącej 38,66 osób próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

d4ds43d
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4ds43d
Więcej tematów